Přejít k obsahu

Rozvoj experimentální výuky environmentálních programů ZŠ a SŠ

Katedra chemie se podílela na řešení projektu "Rozvoj experimentální výuky environmentálních programů ZŠ a SŠ"

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název výzvy: Plzeňský kraj - Výzva č. 4 pro GP - oblast podpory 1.1

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/04.0009

Zahájení projektu: 1. 12. 2011                            

Ukončení projektu: 31. 1. 2013


Cílem projektu byl rozvoj aktivních forem osvojování kompetencí a znalostí žáků ZŠ a SŠ ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj prostřednictvím experimentální a další praktické činnosti žáků v oblasti environmentu v předmětech biologie, fyzika a chemie.

Neoddělitelnou součástí bylo zvyšování kompetencí učitelů přírodovědných předmětů na základních a středních školách v rozvoji experimentálních a badatelských metod výuky environmentálních témat.

Z oboru chemie byla zpracována následující témata:

  • Úvod do chemie (ZŠ)                                       
  • Vodík (ZŠ a SŠ)                                                     
  • Kyslík (ZŠ a SŠ)                                                     
  • Voda (ZŠ)                                                      
  • Kyselé a zásadité roztoky (ZŠ a SŠ)                          
  • Kovy (ZŠ a SŠ)                                                       
  • Plyny (ZŠ a SŠ)                                                     
  • Karboxylové kyseliny (ZŠ a SŠ)
  • Chemie kolem nás (ZŠ a SŠ)

Další informace o projektu naleznete zde a na stránkách projektu ENVIROEXPERIMENT.

 

Patička