Přejít k obsahu

Obrazobraní – Orbis Pictus

a galerijní edukace s dětmi z MŠ Rokycany

Celý červen probíhá v Galerii Evropského domu na plzeňském náměstí výstava výtvarných prací studentů katedry výtvarné výchovy a kultury FPE ZČU v Plzni pod vedením prof. Dalibora Smutného. „Výstava má za cíl prezentovat rozmanité přístupy a metody práce se základními formami zobrazování, navazující na tradici českého a světového moderního umění a reflektující soudobé tendence. Ústředním těžištěm tohoto způsobu myšlení je obraz, provedený v klasických výtvarných disciplínách kresby, malby a grafiky“ (D. Smutný). Studenti hledají vlastní výraz, postoj ke světu kolem nás a formují si určitý výtvarný názor. Jejich práce jsou osobní a velice citlivou výpovědí. Objevují se portréty a figurální vyobrazení až existenciálního charakteru, otisky krajiny jejich duše, pojetí krajiny jako organického narůstání struktur i vyobrazení krajiny a tektoniky architektury minimalistického pojetí. Klasické výtvarné techniky jsou pro budoucí pedagogy výtvarné výchovy základem pro ověřování smyslové citlivosti a chápání zákonitostí hmotného světa kolem nás. Na tyto základy pak navazujeme výtvarnou tvorbou za využití digitálních médií.  

Umění žije, když má své diváky, proto se věnujeme vzdělávací činnosti již od mateřských škol. Dne 11. 6. zavítalo na výstavu čtyřicet dětí z MŠ Rokycany U Saské brány s paní ředitelkou Mgr. Bc. Věrou Zagorovou. Galerijní edukaci jsme připravili se studenty katedry výtvarné výchovy a kultury v konzultaci s paní učitelkou Bc. Lucií Brabcovou tak, aby nabídla dětem 45 minut intenzivní zážitkové pedagogiky v přímém kontaktu s výtvarným dílem v autentickém prostředí galerie. Děti skládaly z barevných vln na cihlové podlaze galerie obrazy, pak propojily vlněné obrazy ve velké společné bludiště a snažily se udržet mikroroboty v podobě vibrujících a pobíhajících broučků v hranicích obrazu. Inspirovány obrazy studentů následně děti proměnily celý prostor galerie v autostrádu, labyrint silnic, nájezdů, nadjezdů a podjezdů. Stěhovací krabice se staly automobily a děti vyrazily na cestu.

Výtvarná umělecká tvorba, studentské praxe v oboru výtvarná výchova a galerijní edukace předškolních dětí a žáků základních i středních škol jsou pro katedru výtvarné výchovy a kultury spojené nádoby. Radost z výtvarné tvorby, odvaha vyjádřit se a sociální kompetence jsou pro nás hlavními vzdělávacími cíli.

 

Věra Uhl Skřivanová

Obrázek první hlavní

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Sledování filmů na základních školách, nebo soudobé pojetí výtvarné výchovy? Pasivní diváctví, nebo vizuální gramotnost?

...Místo naplňování hlavního oborového cíle, kterým je získání vizuální gramotnosti, tedy schopnosti porozumět obrazům, interpretovat je i vytvářet v současné mediální společnosti, máme reálný důvod obávat se pouze podpory pasivního diváctví a závislosti dětí na médiích místo tvořivosti.

Číst více.

 

Katedra výtvarné výchovy a kultury FPE ZČU v Plzni si Vás dovoluje pozvat na výstavu:

plakat_pozvanka2

Exkurze studentů KVK do Anežského kláštera Národní Galerie Praha

Ve dnech 4.5. a 17.5.2024 se uskutečnila odborná exkurze - CUEX1 pod vedením Mgr. Lenky Kovaříkové, Ph.D.

Více o exkurzi zde.

