Přejít k obsahu

Miscellanea - hudebně-interpretační rozmanitosti studentů ZČU

Projekt s názvem "Miscellanea - hudebně-interpretační rozmanitosti studentů ZČU" byl organizován doktorandkou katedry hudební výchovy a kultury JUDr. Soňou Bařtipánovou a byl finančně podpořen panem rektorem z prostředků GRAS. Studenti prvního a druhého ročníku bakalářského studia Hudba se zaměřením na vzdělávání z Katedry hudební kultury se v rámci projektu zúčastnili celodenního workshopu poučené historické intepretace a barokního divadla v prostorech jezuitské koleje v Klatovech, kde byli lektory Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D. a Ludmila Aschenbrennerová, absolventi Akademie staré hudby Brno. Výsledky své práce pak předvedli na Matinee baroque 2. prosince 2021 od 16.00 hodin v Refektáři jezuitské koleje v Klatovech na Mezioborové konferenci o životě a díle Bohuslava Balbína (1. 12. 2021 - 4. 12. 2021) konané u příležitosti jeho 400. výročí narození (BALBÍNOVSKÁ MISCELLANEA). Základem programu konference by měl být mnohostranný pohled na dílo a osobnost Bohuslava Balbína a jeho současníků, na působení klatovské jezuitské koleje a na podobu jazyka té doby a Pořadateli jsou Městská knihovna Klatovy, Historický ústav Akademie věd České republiky, Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky a další instituce.

                           Klatovy 3 (foto Karel Nováček)

Úspěšná reprezentace Fakulty pedagogické na mezinárodní konferenci v Praze

Ve dnech 11.–12. listopadu 2021 se konala na Karlově univerzitě v Praze mezinárodní konference „Teorie a praxe hudební výchovy VII“. K jejímu zdárnému průběhu výrazně přispěli plzeňští doktorandi oboru Hudební teorie a pedagogika, jejichž referáty pokryly více než čtvrtinu programu dvoudenního jednání. Výsledky svého dosavadního bádání představili Filip Bandžak (Tréma a prostředky její eliminace u operního pěvce), Soňa Bařtipánová (Simulační inkubátor jako nástroj výuky hudebního managementu na pedagogické fakultě), Elvira Gadžijeva (České pěvecké sbory v době pandemie – výzkumné šetření), Anna Kozáková („Milá Lottko“: Edice korespondence Bohuslava Martinů a Charlotte Martinů), Veronika Růžičková (Impulsy pro hudební edukaci v mateřských školách – co změnila pandemie) a Aleš Sladký (Aktivizace žáků při výuce populární hudby a základy improvizace). Doktorand a význačný barytonista Filip Bandžak navíc vyvolal nadšení posluchačů přidruženého koncertu svým přednesem Schubertových a Mahlerových písní. Konferenci zorganizoval a řídil nový pedagog Katedry hudební výchovy a kultury FPE ZČU doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.


Srdečně vás zveme na komorné písňový koncert doktoranda v oboru Hudební teorie a pedagogika barytonistu Filipa Bandžaka, který se koná 27. 10. 2021 v 18 hodin v Masných krámech. 

Na programu je několik písňových cyklů Gustava Mahlera a také cyklus profesora Jana Vičara, pedagoga plzeňské katedry.

https://old.fpe.zcu.cz/permalink/e66b46b7-2dc5-11ec-a36f-6cae8b547852.pdf


Stipendium primátora města Plzně

získala Mgr. Jitka Rosenbaumová / Fakulta pedagogická
navazující magisterský studijní program Učitelství pro střední školy, obor Učitelství ČJ a HV pro SŠ

Studentka před pandemií úspěšně reprezentovala ZČU na studentských interpretačních soutěžích. S dalšími kolegy uskutečnila koncert barokní hudby v aule Fakulty pedagogické ve Veleslavínově ulici, který byl přenášen živě. I v rámci studia druhé aprobace dosahuje vynikajících studijních výsledků, chystá se k obhajobě diplomové práce na katedře českého jazyka a literatury a spolupracuje s Ústavem pro jazyk český AVČR.

