Přejít k obsahu

Předměty

Zkratka Název Semestr
KCH/ANLCH Analytická chemie Letní
KCH/ACHŽP Analytická chemie životního prostředí Letní
KCH/AOCH Anorganická a organická chemie Letní
KCH/AGCH Anorganická chemie Letní
KCH/ACHT Aplikovaná chemická termodynamika Letní
KCH/BAP1 Bakalářská práce 1 Zimní
KCH/BAP2 Bakalářská práce 2 Letní
KCH/BCHM Biochemie Zimní
KCH/BIO1 Biochemie 1 Letní
KCH/DI1SŠ Didaktika chemie 1 SŠ Zimní
KCH/DI1ZŠ Didaktika chemie 1 ZŠ Zimní
KCH/DI2SŠ Didaktika chemie 2 SŠ Letní
KCH/DI2ZŠ Didaktika chemie 2 ZŠ Letní
KCH/D3SŠ Didaktika chemie 3 SŠ Letní
KCH/DS1 Diplomový seminář 1 Letní
KCH/DIS2 Diplomový seminář 2 Letní
KCH/FYZ1 Fyzika pro chemiky 1 Letní
KCH/FYZ2 Fyzika pro chemiky 2 Letní
KCH/FCH Fyzikální chemie Letní
KCH/HICH Historie a současnost chemie Letní
KCH/CHEX Chemická exkurze Letní
KCH/CHTCH Chemická technologie Letní
KCH/CHLM Chemické laboratorní metody Letní
KCH/CHPU Chemické poznatky v učivu 1. st. ZŠ Letní
KCH/CHVYP Chemické výpočty Letní
KCH/CHVL Chemicko-fyzikální vlastnosti látek Letní
KCH/CHOP Chemie a ochrana prostředí Letní
KCH/CHAS1 Chemie a společnost 1 Letní
KCH/CHEHR Chemie hrou Letní
KCH/CHVÝŽ Chemie výživy Zimní
KCH/CHŽP Chemie životního prostředí Letní
KCH/INSY Informační systémy v chemii Letní
KCH/INST Instrumentální analýza Letní
KCH/JADCH Kapitoly z anorg. a nukleár. chemie Letní
KCH/LAN Laboratorní cvičení z analytické chemie Letní
KCH/LACH1 Laboratorní cvičení z anorg. chemie 1 Zimní
KCH/LACH2 Laboratorní cvičení z anorg. chemie 2 Letní
KCH/LBIO Laboratorní cvičení z biochemie Letní
KCH/LFCH Laboratorní cvičení z fyzikální chemie Zimní
KCH/LOCH1 Laboratorní cvičení z org. chemie 1 Letní
KCH/LOCH2 Laboratorní cvičení z org. chemie 2 Letní
KCH/LT Laboratorní technika Zimní
KCH/MCH1 Matematika pro chemiky 1 Letní
KCH/MACH2 Matematika pro chemiky 2 Letní
KCH/MVCHD Metody výzkumu v chem.a didaktice chemie Zimní
KCH/MAM Moderní analytické metody pro chemiky Letní
KCH/NAPX Náslechová praxe - bakalářská Letní
KCH/NAPN Náslechová praxe - navazující Letní
KCH/OFCH Obecná a fyzikální chemie Letní
KCH/OBCH Obecná chemie Letní
KCH/OBECH Obecná chemie Letní
KCH/OBPX Odborná praxe Letní
KCH/OCH Organická chemie Zimní
KCH/PP Pedagogická praxe Letní
KCH/PPS Pedagogická praxe Letní
KCH/PVCH Propedeutika výuky chemie Letní
KCH/EXSP Speciální exkurze Letní
KCH/SZB Státní závěrečná zkouška Letní
KCH/SZ Státní závěrečná zkouška SŠ Letní
KCH/SZZ Státní závěrečná zkouška ZŠ Letní
KCH/STH Struktura hmoty Letní
KCH/TD1ZŠ Technika a didaktika škol. pokusů 1 ZŠ Letní
KCH/TD2ZŠ Technika a didaktika škol. pokusů 2 ZŠ Zimní
KCH/TD1SŠ Technika a didaktika škol.pokusů 1 SŠ Letní
KCH/TD2SŠ Technika a didaktika škol.pokusů 2 SŠ Zimní
KCH/TVL Termochemické vlastnosti látek Letní
KCH/TOX Toxikologie Letní
KCH/VKCH Vybrané kapitoly z chemie Letní
KCH/99ZCH Závěrečná zkouška - didaktika chemie Letní

Patička