Přejít k obsahu

Rámcová témata disertačních prací FPE ZČU v Plzni


Doktorský studijní program: Specializace v pedagogice
Obor: Teorie vzdělávání v bohemistice


Jde o rámcová témata, která vycházejí z badatelských záměrů katedry. Uchazeči mohou předložit své konkretizující návrhy. Není vyloučeno ani předložení návrhu vlastního tématu.

 

Vzdělávání v jazykovědné bohemistice 

PaedDr. Jana Vejvodová, CSc. (ZČU v Plzni)

  • Informační a komunikační technologie v předmětu český jazyk a literatura

prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc. (UJEP Ústí nad Labem),

doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. (ZČU v Plzni),

PhDr. Eva Pasáčková, CSc. (ZČU v Plzni),

prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. (UK Praha),

PaedDr. Jana Vejvodová, CSc. (ZČU v Plzni),

doc. PhDr. Ludmila Zimová, CSc. (UJEP Ústí nad Labem)

  • Vybrané problémy jazykovědné (z oblasti teorie spisovného jazyka, jazykové kultury, morfologie, tvarosloví, syntaxe) z didaktického hlediska

prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc. (UJEP Ústí nad Labem),

PhDr. Jaroslava Nováková, Ph.D. (ZČU v Plzni),

PhDr. Zdeněk Suda, CSc. (ZČU v Plzni),

PaedDr. Jana Vejvodová, CSc. (ZČU v Plzni)

  • Didaktické problémy ve výuce českého jazyka

 

doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. (ZČU v Plzni)

  • Čeština jako jazyk cizí a druhý


Vzdělávání v literárněvědné bohemistice 

doc. PhDr. Daniel Bína, Ph.D. (ZČU v Plzni),

PaedDr. Jiří Staněk, CSc. (ZČU v Plzni)

  • Vybrané problémy české literatury 20. století a jejich místo ve výuce literatury


doc. PhDr. Daniel Bína, Ph.D. (ZČU v Plzni),

  • Literární kritika


prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. (ZČU v Plzni)

doc. PhDr. Josef Peřina, CSc. (UJEP Ústí nad Labem)

  • Vybrané problémy české literatury 19. století a jejich místo ve výuce literatury

 

prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. (ZČU v Plzni)

  • Vybrané problémy starší české literatury a jejich místo ve výuce literatury

 

PaedDr. Jiří Staněk, CSc. (ZČU v Plzni)

  • Současný literární život a jeho místo ve výuce

Patička