GRATULUJEME!!!


Doktorandi Katedry hudební kultury se podíleli na zrodu nové koncertní tradice Západočeské univerzity v Plzni

Na Katedře hudební kultury na Fakultě pedagogické ZČU bylo před třemi lety otevřeno doktorské studium. Zdejší doktorandi se neprofilují pouze vědecky, ale většina z nich zároveň představuje významné osobnosti na poli hudební interpretace, někteří z nich jsou dokonce činní kompozičně. Díky podpoře rektora ZČU Doc. Dr. RNDr. Miroslava Holečka mohl být 1. června 2021 v prostorách plzeňských Masných krámů uskutečněn první ročník nové koncertní řady Hudba ze Západočeské univerzity v Plzni. Tento komorní koncert, věnovaný 30. výročí založení ZČU, byl současně optimistickým zahájením veřejné koncertní činnosti na univerzitní půdě po více než roční nucené odmlce, zahájením, jež posléze vyvrcholilo Slavnostním závěrečným koncertem akademického roku 2020/2021 v plzeňské katedrále v polovině června.

Doktorandský koncert mohl být prvním univerzitním koncertem roku, jenž byl zároveň přístupný široké veřejnosti, přesto však z něj byla pořízena kompletní nahrávka ve spolupráci s univerzitním audiostudiem ing. Nového, která je zpřístupněna na kanálu YouTube, https://youtu.be/J7lDtmli5pI.


Prof. Jiří Bezděk si Vás dovoluje pozvat

na koncert k životnímu jubileu

13. 9. 2021 v Domě hudby (Husova 30, Plzeň) od 19,30

Na koncertě vystoupí

herečka Dita Hořínková, pěvkyně Romana Feiferlíková, violistka Jitka Hosprová,

klavíristé Věra Mülerová a Miroslav Sekera, akordeonista Ladislav Horák

soubor Musica ad Gaudium

režie melodramu Věra Šustíková

 

Těšíme se na Vaši návštěvu!


KHK s potěšením oznámuje, že vyšla kniha Anais da 1ª Conferência Internacional de Países de Língua Lusófona e Tcheca: Educação, Arte, Tecnologias e Empreendedorismo v nakladatelství Editora Appris, Curitiba.
Kniha je výsledkem 1. International Conference of Lusophone and Czech Countries: Education, Art, Technologies and Entrepreneurship a 12. července ve 13:45 brazilského času (+ 5 hodin v ČR) on-line proběhne slavnostní křest.
Odkaz pro stažení videozáznamu hudebního vystoupení: https://drive.google.com/file/d/1tJWxmkFwD-veXSMctkJhULczmF7G8ymI/view?usp=sharing
POZVÁNKA NA KŘEST
https://old.fpe.zcu.cz/permalink/d62c993e-e0c8-11eb-91d2-6cae8b547852.pdf

HUDBA ZE ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
pozvanka-koncert-1.6.21-page-001

plakat_koncert-1.6.21-page-001


Fakulta pedagogická ZČU v Plzni a katedra hudební výchovy a kultury srděčně zve na živé vysílání koncertu barokní hudby studentů KHK Fakulty pedagogické ZČU z auly ve Veleslavínově ulici. Valentýna Mužíková - soprán, Jitka Rosenbaumová - mezzosoprán, Michal Švec - baryton. Doprovod cembalo - Vít Aschenbrenner.


V pátek 5. března 2021 se uskutečnila on-line mini konference doktorandů z Katedry hudební výchovy a kultury ZČU v Plzni a doktorandů z Fakulty Filologie z Ústavu pro hudební vědu a hudební výchovu v Koblenz Landau.

Více podrobností ve složce Konference


Přijímací zkoušky nanečisto

Vzhledem ke změně formy přijímacích zkoušek, které se v roce 2021 budou konat bezkontaktně, nabízíme možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky NANEČISTO  v rámci kurzu celoživotního vzdělávání.

