Přejít k obsahu

KONCERT STUDENTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

19.00 Korandův sbor ČCE v Plzni

Pěvecký ansámbl Zelí-Potkan

Pěvecký sbor Konzervatoře Plzeň

Plzeňský akademický sbor & hosté


Slavnostní koncert k 3/4 století

1. listopdu 2023 v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni

Lucie Hilscherová – mezzosoprán

Jitka Hosprová – viola

Bronislava Klablenová – harfa

 

 

Johannes Brahms

Zwei Gesänge, op. 91

Gestillte Sehnsucht

Geistliches Wiegenlied

 

Gabriel Fauré

Impromptu pro harfu sólo, op. 85

 

 Julies Massenet

Meditation z opery Thais pro violu a harfu

 

 Antonín Dvořák

Biblické písně, op. 99 (výběr)

Bože! Bože! Píseň novou

Hospodin jest můj pastýř

Pozdvihuji očí svých k horám

Zpívejte Hospodinu píseň novou

 

 Henri Wieuxtemps

Capriccio c-moll, op. 55 – „Pocta Paganinimu“ pro violu sólo

 

 Claude Debussy

Krásný večer pro violu a harfu

Dívka s vlasy jako len pro violu a harfu

 

 Edino Krieger

Brasiliana pro violu a harfu

 

Antonín Dvořák

Cigánské melodie, op. 55

Široké rukávy

Když mne stará matka

Struna naladěná

koncert k 75.výročí

foto R. Feiferlíková


Setkání s hudbou

24. května 2023 v 16,30 v Západočeské galerii Masné krámy

účinkují studenti KHK - sólisté a Plzeňský akademický sbor pod vedením Gayane Botoyan, Víta Aschenbrennera
C. Monteverdi : Cantate Domino
B. Martinů : Sen 
M. Jnowski : Avinu malkeinu 
B. Corlais : In memoriam 
A. Piazolla : Libertango


 2. května 2023 v 16,30 v Západočeské galerii Masné krámy

účinkují:

Jindřich Krstev - zpěv, Eliška Mužová - zpěv, Stanislav Mikšovský - akordeon, Gayane Botoyan - klavír, Michal Švec - zpěv

klavírní doprovod: Galina Gwozdevskaia, Vít Aschenbrenner


       

30.11.2022 v 17 hodin v Západočeské galerii Masné krámy.


   25. 5. 2022 v 16.30 Západočeská galerie - Masné krámy (Setkání s hudbou)

 účinkují studenti KHK - sólisté a Dívčí akademický sbor a Plzeňský akademický sbor pod vedením Gayane Botoyan, Víta Aschenbrennera
Ivan Mládek - Jožin z bažin
Jiří Laburda - Medzi horama
Sarah Flower Adams - Nearer my God to Thee
IMG_1490


 FESTA ACADEMICA  2021

STUDENTI SAMETU

Slavnostní koncert k Mezinárodnímu dni studentstva       16. listopadu 2021, Velký sál paláce Žofín Praha

KHK FPE ZČU reprezentoval  

Plzeňský dechový kvartet:

1. trubka Jiří Polívka, 2. trubka Jan Dobrý, trombon František Kubaň, bastrombon Richard Kučera

Záznam ze slavnostního koncertu že Žofína najdeten na https://youtu.be/TEi7HSQBe1s (výstupy kvarteta jsou:Gaudeamus - 0:20:00, Sólová fanfára - 1:51:00, Fanfáry k vyhlášení - 1:56:00, 2:09:40


Hudba ze Západočeské univerzity

Koncert v ráci cyklu Hudba ze Západočeské univerzity představil studenty doktorského studijního oboru Hudební teoriee a pedagogika, kteří v současné době na KHK studují. Nejen, že jsou to studenti, jsou to také známými umělci, výbornými a zkušenými hráči na své hudební nástroje a o své umění se rádi podělí. Koncert je také věnován 30. výročí založení Západočeské univerzity. 

