Přejít k obsahu

DĚTSKÁ UNIVERZITA

23. listopadu 2023 se Katedra ruského jazyka zúčastnila Dětské univerzity FPE ZČU (více zde). Díky pomoci studentů studujících ruštinu a pedagogů katedry přihlášené děti "cestovaly" po Transsibiřské magistrále. Na Transsibu se mohli seznámit s ruskou abecedou, kulturními tradicemi různých národů, historií výstavby dráhy a dalšími zajímavostmi.

 


Výlet Katedry ruského jazyka

V rámci "team buildingu" se pracovníci katedry 21. listopadu 2023 zúčastnili exkurze do Starého Plzence, kde navštívili společnost Bohemia Sekt.


Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence

ve výuce cizích jazyků V

20. října 2023 se na Fakultě pedagogické konal již pátý ročník konference Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků organizovaný Katedrou ruského jazyka.

Konference se zúčastnili studenti i pedagogové fakulty a také odborníci z jiných vysokých škol v České republice.

Výsledky konference budou publikovány v kolektivní monografii.


Konference o rozvoji české rusistiky

Členové Katedry ruského jazyka se zúčastnili konference Olomoucké dny rusistů (XXVI.) pořádané Katedrou slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 7. a 8. září 2023.

Tématem konference se stalo:

Rusistika v době ruské války.


Milé studentky, milí studenti!!!

Již byla vyhlášena možnost podávání žádostí k mobilitám Erasmus+ na AR 2023/2024.

Katedra ruského jazyka spolupracuje s univerzitou v Šumenu (Bulharsko): https://www.shu.bg/en/english/
a také s univerzitou v Greifswaldu (Německo): https://www.uni-greifswald.de/.
_______________________________________________________________________________________________________________________

Nyní je naše katedra také na INSTAGRAMU. Adresa je: instagram.com/krf.zcu
Prohlášení katedry ruského jazyka

FPE ZČU v Plzni

Členové katedry kategoricky odsuzují neospravedlnitelnou agresi vedenou současnou vládou Ruska na Ukrajině. Tato událost se bolestně dotýká nás i našich studentů, rodinných příslušníků i spolupracovníků.

Jako katedra dlouhodobě pracujeme na tom, aby se nic tak šíleného nestalo.

 1. Intenzivně rozvíjíme diplomatické kontakty na úrovni face-to-face. Jsme přesvědčeni, že osobní zkušenost a bezprostřední poznání druhých jsou základním předpokladem eliminace konfliktů. Za poslední roky na KRF pobývalo okolo sta stážistů z RF, desítky našich studentů vyjely na stáže do zahraničí. Uskutečnili jsme řadu akademických výměn s pracovišti z různých zemí i regionů.

 2. Na katedře a mezi studenty fungujeme v multietnických skupinách.

 3. V několika předmětech vyučujeme otázky spojené s identitou, národní identitou, vytvářením imagí států. Na seminářích rozebíráme nástroje propagandy. Problémy nezastíráme. Zároveň ale věříme, že jazyk, kultura a obyčejní lidé nejsou nositeli viny.

 4. Soustředíme se na bádání o humanistickému proudu ruské literatury (Bulgakov, Platonov, Kim, Jachina) a autorech přímo opozičních současnému režimu (Sorokin).

 5. Umíme dobře rusky, rozumíme nuancím a podtextům sdělení. Publikujeme i v oblasti politické lingvistiky. Studenty učíme hloubkové sémantické analýze textu.

 6. Dbáme na rozvíjení kompetencí klíčových pro 21. století: komunikaci, kooperaci, kreativitu, kritické myšlení, osobní zodpovědnost, adaptibilitu a také na digitální a mediální gramotnost.

 7. Zorganizovali jsme již 4 konference o Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence.

 8. Věnujeme se odborně i prakticky dětem s odlišným mateřským jazykem a imigrantům.

 9. Snažíme se jednat jako rovný s rovným, nad nikoho se nepovyšovat a před nikým se neponižovat. Frustrace je příčinou zla.

 10. Naši studenti nyní pomáhají uprchlíkům v Centru pro integraci cizinců v Plzni s tlumočením a provázením. Za to jim děkujeme.

Snad tyto naše aktivity nebyly marné!