Kdy: 24. 3. 2021

Kde: Google Meet, link bude poslán na mailovou adresu z přihlášky po zaplacení poplatku

Harmonogram:

 • do 21.3. 23:59 h. - účastník kurzu zašle soubory s obsahem dle požadavků na přijímací zkoušky na mailovou adresu hudba@khk.zcu.cz  
 • 14.00 hod. on-line, GM – prezence, úvodní slovo
 • cca 14,10 hod. – komunikace s jednotlivci a kontrola jejich souborů - zkoušející klavír a zkoušející hudebnost

další info v záložce Celoživotní vzděláváníPro uchazeče

Více o přijímacích zkouškách ve Vyhlášce děkana č. 37VD/2020  


Bezkontaktní přijímací zkoušky na Bc. obor Hudba se zaměřením na vzdělávání

Hodnocené portfolio v přijímacím řízení na program Bc. Hudba se zaměřením na vzdělávání (komplet, maior, minor). Tato část přijímacího řízení probíhá nekontaktní formou – bez osobní účasti uchazeče. Předpokladem je znalost hudební teorie v rozsahu: ZENKL, Luděk. ABC hudební nauky. 8. vyd. Praha: Editio Bärenreiter, 2003. ISBN 80-86385-21-3. Požadované úkony dle scénáře realizuje vždy pouze uchazeč. 

Digitální portfolio bude obsahovat tyto části:

Vytvoření 2 samostatných videozáznamů = 2 souborů podle daného scénáře a definovaných parametrů. 

 1. soubor obsahuje část A + B
 2. soubor obsahuje jméno a příjmení + část C

další podrobnosti o přijímacích zkouškách najdete v záložce Pro uchazeče


Bezkontaktní přijímací zkoušky na NMgr. obory Učitelství hudební výchovy pro ZŠ, Učitelství hudební výchovy pro SŠ

Hodnocené portfolio v přijímacím řízení na program Učitelství hudební výchovy pro SŠ (maior, minor). Tato část přijímacího řízení probíhá nekontaktní formou – bez osobní účasti uchazeče. 

 Digitální portfolio bude obsahovat tyto části:

Vytvoření 2 samostatných videozáznamů = 2 souborů podle daného scénáře a definovaných parametrů. 

 • CV zaměřené na hudbu:
 • Nahrávka 2 písní

další podrobnosti o přijímacích zkouškách najdete v záložce Pro uchazeče


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2021

srdečně zveme všechny zájemce o studium k návštěvě webových strránek a Youtube kanálu! Ve spolupráci s pedagogy vše připravili a nahráli studeenti katedry hudební výchovy a kultury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.  Den otevřených dveří  se koná ve středu 27. ledna 2021 on-line. 

Interaktivní pozvánka na Den otevřených dveří

Jako ochutnávku sledujte videa na:

DOD fanfára                                      https://www.youtube.com/watch?v=ZrorhaaZuNU

video studentů 1. r.                           https://youtu.be/SW8NgbLh8R4

DOD Video 1                                     https://www.youtube.com/watch?v=ZzVF68GBPM4

DOD Video  2                                    https://www.youtube.com/watch?v=F96aCsAmmdQ


prof. PhDr. Jan Vičar, CSc.

byl schválen Čestným členem České společnosti pro hudební vědu

ZA PŘÍNOS K POPULARIZACI VĚDY A PŘÍNOS ČESKÉ MUZIKOLOGII

vičar

Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D.  

získal Čestné uznání rektora

ZA MIMOŘÁDNÉ VÝKONY V TVŮRČÍ, UMĚLECKÉ ČINNOSTI

Mgr._Vít_Aschenbrenner,_Ph.D


Katedra hudební výchovy a kultury hostila ve dnech 19.9.-15.10.2019 prof. Gladis Falavigna z Brazílie. V roce 2017 s ní spolupracovala na projektu a výsledky nyní prezentovala na dvou seminářích v Plzni a Praze. Při té příležitosti se také vedoucí katedry dr. Feiferlíková a prof. Falavigna setkali s Minister-Conselour Acir Pimenta Madeirou z brazilské ambasády v Praze.

