Přejít k obsahu

O KATEDŘE

Foto2.jpg

O NÁS

Katedra ruského jazyka je stabilním a zároveň moderním pracovištěm rozvíjejícím vzdělávací, vědeckou a projektovou činnost. Odborně se zaměřuje především na zkoumání interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků, rusko-českých interferenčních jevů v gramatice a nejnovější ruské literatury. Pracovníci katedry se věnuji teorii a praxi výuky odborného cizího jazyka na středních školách. Katedra má navázanou intenzivní partnerskou spolupráci v oblasti studentské a akademické mobility s řadou škol v Ruské federaci a mimo ni.

O STUDIU

Katedra ruského jazyka zajišťuje vysokoškolskou přípravu v oborech Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (jako major, minor i jednooborový program), Učitelství ruského jazyka pro ZŠ a Učitelství ruského jazyka pro SŠ.

Naším cílem je rozvínout ve studentech to nejlepší.

Kvalitního vzdělání v oboru dosahujeme především tím, že...

... vyučujeme současný živý ruský jazyk;

... vyučujeme jazyk v systému ostatních rusistických disciplín (literatura, didaktika);

... vyučujeme jazyk v širokém aktualním interkulturním aspektu;

... zabezpečujeme výuku rodilými mluvčími (docenti, doktoři);

... učíme moderními metodami a prostředky v malých skupinách;

... studenty provázíme při jejich praxích na školách;

... pro všechny předměty máme elektronické studijní opory;

... umožńujeme studium podle individuálního studijního plánu;

... nabízíme krátkodobé i dlouhodobé zahraniční stáže v RF (Moskva, Volgograd, Tatarstán);

... zprostředkováváme studentům kontakt s vrstevníky v RF;

... zapojujeme studenty do různých i mimoškolních projektů a bereme je na exkurze.

Fungujeme skoro jako rodina, jsme ke studentům vstřícní a nikoho nenecháme se ve studiu ztratit!

Více o historii katedry...

Patička