Přednáška prof. dr. Danii Salimové

salimova

V prosinci se uskuteční tři online přednášky prof. dr. Danii Salimové z Jelabužského institutu Kazaňské státní univerzity. Platformou bude Teams.

Odkaz: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:mMD7T_Jl5LZJgrzCXknlZjd9aGFkScUagiA-pJaJ-s81@thread.tacv2/1639132552975?context=%7B%22Tid%22:%22302ea12d-f596-4fbf-8fbf-575b18c1b1d9%22,%22Oid%22:%22319bd312-7527-4957-a14d-ac9dd658a6f0%22%7D


Pondělí 13.12.

9:00 Výuka ruského jazyka jako cizího pro žáky s nepříbuzným mateřským jazykem

11:00 „Ruští“ Němci

Pondělí 20.12.

9:00 Interkulturní komunikace a lingvokulturologie

=========================

Lipecká státní pedagogická univerzita Semenova Ťan Šanského

pořádá recitační a zpěvackou soutěž

Mistrovská díla světové poezie v ruských překladech

8. až 10. prosince 2021

lipetsk_spektakl

Odkaz na tiskovou zprávu a pravidla pro účastníky

Katedra ruského jazyka spolupracuje s Lipeckou státní pedagogickou univerzitou.

Tři studentky z Katedry ruského jazyka se zúčastnily soutěže.

==========================

ÚSTAV BOHEMISTIKY A KNIHOVNICTVÍ FILOZOFICKO-PRÍRODOVEDECKÉ FAKULTY
SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

25. května 2021 od 18h

pořádá online přednášku

prof. V. I. Supruna

Připojte se ke konferenci/ Подключиться к конференции Zoom
https://zoom.us/j/95904119011?pwd=M2ZwOHlRWXhEM2pWaTJQR0dZeS9XUT09

V případě potřeby:
Identifikátor (ID) konference/ Идентификатор конференции: 959 0411 9011

Kód přístupu/ Password/ Код доступа: etkVR6

=========================================================

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR nabízí

hledá lektora/lektorku českého jazyka pro výuku studentů na Uralské federální univerzitě v Jekatěrinburgu, Rusko. Kandidát musí mít ukončené magisterské studium v oboru český jazyk ideálně v kombinaci s ruským jazykem (není ale podmínkou), pozice je tedy vhodná pro absolventy magisterského studia, studenty doktorského studia či studenty posledního ročníku magisterského studia, kteří budou mít v době přijímacího řízení (začátek června) již složené závěrečné zkoušky. Termín podání přihlášek je 21. 5. 2021.

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí

Lektoráty českého jazyka

Tel.: (+420) 221 850 705

Mob.: (+420) 725 494 590

E-mail: zuzana.sepsova@dzs.cz

===========================================================================================

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR nabízí studium v bakalářských a magisterských studijních programech na UNIVERZITÁCH V RUSKÉ FEDERACI: podrobněji zde.

===========================================================================================

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

proběhne 27. ledna 2021 online na webové stránce. Setkání s Katedrou ruského jazyka se uskuteční v místnosti STUDOVNA v časech 9:00 - 10:00 a 14:00 - 15:00.

Přijďte se podívat!!!

===========================================================================================

Režim distanční výuky

V období od 11. ledna do 21. ledna 2021 je zakázána osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách s výjimkou, kdy se zkoušky v jeden čas účastní nejvýše 10 osob.

Způsob zkoušení na Katedře ruského jazyka určují jednotliví vyučující.

===========================================================================================

KRF nabízí všem zájemcům z řad studentů 1. ročníku bakalářského studia tzv. Vyrovnávací kurzy z předmětů LPR a URU

Protože se tyto dva předměty jeví studentům jako obtížné, katedra nabízí kurzy, které pomohou při zvládnutí učiva uvedených předmětů.

Blížší informace u vyučujících dr. Sovákové a doc. Dzhyndzholii. Konkrétním zájemcům zašleme pozvánky.

===========================================================================================

Upozorňujeme studenty, že KRF stanovila předměty s povinnou docházkou, u nichž je vyžadována min. 70 % účast. 

Jedná se o tyto předměty:

 • KRF/DIDZ1
 • KRF/DIDZ2
 • KRF/DIDZ3
 • KRF/DIDZ4
 • KRF/DIDS1
 • KRF/DIDS2
 • KRF/DIDS3

Text
 

 

 

_____________________________________________________________________________________________

Patička