Koncert byl finančně podpořen z rezervy rektora a byl pořízen záznam, který bude možno shlíédnout na kanálu Youtube na podzim 2021.

program:

Václav Benjamin Špíral        Partita č. 2, Intermezzo - Meditace – Finale

                                                                                                 Soňa Bařtipánová - housle

Pavel Samiec                         Contrapunctus in Cis  

Vladimír Zubitský                  Partita č. 2, 1. věta                      Václav Soubusta - akordeon

                                                                                               

Jiří Kratochvíl                        Suita "Pendenza" pro sólo klarinet(y). Dedikováno Milanu Kostohryzovi (*1970)

  1. Alla montagna (es klarinet) 2. Poco giú (B klarinet) 3. Uno Valle (A klarinet) 4. Primo ballo (altklarinet) 5. Secondo ballo (basklarinet)
    6. Funivia (kontraaltklarinet) 7. Quasi minuetto Profonditá (kontrabasklarinet)

                                                                                              Radek Žitný - klarinet 

Tomáš Karpíšek                    Duo pro violoncello a kontrabas
                                                                                             Tomáš Karpíšek – kontrabas, Vilém Petras - violoncello

                                                                                                   
Wolfghang Amadeus Mozart  árie Dona Giovanniho „Fin ch'han dal vino… „ z opery Don Giovanni

Georges Bizet                            árie Escamilla "Votre toast, je peux vous le rendre.." z opery Carmen                                                       

Sergej Rachmaninov                Kavatina Aleka "Ves' tabor spit..."  z opery Aleko   

                                                                                                    Filip Bandžak - baryton, Anton Aslamas - klavírní doprovod 


Projekt Iluminace

Projekt Iluminace, který společně realizují studenti Katedry hudební kultury, oboru Hudba se zaměřením na vzdělávání společně se studenty Katedry výtvarné výchovy, oboru Vizuální kultura Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Projekt, který je podpořen v Studentské grantové soutěže (projekt č. SGS-2021-03), akcentuje aktivní spolupráci expresivních oborů fakulty, ale i spolupráci s kulturními a uměleckými organizacemi. V tomto případě se jedná o spolupráci s Refektářem jezuitské koleje v Klatovech, který funguje jako místo setkávání a společné tvorby našich studentů. Studenti se zapojili jak do kreativní tvorby, ale také do přípravy a realizace koncertu a zkusili si být mj. i produkčními a manažery vlastní akce. 

Záznam koncertu bude vysílán na platformě YouTube Refektáře jezuitské koleje dne 20. června 2021 od 20.06 hod.

https://youtu.be/SNGXexatGXY(https://youtu.be/SNGXexatGXY)


KONCERT BAROKNÍ HUDBY - 30. dubna 2021

Fakulta pedagogická ZČU v Plzni  a katedra hudební výchovy a kultury živě vysílala koncert barokní hudby v podání studentů KHK Valentýny Mužíkové - soprán, Jitky Rosenbaumové - mezzosoprán, Michala Švece - baryton z auly Fakulty pedagogické ZČU ve Veleslavínově ulici. Doprovod na cembalo obstaral Vít Aschenbrenner.

Záznam koncertu lze vidět na https://youtu.be/QfbmmMzRo2g


KONCERTY 2019

18. 12. 2019  - Vánoční koledování, vestibul FPE Klatovská 51

3. 12. 2019  - SETKÁNÍ S HUDBOU, Masné krámy, Západočeská galerie

4. 11. 2019  - Slavnostní koncert k 30. výročí "Sametové" revoluce, Korandův sbor, Anglické nábřeží, Plzeň  -  

4. 6. 2019  -  Procházky uměním, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Františkánská ul. Plzeň

26. 5. 2019 - Festival duchovní hudby Šumava - Bayerischer Wald 2019,  Farní kostel Sv. Ulricha Lam, Německo,

24. 4. 2019 - Setkání s hudbou, Masné krámy Plzeň, účinkují studenti KHK, Dívčí akademický sbor a Plzeňský akademický sbor


Koncerty ZS 2018/2019

25. 4. 2018 - Setkání s hudbou, Masné krámy Plzeň 

10. 5. 2018 - Koncert ĎAS a sboru Höchschule für kirchen Music Regensburg, kostel Sv. Jana Nepomuckého, Chodské nám. Plzeň 

24.10. 2018 - Sázení Stromu svobody, areál ZČU Bory

2.11. 2018 - Den absolventů ZČU, FDU Plzeň

28. 11. 2018 - Slavnostní koncert k 70. výročí založení FPE, Dům hudby

19.12. 2018 - Koledování na schodech, FPE Veleslavínova ul.