PXL_20240517_105245819.MP

PXL_20240517_105145534.MP

PXL_20240504_101427596

EXKURZE STUDENTŮ Z KVK DO GAVU CHEB

Ve čtvrtek 18.04. se v rámci seminářů orientujících se na galerijní a muzejní pedagogiku uskutečnil výjezd do Galerie výtvarného umění v Chebu. Studenti měli možnost se blíže seznámit s výtvarně-edukativními přístupy galerie skrze přednáškový blok připravený Veronikou Lochmanovou z odborného oddělení. Prošli si stálými sbírkami (Gotika, Moderní umění 1900 - 1990, Současné umění aj.) i aktuálními výstavami (Pavel Büchler - Známky života, Jan Stolín - Hic sunt leones, Jan Václav Mrkvička - Lazarky, Jan Rambousek ve sbírce GAVU Cheb, Eva Volfová - Nitka a zatoulaný knoflíček aj.) instalovanými napříč celou historickou budovou GAVU, což vedlo k mnohým oborovým diskuzím nad vystavenými díly. Po návštěvě zmiňované instituce studenti zavítali do centra města - na Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad či k nejstaršímu existujícímu kostelu v Chebu, konkrétně kostelu svatého Mikuláše a svaté Alžběty umístěném na Kostelním náměstí.
Mgr. Jakub Havlíček

gavu_04

gavu_01

gavu_07

DUBEN S UCHAZEČI

Duben, poslední měsíc, kdy ještě můžete podávat přihlášky ke studiu na naší Fakultě pedagogické ZČU. Napadl vás nějaký dotaz ke studiu? Nevíte si s něčím rady? Chtěli byste se ještě na něco zeptat?

Připojte se k nám online na ZOOMu a zeptejte se na cokoliv ke studiu. Odpovídat vám bude mj. přímo proděkan pro studium Mgr. Jan Krotký, Ph.D.

Zde informace a odkaz k připojení

kvk_2024

 

Prof. Johannes Kirschenmann Vás zve na výstavu:

Nový projekt


prof. Dalibor Smutný Vás zve na výstavu:

Page 1

KVK Vás zve na cyklus přednášek a workshopů:

pozvánka-pdf

EXKURZE STUDENTŮ KVK NA VÝSTAVU „Petr Brandl – Příběh bohéma

Na konci zimního semestru, jako už tradičně, se vypravili studentky a studenti různých fakult Západočeské Univerzity v Plzni na poznávací cestu za uměním. Letošní CUEX 2 proběhl ve dvou termínech 2.12. a 9.12. 2023. Cílem naší společné cesty byla v obou termínech výstava „Petr Brandl – Příběh bohéma“ ve Valdštejnské jízdárně Národní Galerie Praha (NG Praha), která probíhá od 20. 10. 2023 do 11.2. 2024.

Více o exkurzi zde.

FOTO_CUEX2_2023_WEB

PF 2024

 https://galerie-umoped.zcu.cz/archive/section/UMOPED75

PF 2024

Kurt Gebauer Vás zve na výstavu:

Kurt Gebauer v Chrudimi 2023 11 22

Vzdělávací festival eduDEN

21. 11. 2023 proběhl vzdělávací festival eduDEN. V rámci festivalu byl realizován workshop - modelování na hudbu a prezentace katedry. 

1700725632415

_storage_emulated_0_Android_data_com.miui.gallery_cache_SecurityShare_1700725632309

1700725632374

 

EXKURZE STUDENTŮ KVK NA VÝSTAVU DALIBORA SMUTNÉHO: SEKVENCE

13. 11. 2023 se uskutečnil výjezd studentů do Prahy na výstavu v galerii Havelka. 

1699951050406

1699951050454

EXKURZE STUDENTŮ KVK DO NÁRODNÍ GALERIE

10. 11. 2023 se uskutečnil výjezd studentů do Prahy na výstavu ve Veletržním paláci - 1939-2021: Konec černobílé doby.

1699949696120

1699949696138

1699949695965

Fakulta pedagogická slaví 75. výročí založení výtvarně. Vystavuje v celé budově děkanátu

Celý článek k výstavě UMOPED75 dostupný zde.

