Přejít k obsahu

Zahraniční stáže

Vážené studentky, vážení studenti,

do 30. března 2023 lze podat elektronickou přihlášku na stáž v Gruzii.

Více informací na webu DZS (Dům zahraniční spolupráce): www.dzs.cz.

Kontaktní osoba: Tereza Habánová (tereza.habanova@dzs.cz)

Podrobnosti najdete také na nástěnce naproti katedře (Veleslavínova 42, 1. patro).

Katedra vítá výjezdy studentů na zahraniční stáže.

Uznat předměty lze na základě doložení dokumentu o jejich absolvování (pokud rozsahem a obsahem odpovídají předepsaným předmětům studijního programu na FPE) a na základě oficiální žádosti.

Pokud studenti odjíždějí na kratší dobu než semestr, čili absolvované kurzy nelze uznat, před výjezdem si domluví podmínky absolvování předmětů zde s každým učitelem individuálně.

Aktuální termíny konkurzů sledujte také na nástěnce před KRF.

 

Možnosti studia ruského jazyka v zahraničí:

Ruská Federace

Jelabužský institut Kazaňské federální univerzity, Jelabuga (Tatarstán), kontaktní osoba Mgr. Michaela Pešková, Ph.D.

(https://kpfu.ru/elabuga)

Volgogradská státní sociálně-pedagogická univerzita, Volgograd, kontaktní osoba Mgr. Jiřina Svobodová, CSc.

(https://vspu.ru)

Moskevská státní univerzita M. V. Lomonosova, Moskva, kontaktní osoba Mgr. Michaela Pešková, Ph.D.   (www.msu.ru)

Státní institut ruského jazyka A. S. Puškina, Moskva, kontaktní osoba Mgr. Michaela Pešková, Ph.D.  (www.pushkin.insitute)

Stipendia MŠMT: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-cs-0&cat_id=163&

 

Další informace:

Odbor Zahraniční vztahy ZČU: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-cs-0&cat_id=120

Stipendijní fond Freemovers: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-cs-0&cat_id=189&

Zahraniční stáže v Ruském centru: http://www.ujp.zcu.cz/rc/page-10-0-CZ.php

__________________________________

MOBILITNÍ PROGRAM PRO STUDENTY – INTER/

FREE MOVERS

Vyhlašována jsou nejčastěji tři kola výběrového řízení:

  1. kolo - první polovina října / první polovina prosince
  2. kolo - první polovina února
  3. kolo - první polovina dubna

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK - grant

Výše finančního příspěvku, tj. grantu z projektu se odvíjí od státu cílové destinace. (10 000 nebo 15 000 Kč na měsíc a studenta dle destinace.)

   POSTUP VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1) v první fázi student odevzdá k výběrovému řízení formuláře:

2) o výsledku výběrového řízení je student informován fakultou

3) SAF a LA studentů vybraných v řízení jsou zaslány koordinátorovi projektu v International Office , 4) koordinátor v International Office kontaktuje studenty vybrané k výjezdu za každou fakultu a vyzve je k podpisu Účastnické smlouvy (ÚS)

5) po podepsání Účastnické smlouvy je studentovi vyplacen finanční příspěvek z projektu, jehož celková výše je uvedena v této smlouvě

6) pokud studenti provádějí změny v LA musí vyplnit formulář:

7) v poslední fázi student účastnící se stáže odevzdá:

 

VEŠKERÉ INFO na webu:            http://international.zcu.cz/freemovers/

 Studijní pobyt:

1)       Absolvování celého semestru výuky na zahraniční instituci včetně doložení absolvovaných výsledků studia

2)      Zpracování podkladů pro bakalářskou, diplomovou či disertační práci včetně sběru materiálů, např. v knihovně (popř. práce na specifikovaném projektu, výzkumu).

3)      Jazykový či jiný odborný kurz.

 

PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY PROGRAMU: 

  • Vyjíždět mohou studenti prezenčního studia bakalářského, magisterského, doktorského studijního programu
  • Studenti během svého studijního pobytu v zahraničí nesmějí přerušit studium na ZČU
  • Délka studia studenta na ZČU se jeho zahraničním pobytem nezbytně neprodlouží
  • Minimální délka pobytu je 1 měsíc
  • Pobyt studentům nesmí být spolufinancován z dalších zdrojů (především Erasmus)
  • Studentovi musí fakulta uznat zahraniční pobyt do jeho studijního plánu na ZČU

__________________________________

Patička