Přejít k obsahu

 Oborová rada

Předseda oborové rady hl. zaměstnavatel
prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. ZČU v Plzni

 

Jméno, příjmení, tituly hl. zaměstnavatel
doc. PhDr. Daniel Bína, Ph.D. ZČU v Plzni
prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc. UJEP Ústí nad Labem
doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. ZČU v Plzni
doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. ZČU v Plzni
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. MU Brno
doc. PaedDr. Ladislava Lederbuchová, CSc. ZČU v Plzni
doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. ZČU v Plzni
prof. PhDr. Dobrava Moldanová, CSc. UJEP Ústí nad Labem
doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. ZČU v Plzni
prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. UK Praha
   

 

 

Patička