Přejít k obsahu

O katedře

Katedra ruského jazyka

Foto2.jpg

Katedra ruského jazyka zajišťuje vysokoškolskou přípravu v oborech:

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářské studium)

Učitelství ruského jazyka pro ZŠ (navazující magisterské studium)

Učitelství ruského jazyka pro SŠ (navazující magisterské studium)

Katedra ruského jazyka FPE vznikla v lednu 1991 rozdělením původní katedry filologie. Vysokoškolské studium ruštiny existuje v Plzni od roku 1945, v roce 1948 byla v Plzni vydána první československá metodika vyučování ruštině, jejímž autorem byl zakladatel plzeňské rusistiky, ruský emigrant A. V. Kamněv. Francouzština se s výjimkou krátkého období mezi lety 1964 a 1968 vyučovala až od roku 1991.

Katedra se odborně zaměřuje na problematiku didaktiky cizích jazyků, dále pak na konfrontační rozbor gramatických a lexikálních jevů, výzkum ruské literatury 20. a 21. století. V posledních desetiletích pořádala řadu konferencí a seminářů, např. v r. 1995 se na půdě katedry konala mezinárodní konference Ruská exilová literatura, v r. 2000 seminář Nové tendence v rozvoji ruského jazyka a literatury, v r. 2013 konferenci RUSKO: ZEMĚ - JAZYK – KULTURA.

Vedoucí katedry (2003-2013) PhDr. Jana Sováková, CSc. získala v roce 2011 ocenění Fondu ruské kultury za dlouholetou a obětavou činnost jako přední český literární vědec známý ve světové rusistice.

 

Více si o historii a současnosti katedry můžete přečíst zde.

 

 

Patička