foto


Vážení přátelé,

ráda bych Vás informovala o nové nabídce Plzeňské filharmonie, kterou jsme připravili pro studenty gymnázií a středních a vysokých škol. V naší letošní jubilejní 100. sezóně jsme v rámci prohlubování zájmu studentů o klasickou hudbu rozhodli zpřístupnit pro ně a jejich pedagogický doprovod generální zkoušky na vybrané níže uvedené koncerty Plzeňské filharmonie.

Výsledky Celostátní interpretační soutěže Pedagogických fakult České republiky

s mezinárodní účastí

Jitka Rosenbaumová - 1. místo v oboru Sólový zpěv - I. kategorie
Hynek Hradecký - čestné uznání v oboru Sólový zpěv - I. kategorie
Pavlína Černá - 1. místo v oboru Hra na klavír - II. kategorie

!!! DĚKUJEME ZA PŘÍKLADNOU REPREZENTACI A GRATULUJEME !!!

odkaz na článek v Infoo:  https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=2137Slavnostní koncert k 70. výročí založení FP ZČU v Plzni a 100. výročí vzniku české státnosti

K 70. výročí založení Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a 100. výročí vzniku české státnosti proběhl dne 28. listopadu 2018 v Domě hudby slavnostní koncert.

V průběhu večera zazněly skladby P. J. Vejvanovského (Sonata vespertina), J. S. Bacha (Kommt, ihr angefochtnen Sünder), H. Casadesuse (Koncert pro violu a sm. orch. c moll) a Salve Regina in D od Allessandra Scarlattiho.         

Vrcholem večera bylo provedení světové premiéry kantáty Jiřího Bezděka „ A na počátku bylo slovo…“ pro mezzosoprán, violu, sbor, bicí a orchestr, na text přední české básnířky Karly Erbové.

Jako sólistky účinkovaly světoznámá violistka Jitka Hosprová a mezzosopranistka, laureátka mnoha mezinárodních pěveckých soutěží, Lucie Hilscherová. 

Pod taktovkou Víta Aschenbrennera vystoupil Dívčí akademický sbor KHK, Plzeňský akademický sbor KHK a Komorní orchestr plzeňské konzervatoře, sóla na trompety zazněla v podání Jana Šmata a Markéty Kubištové.

Slavností večer s řadou vzácných hostů, který moderoval Petr Jančařík, proběhl za podpory Plzeňského kraje, Západočeské univerzity v Plzni a Konzervatoře Plzeň.

 

                                                                                                               Text a foto Eva Hubatová

 

foto č. 1: Jitka Hosprová, Vít Aschenbrenner, Jiří Bezděk, Lucie Hilscherová a ostatní účinkující

foto č. 2: Jitka Hosprová a Lucie Hilscherová

foto č. 3: rektor ZČU v Plzni Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček s prof. Jiřím Bezděkem

 

foto č. 4: vážení hosté koncertu, Karla Erbová 3. zprava      
Text

Jiří Bezděk z Fakulty pedagogické byl jmenován profesorem

Mezi šedesáti akademiky, kteří v pondělí 25. června převzali z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy jmenovací profesorský dekret, byl také hudební skladatel, teoretik, publicista a dlouholetý pedagog katedry hudební kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.   
 17.5.2017koncert Bartoloměj

Jiří Bezděk (nar. 1961) byl prezidentem republiky jmenován profesorem na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze, a to pro obor Hudební umění se zaměřením na Hudební teorii. Výčet jeho celoživotní umělecké i vědecké práce, který Umělecké radě AMU v Praze předložil, obsahoval 70 stran textu. Není bez zajímavosti, že hlasování všech rozhodovacích grémií na úrovni fakulty i celé vysoké školy bylo vždy jednohlasně přijato a obě profesorské přednášky byly označeny za příkladné.

