Přejít k obsahu

Pozvánka na 18. Mezinárodní seminář doktorandů didaktiky chemie

Westböhmische_Universität_Pilsen_Logo.svg                                                            ČSCH-1

Fakulta pedagogická

Západočeské univerzity v Plzni

Katedra chemie

 

ve spolupráci s odbornou skupinou Chemické vzdělávání České společnosti chemické

 

Vás srdečně zvou na

 18. Mezinárodní seminář doktorandů didaktiky chemie a příbuzných doktorandských studijních programů

 

 280px-Fakulta_pedagogická_ZČU,_Veleslavínova

 

 

Seminář se bude konat v prostorách Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni na katedře chemie ve dnech 25. a 26. 11. 2022.

Záštitu nad mezinárodním seminářem převzali

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček,

rektor Západočeské univerzity v Plzni,

a

doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.,

děkan Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.

ZAMĚŘENÍ A CÍL SEMINÁŘE

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SEMINÁŘE

PROGRAM SEMINÁŘE (aktualizace k 22. 11.)

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ

PŘIHLÁŠKA

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÝ VÝBOR

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ

KONTAKTNÍ ADRESA

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Závazná přihláška a abstrakt

25. 10. 2022

31. 10. 2022

Konání semináře

25. a 26. 11. 2022

Příspěvek pro publikaci v didaktickém časopise „Arnica"

13. 1. 2023

Patička