Přejít k obsahu

Termíny

Volba tématu diplomové a bakalářské práce

Studenti navazujícího magisterského studia si téma diplomové práce zvolí nejpozději do 7. 12. 2020.

Po výběru tématu si student po dohodě s vedoucím diplomové práce vyplní zásady pro vypracování a literaturu (přístup přes PORTÁL, kvalifikační práce), formulář vytiskne a odevzdá na katedře!

 Studenti bakalářského studia si téma zvolí nejpozději do 11. 6. 2021.

Po výběru tématu si student po dohodě s vedoucím bakalářské práce vyplní zásady pro vypracování a literaturu (přístup přes PORTÁL, kvalifikační práce), formulář vytiskne a odevzdá na katedře!

 

Termín pro odevzdání svázané bakalářské nebo diplomové práce je:

  • pro letní termín: do 30. 4. 2021
  • pro podzimní termín: do 30. 6. 2021

Patička