Katedra výtvarné výchovy a kultury FPE ZČU v Plzni si Vás dovoluje pozvat na výstavu:

Umoped_75_banner

Sekretariát KVK (KL 324) - Mgr. Eva Vránová
email: vranovae@kvk.zcu.cz

TEL: 377 636 493

Provoz sekretariátu: 

Úřední hodiny pro studenty:

Pondělí 12:00 - 14:00
Úterý 10:00 - 12:00
Středa 10:00 - 12:00
Čtvrtek 10:00 - 12:00
Pátek 10:00 - 12:00

EXKURZE STUDENTŮ KVK DO ANEŽSKÉHO KLÁŠTERA NÁRODNÍ GALERIE PRAHA

Ve dnech 13. a 19. května 2023 proběhla odborná exkurze (CUEX1). Na naší cestě za uměním se studentky a studenti Katedry výtvarné kultury FPE ZČU v Plzni vypravili do Anežského kláštera Národní galerie Praha. Studenti byly nejprve seznámeni s historií samotné klášterního objektu a jeho zakladatelkou, sv. Anežkou Přemyslovnou. Se vznikem Národní galerie jim byla také krátce představena sbírkotvorná činnost a specifika utváření fondu středověkého umění.

Více o exkurzi zde.

Exkurze Anežský klášter (2) Exkurze Anežský klášter (1) Exkurze Anežský klášter (3)


ODEVZDÁVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ

Informace k odevzdávání bakalářských a diplomových prací jsou k dispozici na stránkách KVK v sekci "Pro studenty" a ve vyhláškách děkana.

EDUIN: JE OMYL MYSLET SI, ŽE SE VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ POUZE KRESLÍ A V HUDEBNÍ JEN ZPÍVÁ, ŘÍKAJÍ TVŮRCI KURIKULA

Informační portál EDUin zveřejnil rozhovor s Věrou Uhl Skřivanovou a Milanem Motlem, kteří se vyjadřují ke koncepcím revize RVP ZV v oblasti Umění a kultura.

Článek je dostupný zde.


NEBERME DĚTEM ZÁKLADY HUDEBNÍHO A VÝTVARNÉHO VYJADŘOVÁNÍ

Odborné vyjádření didaktiček výtvarné a hudební výchovy ke zveřejněnému Návrhu koncepce revize vzdělávací oblasti Umění a kultura RVP ZV, https://velke-revize-zv.rvp.cz/files/koncepce-uak.pdf. Věra Uhl Skřivanová, Leonora Kitzbergerová a Jiřina Jiřičková.

Text vyjádření je dostupný zde.


EXKURZE STUDENTŮ Z KVK ZA AKTUÁLNÍMI PRAŽSKÝMI VÝSTAVAMI

V polovině března se v rámci seminářů Mgr. Jakuba Havlíčka orientujících se na galerijní a muzejní pedagogiku uskutečnil výjezd do Prahy za současnými výstavami v Národní galerii, konkrétně ve Veletržním paláci (Eva Koťátková: Moje tělo není ostrov, Květinová unie), dále pak na výstavu Margity Titlové: Purpurová vertikála v Galerii hlavního města Prahy, v Domě U Kamenného zvonu, kde pro ně byla připravena od vystavující autorky komentovaná prohlídka.

Eva Koťátková, Moje tělo není ostrov, Národní galerie, Veletržní palác Květinová unie, Národní galerie, Veletržní palác Margita Titlová, Purpurová vertikála, Galerii hlavního města Prahy, Dům U Kamenného zvonu 


VYSÍLÁNÍ ČESKÉHO ROZHLASU NA TÉMA REVIZE RVP V OBLASTI UMĚNÍ A KULTURA

Rozhovor s Kamilem Ubrem, ředitelem odboru Kurikulum všeobecného vzdělávání NPI, a Milanem Motlem, předsedou Asociace učitelů hudební výchovy.

Pořad Ranní Plus je dostupný v archivu: https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plus/2023-03-29 (čas: 8:34).


OTEVŘENÝ DOPIS DĚKANŮ PEDAGOGICKÝCH FAKULT A VEDOUCÍCH KATEDER HUDEBNÍ A VÝTVARNÉ VÝCHOVY FAKULT PEDAGOGICKÝCH KE ZVEŘEJNĚNÉ KONCEPCI B VZDĚLÁVACÍ OBLASTI UMĚNÍ A KULTURA REVIZÍ RVP ZV

Otevřený dopis děkanů pedagogických fakult je dostupný zde.


