Přejít k obsahu
Nyní je naše katedra také na INSTAGRAMU. Adresa je: instagram.com/krf.zcu
Prohlášení katedry ruského jazyka

FPE ZČU v Plzni

Členové katedry kategoricky odsuzují neospravedlnitelnou agresi vedenou současnou vládou Ruska na Ukrajině. Tato událost se bolestně dotýká nás i našich studentů, rodinných příslušníků i spolupracovníků.

Jako katedra dlouhodobě pracujeme na tom, aby se nic tak šíleného nestalo.

  1. Intenzivně rozvíjíme diplomatické kontakty na úrovni face-to-face. Jsme přesvědčeni, že osobní zkušenost a bezprostřední poznání druhých jsou základním předpokladem eliminace konfliktů. Za poslední roky na KRF pobývalo okolo sta stážistů z RF, desítky našich studentů vyjely na stáže do zahraničí. Uskutečnili jsme řadu akademických výměn s pracovišti z různých zemí i regionů.

  2. Na katedře a mezi studenty fungujeme v multietnických skupinách.

  3. V několika předmětech vyučujeme otázky spojené s identitou, národní identitou, vytvářením imagí států. Na seminářích rozebíráme nástroje propagandy. Problémy nezastíráme. Zároveň ale věříme, že jazyk, kultura a obyčejní lidé nejsou nositeli viny.

  4. Soustředíme se na bádání o humanistickému proudu ruské literatury (Bulgakov, Platonov, Kim, Jachina) a autorech přímo opozičních současnému režimu (Sorokin).

  5. Umíme dobře rusky, rozumíme nuancím a podtextům sdělení. Publikujeme i v oblasti politické lingvistiky. Studenty učíme hloubkové sémantické analýze textu.

  6. Dbáme na rozvíjení kompetencí klíčových pro 21. století: komunikaci, kooperaci, kreativitu, kritické myšlení, osobní zodpovědnost, adaptibilitu a také na digitální a mediální gramotnost.

  7. Zorganizovali jsme již 4 konference o Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence.

  8. Věnujeme se odborně i prakticky dětem s odlišným mateřským jazykem a imigrantům.

  9. Snažíme se jednat jako rovný s rovným, nad nikoho se nepovyšovat a před nikým se neponižovat. Frustrace je příčinou zla.

  10. Naši studenti nyní pomáhají uprchlíkům v Centru pro integraci cizinců v Plzni s tlumočením a provázením. Za to jim děkujeme.

Snad tyto naše aktivity nebyly marné!


O KATEDŘE

Foto2.jpg

O NÁS

Katedra ruského jazyka je stabilním a zároveň moderním pracovištěm rozvíjejícím vzdělávací, vědeckou a projektovou činnost. Odborně se zaměřuje především na zkoumání interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků, rusko-českých interferenčních jevů v gramatice a nejnovější ruské literatury. Pracovníci katedry se věnuji teorii a praxi výuky odborného cizího jazyka na středních školách. Katedra má navázanou intenzivní partnerskou spolupráci v oblasti studentské a akademické mobility s řadou škol v Ruské federaci a mimo ni.

O STUDIU

Katedra ruského jazyka zajišťuje vysokoškolskou přípravu v oborech Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (jako major, minor i jednooborový program), Učitelství ruského jazyka pro ZŠ a Učitelství ruského jazyka pro SŠ.

Naším cílem je rozvínout ve studentech to nejlepší.

Kvalitního vzdělání v oboru dosahujeme především tím, že...

... vyučujeme současný živý ruský jazyk;

... vyučujeme jazyk v systému ostatních rusistických disciplín (literatura, didaktika);

... vyučujeme jazyk v širokém aktualním interkulturním aspektu;

... zabezpečujeme výuku rodilými mluvčími (docenti, doktoři);

... učíme moderními metodami a prostředky v malých skupinách;

... studenty provázíme při jejich praxích na školách;

... pro všechny předměty máme elektronické studijní opory;

... umožńujeme studium podle individuálního studijního plánu;

... nabízíme krátkodobé i dlouhodobé zahraniční stáže v RF (Moskva, Volgograd, Tatarstán);

... zprostředkováváme studentům kontakt s vrstevníky v RF;

... zapojujeme studenty do různých i mimoškolních projektů a bereme je na exkurze.

Fungujeme skoro jako rodina, jsme ke studentům vstřícní a nikoho nenecháme se ve studiu ztratit!

Více o historii katedry...

Patička