Přejít k obsahu

Projekty

Projekty v roce 2020

OP VVV - Odborný cizí jazyk pro stavební obory a truhláře s implementací digitálního vzdělávání. Stavaři, let´s go!

Projekty v roce 2019

SGS - Mgr. M. Pešková, Ph.D.: Komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků: postoje studentů učitelství jazykových oborů

SVK - Mgr. M. Pešková, Ph.D.: Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 3

ESF - elektronické studijní opory pro předměty v cizím jazyce

ESF - Opatření ke snižování studijní neúspěšnosti studentů FPE - KRF

Erasmus +

OP VVV - Odborný cizí jazyk pro stavební obory a truhláře s implementací digitálního vzdělávání. Stavaři, let´s go!

Projekty v roce 2018

SGS - Mgr. M. Pešková, Ph.D.: Komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků: postoje studentů učitelství jazykových oborů

MŠMT (společně s KHI): Postgraduální vzdělávání učitelů

ESF: Opatření ke snižování studijní neúspěšnosti studentů FPE - KRF

Erasmus +

Projekty v roce 2017

SVK - Mgr. M. Pešková, Ph.D.: Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 2

SVK - Doc. L. Valova, CSc.: Olympiáda z ruského jazyka pro studenty plzeňských středních škol 2

Projekty v roce 2016

SVK - Mgr. M. Pešková, Ph.D.: Rozvíjení interkulturní komunikativní kompetence ve výuce cizích jazyků

Projekty v roce 2015

SGS - PhDr. J. Sováková, CSc.: Postavení ruštiny v globálním světě

SVK - Mgr. J. Svobodová, CSc.: Potenciál lingvokulturologických témat s možnosí využití ve školní praxi

SVK - Doc. L. Valova, CSc.: Olympiáda z ruského jazyka pro studenty plzeňských středních škol

VS: Mgr. M. Pešková, Ph.D.: Obsahová a metodická aktualizace výukového portálu www.ruskerealie.zcu.cz

 

Projekty v roce 2014

SGS- PhDr. J. Sováková, CSc.: Překlad uměleckého díla dětské literatury

SVK - Mgr. J. Svobodová, CSc.: Bilingvismus a interference - slovanské jazyky

Projekty

Olympiáda techniky Plzeň 2020

Trvání: 01.01.2020 - 31.12.2020
Poskytovatel: statutární město Plzeň ()
Detail projektu

Odborný cizí jazyk pro stavební obory a truhláře s implementací digitálního vzdělávání. Stavaři, let´s go!

Trvání: 01.12.2019 - 31.10.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z pohledu jejich vrstevníků a spolužáků

Trvání: 01.04.2019 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

S cizími jazyky ve výuce to umíme

Trvání: 01.09.2018 - 31.08.2021
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Postgraduální vzdělávání učitelů ? kompetence k tvorbě vzdělávacích programů a výukových materiálů pro témata multikulturalita, holocaust a integrace menšin

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Ruská frazeologie a její kulturně poznávací potenciál

Trvání: 01.01.2013 - 31.01.2014
Poskytovatel: Nadace Ruský svět ()
Detail projektu

Idea "nového člověka" v ruské literatuře 20. a počátku 30. let 20. století

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Ruské dramatické formy na scénách plzeňských divadel (60.-90. léta 20. století) a jejich ohlas v tisku

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Další vzdělávání učitelů ruštiny v západočeském regionu

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu


Patička