ČLÁNEK MONIKY PLÍHALOVÉ V UČITELSKÝCH NOVINÁCH - VYJÁDŘENÍ KE KONCEPCÍM REVIZE RVP ZV

plihalova_ucitelske noviny

Učitelské noviny, březen 2023, číslo 12.


SITUACE OBORU VÝTVARNÁ VÝCHOVA V KONTEXTU PŘIPRAVOVANÝCH REVIZÍ KURIKULA – ZPRÁVY V MÉDIÍCH

Aktuální zpravodajské kanály informují o koncepcích revize RVP ZV v oblasti Umění a kultura.

Více např. na stránkách seznam.cz nebo ucitelskenoviny.cz.


VYJÁDŘENÍ PROF. KURTA GEBAUERA K SOUDOBÉ SITUACI OBORU VÝTVARNÁ VÝCHOVA V SOUVISLOSTI S REVIZEMI RVP ZV

Otevřený dopis je dostupný zde.


5 LET NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE BEZ VÝTVARNÉ A HUDEBNÍ VÝCHOVY?

Odborné vyjádření prof. Johannese Kirschenmanna ke koncepci B revize vzdělávací oblasti umění a kultura RVP ZV. 

Text vyjádření je dostupný zde.


NESOUHLASNÉ STANOVISKO VEDENÍ ČESKÉ SEKCE INSEA K ZAŘAZENÍ KONCEPCE B VZDĚLÁVACÍ OBLASTI UMĚNÍ A KULTURA RVP ZV

Česká sekce INSEA zveřejnila nesouhlasné stanovisko ke koncepci B vzdělávací oblasti Umění a kultura RVP ZV, viz web NPI. Upozorňuje na hrozící eliminaci výtvarné výchovy na základních školách. K ní by mohlo dojít, bude-li počet vzdělávacích oborů rozšířen, aniž by došlo k navýšení časové dotace pro oblast Umění a kultura. Zde je ke stažení dopis, který byl zaslán ministrovi a dalším aktérům revizí.

insea stanovisko


DŮLEŽITÉ - PODPORA PEDAGOGICKÉ PRAXE

Pedagogická fakulta vytvořila nové webové stránky skoly.zcu.cz, které mají za cíl spojit studenty učitelských studijních programů, vyučující z praxe a akademické pracovníky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Je zde prezentován projekt Plzeňská fakultní škola, který vytváří a prohlubuje spolupráci mezi Fakultou pedagogickou ZČU a vybranými školami v Plzeňském kraji, a to nejen základními, ale také mateřskými a středními.

DEBATA SE ZVOLENÝM PREZIDENTEM PETREM PAVLEM

Prof. K. Gebauer se účastnil debaty týdeníku Respekt s Petrem Pavlem o důležitých tématech v unikátním prostoru DOX+ viz podcast zde.

1111111111

22222222
________________________________________________________________________________________________________________


Gratulujeme srdečně panu docentu Bláhovi medaile Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy za významný přínos k rozvoji Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a posilování jejího dobrého jména

Pan docent Jaroslav Bláha vyvinul mezinárodně uznávanou a oceňovanou metodologii komparatistického přístupu k dějinám umění založenou na analytickém a syntetickém přístupu k hudební a výtvarné sféře. Dějinami umění provází již několikátou generaci budoucích učitelů.


Výjezd studentů a pedagogů v rámci projektu INSPIRE na

Universität Osnabrück (DE).


Exkurze studentů KVK na výstavu Gregora Hildebrandta: A Blink of an Eye and the Years are Behind Us v galerii Kunsthalle Praha a výstavu 1918⁠–⁠1938: První republika ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze.

     

        Gratulujeme srdečně panu profesoru Gebauerovi k získání čestného doktorátu od ZČU v Plzni!!!! 

ZČU jmenovala čestnými doktory experta na umělou inteligenci Hamida Ekbiu a sochaře Kurta Gebauera

Titul doctor honoris causa převzali 9. listopadu během Slavnostního zasedání vědecké rady ZČU Hamid R. Ekbia, ředitel Centra pro výzkum interakce člověka a počítače na Indiana University v Bloomingtonu, a Kurt Gebauer, významný český sochař, malíř a fotograf, působící na Fakultě pedagogické.

