Přejít k obsahu

Menu: Pořadatel, Propozice, Přihlášky, Organizace, Dotazy, Ke stažení, Odkazy, Výsledky, Galerie

Výsledky

 

Olympiáda techniky Plzeň 2016, sborník příspěvků online.

 

Invited lectures:

doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc.

OD TECHNICKÝCH PRACÍ K TECHNICKÉ VÝCHOVĚ

(FROM VOCATIONAL EDUCATION TO TECHNICAL EDUCATION)

PaedDr. Ján Stebila, PhD.

OD TECHNICKEJ VÝCHOVY K TECHNIKE

(FROM TECHNICAL EDUCATION TO TECHNOLOGY)

Matej Bel University, Faculty of Natural Science, Department of Techniques and Technologies

 

Sekce odborných prací didaktických a multimediálních

(Multimedia and didactic works)

(3 podsekce, three subsections)

 

1. Místo

 

Hodál, Peter (SR, UKF)

Sociálne siete ako podporný prostriedok vzdelávania technických predmetov (Social networks as a supporting mechanism of technical subjects´ education)

Efimtseva, Natalia (RU, VLSU)

Přírodní materiály ve výuce na speciální škole (Natural materials crafts lessons’ organization for the first grade of special (correctional) school of the VIIIth kind)

Warchoł, Tomasz (PL, UR)

Aplikační technika "ar-book" v rozvojové představivosti dětí a mladých lidí (Application technology „ar-book” in developing the imagination of children and young people)

 

2. Místo

 

Jašíčková, Adéla (ČR, MU)

Recyklací a pozitivním přístupem k novým, krásnějším výrobkům aneb nový rozměr pracovních činností na základní škole (Recycling to and a positive approach to new, more beatiful products or a new dimension to work activities for primary school)

Sakellariou, Panagiota (GRE, ASPETE)

Opensourcové programy v počítačovém vzdělávání: Průzkum na řeckých středních školách (Free and Open Source Software in Computer Education: Exploring the Current Situation in Greek Secondary Schools)

Lhoťanová, Anna (ČR, UK)

Webová detektivní hra „Záskok na 221B Baker Street“ (Web detective game “Stand in at 221b Baker Street”)

 

3. Místo

 

Draxal, Luboš (ČR, ZČU)

Praktická část diplomové práce Rozvoj technických kompetencí žáka (Practical part the thesis Development of pupils' technical competences)

Papadiamantopoulou, Maria (GRE, ASPETE)

 Využití technologií v řeckém vzdělávacím systému. (Pre-service and in-service teacher training: the use of technology in the Greek educational system)

Tuczyński, Krystian (PL, UR)

 Elektronický systém řízení škol "e-žurnál" vytvořený na základě pedagogického výzkumu (Electronic system management school "e-journal" created based on research pedagogical)

 

 

Fajrajzlová, Markéta (ČR, ZČU)

Návrh vybavení odborné učebny pro předmět anglický jazyk (Design of technical classroom equipment for the english language)

Muršak, Anže (SLO, UP)

Projektová práce – ochrana před povodní (Projectwork – Flood protection)

Platonova, Catherine (RU, VLSU)

Využití origami v hodinách zaměřených na manuální činnosti. (The use of origami method on the lessons of manual labor in the school VIII kind)

Barsukova, Alesia (RU, VLSU)

Lekce vyšívacích technik jako náprava emoční sféty dospívajících dívek (Embroidery technique at the lessons of manual labor as a corrective method for emotional sphere adolescent girls)

Kuželovský, Lukáš (SR, UKF)

 Unity 3D – tvorba výučbových materiálov (Unity 3D – Creation of Educational Materials)

Tassopoulou, Antonia (GRE, ASPETE)

Použití otevřených výukových zdrojů (OER) v ASPETE: názory a zkušenosti studentů (Use of Open Educational Resources (OER) in ASPETE: Students’ attitudes, awareness and benefits)

Nazarova, Liubov (RU, VLSU)

Ruční práce ve vzdělávání dětí v třetí třídě speciální školy. (Education of chidren handmade works in the labor lessons in the third class of special (correcttional) school of VIII kind)

Trča, Matouš (ČR, UK)

Webová aplikace pro procvičování anglické slovní zásoby (Web application for learning english vocabulary)