                                                   foto: Eva Hubatová

 

Studentská vědecká konference VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V SOUČASNÉ HUDEBNÍ KULTUŘE POHLEDEM STUDENTŮ II

23. květena 2018 proběhla na katedře hudební kultury v pořadí již druhá konference na dané téma pod vedením Doc. PaedDr. Daniely Mandysové. Na programu konference spolu se studentskými příspěvky, zazněl příspěvek PhDr. Zdenka Vejvody, Ph.D., z Etnologického ústavu AV ČR, Prof. PhDr. Jana Vičara, CSc., a Mgr. Víta Aschenbrennera, Ph.D.. doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc., vystoupila s příspěvkem, zaměřeným na účast FPE ZČU v projektu ESF: Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti. Projekt, přispěje ke vzájemnému učení a spolupráci tří stupňů uměleckého vzdělávání v oborech hudebním, výtvarném, literárně dramatickém a tanečním.

Program konference

IMG_0879 IMG_0877IMG_0875IMG_0876

Nabídka stipendijních pobytů v Japonsku

Postgraduální stipendia v délce 18-24 měsíců

Bližší informace:

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=18

Nabídka stáží v Číně

 

stipendijní místa ke studiu bakalářských, magisterských i doktorských
studijních programů v ČLR počínaje akademickým rokem 2018/2019,

jakož i ke studijním či výzkumným stážím v ČLR v délce jednoho až dvou
semestrů v akademickém roce 2018/2019.

*Termín pro odevzdání přihlášek je do 19. února 2018 do 15 hod na MŠMT.*

Podrobnější informace jsou zveřejněny na webových stránkách DZS/AIA:

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=6&country_id=10

Sborník SVK2017-020

4. ročník speváckej súťaže BlueNote 2017

studentská vědecká konference s názvem Teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku II navázala na loňskou podobně zaměřenou akci.

Na konferenci, konané pod záštitou proděkana fakulty pro pedagogickou praxi Josefa Kepky, vystoupili studenti prezenční formy studia s příspěvky z oblasti hudební výchovy a hudebního vzdělávání. Diskutovalo se například o problematice motivace dětí k hudebním činnostem, o možnostech počáteční výuky hry na klavír a jiné nástroje či o zařazování vážné hudby do poslechových činností s dětmi. Nechybělo zamyšlení se nad stavem praktického vzdělávacího procesu na různých typech škol. Se svými příspěvky pod vedením docentky Marie Slavíkové aktivně vystoupili studenti 4. a 5. ročníku učitelského studia K. Bělochová, A. Pfeifferová, T. Šustrová, V. Vojtová a J. Tumpach.17.5.2017koncert Bartoloměj

Studentská vědecká konference Teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku II

Katedra hudební kultury FPE ZČU Vás zve na akci
 

Studentská vědecká konference
 

Teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního

a mladšího školního věku II

 

dne 5. října od 14:45 v učebně Kl 310

 

 

Akademický rok zahájí i koncert duchovní barokní hudby

V Korandově sboru v Plzni zazní cyklus mariánských nešpor německého skladatele P. Isfrida Kaysera, OPraem. Ve středu 4. října od 19 hodin jej provede orchestr katedry hudební kultury fakulty pedagogické Consortium musicum a klatovské Kolegium pro duchovní hudbu pod vedením Víta Aschenbrennera.

Interpretační soutěž pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí se konala 9. a 10. června 2017 na UK v Praze.


 Cerna-Lejnarova

Ve 2. kategorii oboru Hra na klavír získala Pavlína Černá (vlevo) 3. cenu. Na soutěži vystoupili studenti ze všech českých pedagogických fakult, dále z Polska a Slovenska. Z plzeňské fakulty se soutěže úspěšně zúčastnila ještě zpěvačka Barbora Lejnarová (vpravo). Gratulujeme!