    


Studenti studentům - nabídka studentských workshopů v týdnu 14. - 18. 11. 

(nutnost rezervace u jednotlivých lektorek)

„Tetování v proměnách času a jeho význam pro umění“

Úterý 15. 11. od 9 h do 13 h – KL 321

Marie Burianová - marbur@students.zcu.cz

 

„FOTO workshop“

Úterý 15. 11. od 13h do 18h - místnost bude upřesněna lektorkou, sraz před KL321

Bc. Lucie Valíčková - lucieval@students.zcu.cz

 

„Linoryt“

Středa 16. 11. 2022 od 11 h do 18 h – KL 321

Bc. Eva Vránová - vranovae@students.zcu.cz

 

„Krutá realita“ – multimediální tvorba s využitím sociálních sítí

Středa 16. 11.  od 13 h. do 18.20 h. - KL 326

Kateřina Veselá, Petra Dryjová - dryjovap@students.zcu.cz

 

Online workshop s Prof. Dr. Johannesem Kirschenmannem: "Umělecké poznávání města".

Čtvrtek 17. 11.  od 10 h do 12 h zadání, umělecké kontexty, samostatná činnost, 18 h do 19 h reflexe

Účast potvrďte na tento e-mail: jokir@kvk.zcu.cz

„Pouring – seznamte se s technikou akrylového lití“

Pátek 18. 11. od 10 h do 13 h – KL 321

Marie Burianová, Tereza Holátová - marbur@students.zcu.cz

 

„Knihvazačství aneb ruční knižní vazba“

Pátek 18. 11. od 14 h do 18.30h – KL 321

Marie Burianová, Tereza Holátová - marbur@students.zcu.cz


Obří trpaslík dostal čepici. Hotová socha měří 11 metrů a váží 200 tun

Největší zahradní trpaslík na světě je hotový. Ve čtvrtek dostal čepici z rekordního kusu kamene. Dílo Kurta Gebauera, který na jeho realizaci čekal dlouhých 28 let, váží asi 200 tun a dosahuje výšky 11 metrů. Trpaslík bude coby poutač z pískovce lákat návštěvníky k sochám ze sympozií v Hořicích.

21. října 2022

Zdroj: https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/trpaslik-socha-kurt-gebauer-horice.A221021_142029_hradec-zpravy_kvi

  


Workshop „ZLOMY A MOSTY“


Prof. Dr. Johannes Kirschenmann
Sabrina Grünauer
Kathrin Herold

V dílně "Zlomy a Mosty" se zaměříme na otázky materiálu a jeho transformaci směrem k novým perspektivám. Dílnu provázejí umělecké strategie a jazyky současnosti, které nejsou určeny k napodobování, ale jako podnět ke zkoumání a překračování známého.

    
Předávání diplomů KVK výborným studentům za ak. rok 2021/22

BcA. Barbora Theodora Černická
Mgr. Alena Hajžmanová
Mgr. Alžběta Huclová
Bc. Arabella Kalis
Štěpánka Kleinová
Bc. Marie Kubečková
Natálie Nguyenová
Bc. Martin Polák
Bc. Barbora Polatová
Bc.. Simona Týmlová
Klára Václavková
Bc. Eva Vránová

     


 


Katedra výtvarné výchovy a kultury FPE ZČU v Plzni si Vás dovoluje pozvat
na výstavu prací studentů a jejich pedagogů:
Františka Hodonského,
Stanislava Poláčka,
Nadeždy Potůčkové,
Dalibora Smutného.


Výstavu zahájí děkan FPE ZČU v Plzni, doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.
Úvodní slovo pronese prof. ak. mal. František Hodonský.
Vernisáž 9. 9. v 17.00 h
Výstava potrvá od 10. 9. do 30. 10. 2022
Galerie Státního zámku Nebílovy


Co dělají v létě profesoři KVK?

