Přejít k obsahu

AKTUALITY

DEN OTEŘENÝCH DVEŘÍ FPE - 30. 1. 2024

Zájemci o studium se mohou informovat v rámci Dne otevřených dveří, který se uskuteční v úterý 30. ledna 2024.

Na Katedře chemie vás rádi uvítáme po celý den v učebně VC-105 v budově ve Veleslavínově ulici 42. V 10:00 se můžete navíc těšít na krátkou ukázku efektních chemických pokusů.

KATEDRA CHEMIE BUDE POŘÁDAT DEN UČITELŮ CHEMIE 2023

Podrobnější informace a odkaz na přihlášku naleznete v sekci AKCE.

VYPSÁNÍ STIPENDIJNÍHO PROGRAMU KARLOVARSKÉHO KRAJE

Rada Karlovarského kraje vyhlásila dotační program pro zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva, který má podporovat studenty vysokých škol a je spojen s jejich závazkem k návratu do Karlovarského kraje po úspěšném ukončení studia. V rámci tohoto programu lze žádat o dotaci také pro studenty studijních programů a oborů zaměřených na přípravu učitelů základních škol a středních škol. Studenti mohou získat finanční příspěvek až 24.000 Kč.

Další podrobnosti včetně důležitých termínů naleznete ZDE.

STUDENTI DOKTORSKÉHO STUDIA DIDAKTIKY CHEMIE SE SETKALI V PLZNI

Katedra chemie pořádala 18. Mezinárodní seminář doktorandů didaktiky chemie a příbuzných doktorandských studijních programů, který se konal 25. a 26. 11. 2022

 

STUDENTI A VYUČUJÍCÍ KATEDRY CHEMIE NAVŠTÍVILI KOLEGY V BANSKÉ BYSTRICI

Ve dnech 2. 10. – 9. 10. 2022 se pracovníci katedry chemie dr. Hrdlička, Doc. Rychtera, Dr. Sirotek a Mgr. Šrámová spolu se skupinou studentů a třemi učiteli ze spolupracujících škol zúčastnili zahraniční stáže v rámci projektu INSPIRE (Internacionalizace, spolupráce, inovace, reflexe a evaluace v přípravě budoucích učitelů CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0015764), kde hostitelskou institucí byla Katedra chémie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici.

Patička