Přejít k obsahu

Vyučující

Jméno, příjmení, tituly hl. zaměstnavatel úvazek (v %)
doc. PhDr. Daniel Bína, Ph.D. ZČU v Plzni 100 %
prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc. UJEP Ústí nad Labem  
doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. ZČU v Plzni 100 %
prof. PhDr. Jarmila Doubravová, CSc. ZČU v Plzni 100 %
doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. ZČU v Plzni 50 %
PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D. ZČU v Plzni 100 %
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. MU Brno 100 %
doc. PaedDr. Ladislava Lederbuchová, CSc. ZČU v Plzni  
PaedDr. Jitka Málková, Ph.D. ZČU v Plzni 100 %
doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. ZČU v Plzni 100 %
prof. PhDr. Dobrava Moldanová, CSc. UJEP Ústí nad Labem  
Mgr. Jaroslava Nováková, Ph.D. ZČU v Plzni 100 %
PhDr. Eva Pasáčková, CSc. ZČU v Plzni 75 %
doc. PhDr. Josef Peřina, CSc. UJEP Ústí nad Labem 100 %
doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. ZČU v Plzni 100 %
PhDr. Martin Prošek, Ph.D. ZČU v Plzni 50 %
PaedDr. Jiří Staněk, CSc. ZČU v Plzni 100 %
PhDr. Zdeněk Suda, CSc. ZČU v Plzni 100 %
PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D. ZČU v Plzni 100 %
prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. UK Praha 100 %
PaedDr. Jana Vejvodová, CSc. ZČU v Plzni 100 %
prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. ZČU v Plzni 100 %
doc. PhDr. Ludmila Zimová, CSc. UJEP Ústí nad Labem 100 %

 

Patička