Kurt na sympoziu v Mikulově 

 

Pedagogové umění ze tří kontinentů navštívili documentu 15 v Kasselu a pod vedením profesora Kirschenmanna diskutovali o otázkách zprostředkování uměníZahájení předsednictví EU - Lucemburk 

Poselství bývalého prezidenta připomínaly různé dekorační prvky – fotografie, obrazy, srdce – oslňující zahradu a galerii velvyslanectví, která právě hostí výstavu pořádanou Art Lines

 


SPZ Zapletal

ales-zapletal-galerie-spzStudenti Kurta Gebauera vystavují v Galerii Evropského domu

Výstavu TO OKOLO můžete navštívit v pondělí od 13 do 17, v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 9 do 17 a v pátek od 9 do 15 hodin. Celý článek ZDE....


TO OKOLO. Výstava studentů Kurta Gebauera

Tato výstava je v rámci projektu, který je realizován za finanční podpory statutárního města Plzeň.


Milí studenti,

Czech School Without Borders, London (Česká škola bez hranic) přichází s nabídkou stáže v rámci programu Erasmus+. Momentálně hledají stážisty na výrobu propagačních materiálů, ilustrace našich učebních pomůcek a design učebnic.

Pokud byste potřebovali více informací, neváhejte se na nás obrátit na tomto e-mailu (info@czechschool.org.uk), případně na telefonním čísle +447517007612


Práce studentek KVK Ukrajině na webu nakladatelství Friedrich Verlag

https://www.friedrich-verlag.de/kunst/jugendliche-lebenswelten/krieg-in-europa/


Práce studentů KVK ve spolupráci s prof. J. Kirschenmannem věnové Ukrajině a publikované  německém časopise KUNST+UNTERRICHT 461/2022

Na sekretariátu KVK máme k dispozici Leporela - Cyklus výtvarných prací studentů KVK FPE ZČU v Plzni ve spolupráci s Prof. J. Kirschenmannem

Leporela jsou za příspěvek 300,- Kč na podporu aktivit Českého červeného kříže pro Ukrajinu. Finance za leporelo převeďte prosím na účet: Veřejná finanční sbírka na pomoc Červeného kříže Ukrajině, číslo účtu: 333999/2700, var. symbol 1502, IBAN CZ14 2700 0000 0000 0033 3999; Verwendungszweck 1502.

Vyzvednout můžete po předchozí domluvě v kanceláři KL 324 u tajemnice Martiny Šurkalové.

  


Vyhlášení druhého kola  Erasmus+ v akademickém roce 2022/2023,

aktivita: studentská mobilita – studijní stáže

Přihlášujte se nejpozději do 13. 4. 2022, komise bude 14. 4. 2022 ve 12 hodin.

Organizace dle vyhlášení:
https://drive.google.com/drive/folders/1hAXpPnif8xx4duHVC1YVeDIXxq5ovBxl?usp=sharing

... více informací vlevo v  sekci ERASMUS


Sochy ve veřejném prostoru mohou pomoct vybouřit agresivitu v lidech, říká sochař Kurt Gebauer

Host: sochař, výtvarník Kurt Gebauer. Moderuje Tereza Kostková

„Socha může ve veřejném prostoru zamezit třetí světové válce,“ říkal Kurt Gebauer, aniž by tušil, jak brzy budou jeho slova rezonovat společností. „Kdyby se šílenec, který má ambice posílat lidi na smrt, staral víc o kulturu, tak bychom možná teď tohle nezažívali,“ říká sochař dnes v Blízkých setkáních. Kromě kultivování veřejnosti prostřednictvím uměním mluví v audiozáznamu třeba o tom, jak se k sochařině dopracoval nebo o Obřím trpaslíkovi v Hořicích.

https://dvojka.rozhlas.cz/sochy-ve-verejnem-prostoru-mohou-pomoct-vybourit-agresivitu-v-lidech-rika-sochar-8691627

 


Havlovo srdce Ukrajině 2022

Kurt Gebauer, Jiři Dobeš, Jan Lavička

 Model srdce V. Havlovi na nám. V. Havla u Nár. Divadla


���� DĚKUJEME všem, kteří přispěli do sbírky plenek pro ukrajinské děti ����


Studenti Fakulty pedagogické se hlásí k dobrovolnické činnosti

Studenti, zaměstnanci a absolventi FPE jsou připraveni na aktivní zapojení do pomoci ukrajinským rodinám přicházejícím do Plzně. Databáze dobrovolníků čítá už více než stovku lidí. Téma aktuální války v Evropě se také stalo podnětem pro tvůrčí vyjádření studentů výtvarných oborů.

https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=4196


Studenti a pedagogové KVK se rozhodli tvůrčím způsobem vyjádřit podporu Ukrajině a svůj nesouhlas s válkou.

