Přejít k obsahu

Bakalářské studium

Bakalářské studium

Studijní program: Chemie se zaměřením na vzdělávání

Nově jsou pro bakalářské studium nabízeny sdružené studijní programy, které nahrazují dříve nabízené obory. Každý studijní program je nabízen jednak ve verzi maior a také ve verzi minor. Uchazeči si do přihlášky musí zvolit jeden studijní program jako hlavní (maior) a druhý k němu přidružený (minor). Standardní doba studia jsou 3 roky, pro absolvování je nutno získat minimálně 180 kreditů, z toho z programu maior 109 kreditů, z programu minor 62 kreditů a 9 kreditů z volitelných předmětů. Pro chemii existuje i možnost jednooborového studia (podrobnosti vizte níže).

Studijní program Chemie se zaměřením na vzdělávání je nabízen ve dvou variantách studijního plánu.

Studenti si podávají přihlášku do dvou studijních programů, které tvoří budoucí aprobační předměty. Pokud si zvolí jako první program chemii, pak studují podle studijního plánu Chemie se zaměřením na vzdělávání – maior, kde musí získat minimálně 109 kreditů. Studijní plán obsahuje bloky předmětů z oblasti chemie a její didaktiky, předmětů z oblasti pedagogiky, psychologie a obecné didaktiky a dále předměty pedagogické praxe. Z chemie studenti také vypracovávají bakalářskou práci. Studium je zakončeno státními závěrečnými zkouškami z obou zaměření (podle zvolených studijních programů), státní závěrečnou zkouškou z pedagogicko-psychologické propedeutiky a obhajobou kvalifikační práce. Pokud volí chemii jako druhý studijní program, studují podle studijního plánu Chemie se zaměřením na vzdělávání – minor, kde musí získat minimálně 62 kreditů, bakalářská práce je zadávána ze studijního programu maior. Ostatní podmínky jsou shodné jako v předchozím případě.

Patička