Katedra hudební kultury hostila brazilskou profesorku

Katedra hudební kultury pedagogické fakulty přivítala na jaře letošního roku profesorku Gladis Falavignu z Brazílie.
Profesorka Gladis Falavigna z brazilské State University of Rio Grande do Sul pobývala na katedře hudební kultury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity od 26. dubna do 2. června. Pracovala zde na výzkumném úkolu, kdy pomocí dotazníků na základních a středních školách zjišťovala podmínky, organizaci a atmosféru našeho školství. Stejný výzkum probíhá i na školách v Portugalsku a v Brazílii a výsledky budou následně porovnávány. Cílem brazilského vládního výzkumu je inovovat brazilské základní školství. Kromě výzkumu navštívila také nespočet kulturních akcí, které univerzita a město nabízejí.

gladis

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na blížící se koncerty:

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

ÚČINKUJÍ
MALMÖ ACADEMIC ORCHESTRA & CHOIR
IDA RÄNZLÖV, MEZZOSOPRÁN
DANIEL HANSSON, DIRIGENT
17. června 2017 v 19h chrám sv. Bartoloměje,Náměstí Republiky Plzeň

                                                      

Záverečný koncert akademického roku rozezněl katedrálu


V zaplněné katedrále sv. Bartoloměje vystoupily ve středu 17. května akademické sbory pod vedením Romany Feiferlíkové a Víta Aschenbrennera.
V podání Dívčího akademického sboru Fakulty pedagogické ZČU, Plzeňského akademického sboru Fakulty pedagogické ZČU, souborů Consortim musicum, Laetitia Praha a Kolegia pro duchovní hudbu Klatovy zazněly skladby W. A. Mozarta, J. .A. Vitáska, P. H. Erlebacha či F. J. Kraffta.

Závěrečný koncert akademického roku

Katedra hudební kultury Fakulty pedagogické pořádá koncert u příležitosti konce akademického roku v katedrále sv. Bartoloměje, na který jsou zváni všichni akademičtí pracovníci, zaměstnanci, studenti i široká veřejnost.

Pod vedením Romany Feiferlíkové a Víta Aschenbrennera vystoupí:

Dívčí akademický sbor Fakulty pedagogické ZČU
Plzeňský akademický sbor Fakulty pedagogické ZČU
Consortium musicum, Laetitia Praha
Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy

Program koncertu:

François-Joseph Krafft (1721–1795) – Benedicamus Domino
Philipp Heinrich Erlebach (1657–1714) – Halleluja
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) – Missa solemnis c moll, KV 139 (Waisenhausmesse) pro sóla, sbor a orchestr (1768)
Jan Nepomuk Augustin Vitásek (1770–1839) – Te Deum in D (k poslední pražské korunovaci 1836) pro sóla, sbor a orchestr
 

Přijměte pozvání na tento nevšední kulturní zážitek. Vstup je zdarma.

SVK1-2017-015 Interdisciplinární studentská vědecká konference s hudební tematikou II.

12. května 2017, v 9,30 v KL 310

harmonogram

Absolvent Pedagogické fakulty ZČU obdržel medaili za popularizaci vědy

Vejvoda


Etnomuzikolog a absolvent fakulty pedagogické Zdeněk Vejvoda převzal od předsedy Akademie věd ČR Jiřího Drahoše čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy.
Zdeněk Vejvoda absolvoval na pedagogické fakultě magisterské studium oboru učitelství českého jazyka a hudební výchovy. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval obor historické vědy – etnologie.

Působil jako středoškolský učitel i jako učitel základní školy. V současné době je vědeckým pracovníkem Etnologického ústavu Akademie věd. Specializuje se na etnomuzikologii, zkoumá lidovou hudbu západních Čech. Současně se věnuje práci s dětmi a mládeží v oblasti lidové hudby jihozápadních Čech, je uměleckým vedoucím, choreografem a autorem hudebních úprav dětského folklorního souboru Sluníčko Rokycany.


Další informace zde.

Foto: ČTK

Patička