Přejít k obsahu

DVPP

Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji

Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.47/02.0010


Cílem projektu bylo zlepšit profesní kompetence pracovníků škol v Plzeňském kraji. Aktivity projektu podporovaly výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, zlepšily kompetence učitelů pro udržitelný rozvoj a rozvíjely řídící kompetence vedoucích pracovníků škol a školských zařízení.
V projektu bylo realizováno 14 vzdělávacích kurzů DVPP a 2 exkurze pro učitele matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, environmentální a  technické výchovy na základních a středních školách.
Předložený projekt dále poskytl 4 on-line kurzy pro řídící pracovníky škol zaměřené na oblast řízení a personální politiky.

Projekt byl realizován Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni, vzdělávací aktivity vedli zkušení lektoři DVPP.


Nabízené kurzy z chemie:


Kontaktní osoba pro kurzy z chemie: PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc., sirotek@kch.zcu.cz, +420 377 636 655

Další informace o projektu naleznete na oficiálních stránkách projektu.

Patička