Přejít k obsahu

O katedře

   

Katedra chemie

Od akademického roku 2020/2021 na katedře chemie probíhá bakalářské i navazující magisterské studium podle nově akreditovaných studijních plánů. V bakalářském studiu se jedná o studijní program Chemie se zaměřením na vzdělávání, který je možno studovat jako hlavní (maior) nebo vedlejší (minor) studijní program v rámci sdružených studijních programů jako základ pro navazující studium magisterské. Student absolvuje tříleté bakalářské studium zakončené bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Absolvent bakalářského studia může pokračovat v navazujícím dvouletém magisterském studiu studijního programu Učitelství pro základní školy se specializací Učitelství chemie pro základní školy nebo studijního programu Učitelství chemie pro střední školy.

Během studia se posluchači setkávají se základními chemickými disciplínami jak teoreticky v přednáškách, tak prakticky v laboratorních cvičeních. Více informací pod záložkou "Informace pro uchazeče".

Kontakt

Katedra chemie
Veleslavínova 42
Plzeň 306 14

tel: +420 377 636 640
e-mail: richtr@kch.zcu.cz

  

Patička