Ve čtvrtek 10. 3. v 18 h  na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni, Klatovská 51, místnost KL 228 vystoupí pan Prof. Dr. Johannes Kirschenmann s přednáškou „Umění ve válce“, na které se z pohledu politologa a pedagoga umění vyjádří k soudobé situaci v kontextu dějin a zároveň představí umělecké aktivity mířené proti válce.

Přednáška bude tlumočena z německého jazyka do českého.

Studentka Alžběta Huclová pak nabídne možnost tvůrčím způsobem protestovat a vést dialog v rámci virtuální galerie UMOPED https://galerie-umoped.zcu.cz/.


UKRAJINĚ

                                          

                                                            Studenti KVK tvoří. Alžběta Huclová.


Vážení studenti,
v souvislosti s aktuální situací dětí a rodin přicházejících do Plzně z Ukrajiny připravuje náš fakultní studentský spolek Přestávka databázi dobrovolníků, kteří budou ochotní pomoci, a to zejména při práci s ukrajinskými dětmi. Již jsme byli kontaktování Městem Plzeň s prosbou o pomoc v tomto směru.
Máte-li zájem se zapojit, vyplňte prosím tento formulář. Seznam dobrovolníků bude poskytnut Městu Plzeň (popř. později i dalším organizacím či institucím, které budou v našem regionu pomoc zajišťovat): <https://forms.gle/snKBJCjokoeJoqKX9> https://forms.gle/snKBJCjokoeJoqKX9
Jak víte, máme s tímto způsobem pomoci zkušenosti již z předchozích dvou let. Věřím, že i tentokrát naše fakulta významným způsobem podpoří náš region.
Děkuji.
Pavel Mentlík

Cyklus konzultací on-line k tvorbě BP, DP

Pedagogové KVK připravili cyklus konzultací on-line k tvorbě BP, DP, ale také k otázkám SZZ.

V příloze tohoto mailu najdete jednotlivá témata, která můžete s námi řešit v konkrétní den a hodinu na uvedeném odkazu.

Stačí si zvolit ze seznamu téma, které Vás zajímá, a přihlásit se v daný čas na konkrétní odkaz konkrétního učitele.

Pozor - jedná se pouze o výtvarná témata - tedy konzultace pro oborové studenty vv a také pro studenty z 1. stupně a MŠ, kteří u nás 

píší kvalifikační práci či se připravují ke SZZ z výtvarné výchovy.

Obsah a dobrý tvar kvalifikační práce

PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.

4.3.2022 - 17:30 - 18:30

https://meet.google.com/wca-yajv-edh

Obecné informace technického a organizačního charakteru

Martina Šurkalová

14.3.2022 - 16:00 - 17:30

https://meet.google.com/qss-wofi-jue

Staré umění, formální náležitosti kvalifikační práce

Mgr. Tereza Říhová

16.3.2022 - 17:30 - 19:00

https://meet.google.com/bug-kgsg-xqo

Didaktika

Mgr. Monika Plíhalová

Mgr. Jakub Havlíček

21.3.2022 - 17:30 – 19:00

https://meet.google.com/kpu-aqgs-mfa

Umělecká praxe a komponování obrazové dokumentace do kvalifikační práce

MgA. Stanislav Poláček

22.3.2022 - 13:55 - 15:35

https://meet.google.com/nhi-tybz-pxc

Umění soudobé

MgA. Aleš Zapletal, Ph.D.

MgA. Jakub Král

23.3.2022 - 18:00 – 19:30

https://meet.google.com/brq-ajee-fza

Umění 19. a 20. stol.

doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.

