Přejít k obsahu

Výuka

Zkratka Název Semestr
KRF/AM Analýza mediatextu Letní
KRF/ANARJ Analýza uměleckého textu Letní
KRF/BAK Bakalářská práce Letní
KRF/ČRVJR Česko-ruské kulturní a literární vztahy Letní
KRF/DIS1N Didaktika RJ pro SŠ 1 Letní
KRF/DIDS2 Didaktika RJ pro SŠ 2 Letní
KRF/DIDS3 Didaktika RJ pro SŠ 3 Zimní
KRF/DIDS4 Didaktika RJ pro SŠ 4 Letní
KRF/DIDZ1 Didaktika RJ 1 Zimní
KRF/DIDZ2 Didaktika RJ 2 Letní
KRF/DIZ3 Didaktika RJ 3 Zimní
KRF/DIDZ4 Didaktika RJ 4 Letní
KRF/DISEM Diplomový seminář 1 Letní
KRF/DS2R Diplomový seminář 2 Letní
KRF/DC1 Domácí četba 1 Zimní
KRF/DC2 Domácí četba 2 Letní
KRF/EXRN Exkurze Letní
KRF/FCVRN Fonetická a pravopisná cvičení Letní
KRF/FONR Fonetika a fonologie RJ Letní
KRF/GRS Gramat. cvičení - interfer. ve výuce RJ Letní
KRF/GLEX1 Gramatická a lexikální cvičení 1 Zimní
KRF/GLEX2 Gramatická a lexikální cvičení 2 Letní
KRF/INTRJ Interpretace literárního textu Zimní
KRF/JOS Jazykový obraz světa Letní
KRF/JAPRR Jazykový proseminář Letní
KRF/KULT Kulturologický projekt Letní
KRF/LEXR Lexikologie ruského jazyka Zimní
KRF/LPRN Literárněvědná propedeutika Letní
KRF/DLRM Literatura pro děti a mládež Letní
KRF/MOR1 Morfologie RJ 1 Zimní
KRF/MOR2 Morfologie RJ 2 Letní
KRF/NASPR Náslechová praxe - bakalářská Letní
KRF/NAPNS Náslechová praxe SŠ - navazující Letní
KRF/NAPNZ Náslechová praxe ZŠ - navazující Letní
KRF/NLRJ Nejnovější ruská literatura Letní
KRF/PXRJS Pedagogická praxe SŠ Letní
KRF/PXRJZ Pedagogická praxe ZŠ Letní
KRF/PCR1 Praktická cvičení jazyková 1 Zimní
KRF/PCR2 Praktická cvičení jazyková 2 Letní
KRF/PRAR Praktický jazyk a reálie Letní
KRF/PRAR1 Praktický jazyk a reálie 1 Letní
KRF/PRAN2 Praktický jazyk a reálie 2 Letní
KRF/PRAR3 Praktický jazyk a reálie 3 Letní
KRF/PRAR4 Praktický jazyk a reálie 4 Zimní
KRF/PRAR5 Praktický jazyk a reálie 5 Letní
KRF/PDCJ Propedeutika didaktiky cizích jazyků Zimní
KRF/ZAHRN Reflexe zahraniční stáže bc. Letní
KRF/GRR1 Ruská gramatika 1 Zimní
KRF/GRR2 Ruská gramatika 2 Letní
KRF/RLKT1 Ruská literatura v kulturním kontextu 1 Letní
KRF/RLK2N Ruská literatura v kulturním kontextu 2 Letní
KRF/RLT1N Ruská literatura 19. století Letní
KRF/RLIT2 Ruská literatura 20. století Letní
KRF/RASK Rusko a ruština v akt. svět. kontextu Zimní
KRF/RJCJ1 Rusko-český překlad v souvislostech 1 Zimní
KRF/RJCJ2 Rusko-český překlad v souvislostech 2 Letní
KRF/RJRK Ruský jazyk a řečová kultura Zimní
KRF/RJDI1 Ruský jazyk s didaktikou 1 Letní
KRF/RJDI2 Ruský jazyk s didaktikou 2 Letní
KRF/RJDI3 Ruský jazyk s didaktikou 3 Letní
KRF/RJD4 Ruský jazyk s didaktikou 4 Letní
KRF/RJD5 Ruský jazyk s didaktikou 5 Letní
KRF/RJDI5 Ruský jazyk s didaktikou 5 Letní
KRF/RJD7 Ruský jazyk s didaktikou 7 Letní
KRF/RJD8 Ruský jazyk s didaktikou 8 Zimní
KRF/ROV1 Ruský jazyk v odborném vzdělávání 1 Letní
KRF/ROV2 Ruský jazyk v odborném vzdělávání 2 Letní
KRF/RJ1 Ruský jazyk 1 Letní
KRF/RJ2 Ruský jazyk 2 Letní
KRF/RJ3 Ruský jazyk 3 Letní
KRF/SKVR Sociokulturní aspekty ve výuce RJ Letní
KRF/SRLT Stará ruská literatura a folklór Zimní
KRF/SZBR Státní závěrečná zkouška Letní
KRF/SZZRJ Státní závěrečná zkouška Letní
KRF/SZSRJ Státní závěrečná zkouška SŠ Letní
KRF/STYL Stylistický seminář Zimní
KRF/STYLN Stylistický seminář Zimní
KRF/SYNR Syntax RJ Letní
KRF/UP1 Teorie a praxe umělec. překladu 1 - RJ Zimní
KRF/UP2 Teorie a praxe umělec. překladu 2 - RJ Letní
KRF/TSD Text. Styl. Diskurs. Letní
KRF/TXT Textologie Letní
KRF/URU Úvod do studia ruského jazyka Letní
KRF/VJR Všestranný jazykový rozbor Letní
KRF/VRT Všestranný rozbor textu Letní
KRF/SLRJS Vybrané kapitoly ze světové literatury Zimní
KRF/ZSRJS Základy slavistiky Letní

Patička