Přejít k obsahu

 

Menu: Pořadatel, Propozice, Přihlášky, Organizace, Dotazy, Ke stažení, Odkazy, Výsledky, Galerie

Pořadatel


Čestné předsednictvo konference:


doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, Západočeská Univerzita v Plzni, ČR

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. , Západočeská Univerzita v Plzni, ČR

Dr. Eduard Sládek Czech Didac, ČRVědecký výbor konference:


Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, ČR

Prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc., Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, SR

Prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SR

Doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SR

PaedDr. Ján Stebila, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SR

PhDr. Jan Novotný, Ph.D., Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem, ČR

Dr. Hab. Prof. Wojciech Walat, Uniwersytet Rzeszowski, Polsko

dr. Waldemar Lib, Uniwersytet Rzeszowski, Polsko

Mgr. Jan Janovec, Ph.D., Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem, ČR

Doc. PhDr. Miroslava Miklošíková, Ph.D., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, ČR

Prof. Ing. Václav Pilous, DrSc., Západočeská univerzita v Plzni, ČR

Prof. PaedDr. Jozef Pavelka, Ph.D., Prešovská univerzita v Prešově, SR

Mgr. Martin Havelka, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, ČR

Ing. Jaroslav Novák, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, ČR

Doc. PaedDr. Viera Tomková. Ph.D., Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, SR

Ass.Prof.Ph.D.Ph.D. Jozica Bezjak, University of Primorska, Slovinsko

Prof. Leonidas Gomatos, Higher School of Pedagogical & Technological Education, Greece

PhD.st. Stefanos Armakolas, Laboratory personnel, Higher School of Pedagogical & Technological Education, Greece

 

PaedDr. Petr Mach, CSc., Západočeská univerzita v Plzni, ČROrganizační výbor konference:

 

Mgr. Jan Krotký, Ph.D.

PhDr. Petr Simbartl, Ph.D.

Ing. Jindřich Korytář

Marcela Lukšíková

Jana Rašínová

Mgr. Michaela Krotká

Studenti FPE

 

Kontaktní adresa:

Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy
FPE ZČU v Plzni
Olympiáda techniky Plzeň 2016
Klatovská 51
306 14 Plzeň

Elektronická adresa:
mluksiko@kmt.zcu.cz


 


 

 

 

 

 

 

 

Patička