25.3.2022 -  16:00 - 17:30

https://meet.google.com/xsk-unuf-qyu


Představení knihy Kurta Gebauer - Kurt Gebauer - sny / básně / texty

Události v kultuře ČT art 15.1. 2022 - 20hod. - 0:37 - ZDE


Vyhlášení výběrového řízení na obsazení míst v programu Erasmus+

v akademickém roce 2022/2023, aktivita: studentská mobilita – studijní stáže

... více informací v sekci Projekty a spolupráce - ERASMUS


PF 2022


Kurt Gebauer je hrdým patriotem z Opavy. Na svůj rodný kraj nedá dopustit, což se projevuje například na angažovanosti při záchraně obchodního domu Breda. Popularitu získal Kurt Gebauer díky sochám ve veřejném prostoru, mimo to ale také maluje a letos navázal uměleckou spolupráci s NPÚ. Z čeho bral inspiraci při tvorbě skleněné sošky pro ceny Patrimonium pro futuro? Poslechněte si v rozhovoru na vlnách PodCastle NPÚ!

Výtvarník Kurt Gebauer: Mé sochy nereagují vždy na politiku, jsou to i ozdoby ......

 


Srdečně Vás zveme na přednášku prof. Johannese Kirschenmanna (odborník a bývalý prorektor z AVU Mnichov)

"Německá výtvarná výchova ve 20. a 21. století" 

dne 12. 11 .2021 od 14 do 16 hod. v učebně VC301, Veleslavínova 42, Plzeň. 

Vstup pouze s respirátory kvůli velké akci a zhoršeným epidemickým podmínkám. 

Přednáška se koná v rámci projektu Mobility ZČU reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016927

Ceny Národního památkového ústavu 2021

Autorem ocenění pro vítěze PATRIMONIUM PRO FUTURO je výtvarník Kurt Gebauer. Jeho umělecká díla jsou známá hlavně z veřejného prostoru českých měst, našli byste je ale i na výstavách předních galerií. Skleněná soška, kterou navrhl, vznikala v dílnách firmy Lasvit a má symbolizovat pomocnou ruku památkové péče.

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/22154215096-ceny-narodniho-pamatkoveho-ustavu-2021 (32.min)


Zveme Vás na skupinovou výstavu VE SPOJENÍ, která probíhá v Galerii Josefa Lieslera v Kadani v termínu 4. 11. - 5. 12. 2021. Na výstavě najdete díla našeho kolegy Mgr. Jakuba Havlíčka.

                                                      


Zveřejněna témata DP. Téma si volíte do 31.1.2022

Témata zde ....


Všichni členové a studenti Katedry výtvarné výchovy a kultury gratulují prof. Kurtovi Gebauerovi k udělení ceny UMĚLEC ROKU 2020

Ceny České akademie vizuálního umění (ČAVU) za rok 2020 jsou rozdány. Z prvního ročníku si ocenění odnáší Kurt Gebauer, kurátor Otto Urban nebo publikace Collett. Ceremoniál se uskutečnil v Národním technickém muzeu v Praze.

Zdroj: https://www.idnes.cz/kultura/vytvarne-umeni/ceny-ceske-akademie-vizualniho-umeni-kurt-gebauer-meda-mladkova-cavu.A211003_112027_vytvarne-umeni_kiz


Legendárního sochaře Kurta Gebauera přijal primátor Martin Baxa, tématem byl veřejný prostor

Legendárního sochaře a vysokoškolského pedagoga Kurta Gebauera přijal ve čtvrtek 23. září u příležitosti výtvarníkova letošního životního jubilea primátor města Plzně Martin Baxa. Přítomen setkání na radnici byl i výtvarník a chartista Vladimír Líbal, Kurta Gebauera doprovodily jeho kolegyně z plzeňské pedagogické fakulty, kde sochař také vyučuje. ........pokračování zde

 


Předávání ocenění KVK studentům za ak.r. 20/21
23. 9. 2021

Ceny předali prof. K. Gebauer a dr. Uhl Skřivanová

Burianová Marie, Hejnová Kateřina, Huclová Alžběta, Janík Ladislav, Kalabzová Tereza, Polatová Barbora, Pracná Lucie, Valíčková Lucie, Vránová Eva, Zunová Magdalena

 


Návštěva pana děkana na KVK (září 2021)

Patička