Sakellariou, Panagiota (GRE, ASPETE)

 Řecký přístup ke Cloudovým službám ve vzdělávání učitelů (Cloud services in teachers’ education a theoretical approach in Greece)

Lyakhova, Alisa (RU, VLSU)

 Rozvoj tvůrčích schopností pomocí panenek Tilda v 5. třídě (The development of creative capabilities by the technique of manufacturing the dolls Tilda on manual labor lessons at 5th grade)

Sahulová, Michaela (ČR, UPOL)

 Netradiční materiály v technické výchově v mateřské škole (Untraditional Materials in Technical Education in Kindergarten)

Kupilíková, Martina (ČR, ZČU)

 Robotika ve výuce na 1. stupni ZŠ Robotics in education at primary school

Fadrhonc Jan, Král, Jan (ČR, ZČU)

 Zařazení 3D modelování do výuky na základních školách (3D modeling in teaching at primary schools)

 

 

Sekce technicky - odborných prací

(Technical and expert works)

(3 podsekce, three subsections)

 

1. Místo

 

Vaněk, Lukáš (SR, UKF)

Demonštračný model organu (Demonstrative Model of Organ)

Murínová, Dominika, Medveďová, Eliška (SR, UMB)

Didaktické 3D učebné pomôcky na poznávanie reálií Slovenska v ranej edukácii (Didactic 3D teaching tools for learning about Slovakia in early education)

 

2. Místo

 

Draxal, Luboš (ČR, ZČU)

Aerodynamický tunel (Wind tunnel)

Artelj Luka (SLO, UP)

Projektová práce - patent, řešení vzniku a přenosu obrazu z letadla - „Od myšlenky k výrobku“  Project work learning - patent, first person view from airplane »From idea to product«

 

3. Místo

 

Živný, Ondřej (ČR, MU)

Nízkonákladový model FPV kvadrokoptéry (Low cost model FPV quadcopter)

Eschler, Pavel (ČR, ZČU)

 Realizace elektronických zařízení na bázi platformy Arduino (Implementation of electronic devices based on Arduino platform)

Kocourková, Zuzana, Pivec Jakub (ČR, UK)

 Robopošťák (Robotic postman)

 Váňová, Veronika (ČR, ZČU)

 Jednoduchý model výtahu (Simple model lift)

 

 

Lomička, Zdeněk (ČR, ZČU)

LUNIX – vesmírná logistika (desková hra) (Lunix – the space logistics (board game))

Franců, Tomáš (ČR, ZČU)

Kuželosečková rozhledna (Conic sections lookout)

Láska, Jiří (ČR, ZČU)

Základní technologické postupy tváření ve výuce technických předmětů na ZŠ (The basic technological processes of iron shaping in education of technical subjects in basic school )

Artelj Luka (SLO, UP)

Projektová práce - patent, inteligentní multikoptera - „Od myšlenky k výrobku“ (Project work learning - patent, intelligent multicopter, »From Idea to product« )

Schwarz, Filip (ČR, MU)

Vytvoření modelu jaderného reaktoru (Creating a model of nuclear reactor)

Dzúrik, Tomáš (SR, UMB)

Solárny kolektor na ohrev vody (The solar collector for heating water)

Sudek, Matěj (ČR, ZČU)

Model torzní balisty (Model of the torsion ballista)

Kovářová, Pavlína (ČR, ZČU)

Kruhový xylofon s tvary (Circular xylophone with shapes)

Vaník, Michael (ČR, ZČU)

Hra na procvičení paměti (Game on practicing of memory)

Kozák, Peter (ČR, ZČU)

Elektromagnetický vlak (Electromagnetic train)

Kass Hanna, Izzat (ČR, ZČU)

Aplikace 3D tisku - stojánek na tužky (Example of Production a Pen Holder in 3D Printer)

Kavlík, Richard (ČR, MU)

Inteligentní světelná křižovatka (Intelligent traffic lights)

Janák, Jan (ČR, ZČU)

Senzomotorická hračka (Sensomotoric game)

Kopecký, Miroslav (SR, UKF)

 Reštaurovanie historického rádioprijímača (Restoration  historic radio)


 


 

  

 

 


 

 

 

 

 

Patička