Koncerty 2016/2017

5.12. 2017 - Setkání s hudbou, Masné krámy Plzeň 


Koncerty 2015/2016 

17. 4. 2016 - Requiem, Plzeň

20. 4. 2016 - Studenti KHK, Proluka Plzeň

21. 4. 2016 - Koncert sborů, Peklo Plzeň

23. 4. 2016 - Barokní jezuitské Klatovy, jezuitský kostel Klatovy                                                                                 

7. 5. 2016 - Setkání sborů západočeské oblasti Unie českých pěveckých sborů, kostel sv. Štěpána, Sušice

21. 5. 2016 - Zahajovací koncert XX. festivalu duchovní hudby Šumava-Bayerischen Wald, Osterhofen, SRN

8. 6.  2016 - Koncert duchovní hudby, katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň

11. 6. 2016 - Závěrečný koncert XX.ročníku festivalu duchovní hudby Šumava-Bayerischen Wald & zahajovací koncert festivalu Západočeské baroko 2016, Jezuitský kostel Klatovy

24. 6. 2016 - Barokní jezuitské Klatovy – Barokní noc, Jezuitska kolej Klatovy                                                                           

11. 9.  2015 - Haydnovy hudební slavnosti, kostel Nanebevzetí Panny Marie Přeštice

25 .9. 2015 18.00 - JIŘÍ ANTONÍN BENDA ARIADNA NA NAXU, Nebílovy, zámecký sál 

21. 10. 2015 - KOMORNÍ HUDBA BAROKA, ROMANTISMU A 20. STOLETÍPolanova síň Městské knihovny Plzeň  

23. 10. 2015 - FESTIVAL PLZEŇSKÁ NOC,  Západočeské muzeum

10. 11. 2015 - VZPOMÍNÁNÍ NA J. KLOBOUKA, SBORMISTRA ŽENSKÉHO AKADEMICKÉHO SBORU, hotel Continental Plzeň

9. 12. 2015 -  MISTŘI KOMORNÍ HUDBY, Dům hudby, sál Antonína Dvořáka 

15. 12. 2015 - ADVENTNÍ KONCERT, Českobratrský kostel Mistra Jana Husa Plzeň

26. 12. 16.00 - Vánoční koncert, katedrála sv. Bartoloměje


Koncerty 2014/2015 

11. 3. 2015 - KŘEST  PUBLIKACÍ VYDANÝCH ČLENY KHK, Masné krámy Pzeň

1. 4. 2015 - Inaugurace nového rektora ZČU, Aula FEL, Univerzitní ul. Pzeň

19. 5. 2015 - SETKÁNÍ  S HUDBOU, Masné krámy Pzeň

2. 11. 2014 - MUSICA SACRA 2014 Evropský hudební festival Europamusicale, Kostel sv. Mikuláše, Bor u Tachova                                                             

2. 11. 2014 - MUSICA SACRA 2014 Evropský hudební festival Europamusicale, kostel Navštívení Panny Marie, Skoky

6. 11. 2014 - MUSICA SACRA 2014 Evropský hudební festival Europamusicale, St. Margaretha, Altenmarkt

11. 11. 2014 - MUSICA SACRA 2014 Evropský hudební festival Europamusicale, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kladruby                                       

14. 11. 2014 - OPĚT SPOLU, Koncert k Mezinárodnímu dni studentstva a 25. výročí "sametové revoluce", Masné krámy, Plzeň

23. 11. 2014 - Písně a dueta jubilujících klasiků, Masné krámy, Plzeň

27. 11. 2014 - Antonio Draghi: Missa a 9,kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Ignáce, Klatovy


Koncerty 2013/2014 

2. 3. 2014 - Pietní akt u pomníku Bedřicha Smetany, Kopeckého sady Plzeň 

9. 4. 2014 – Studentská interpretační soutěž – fakultní kolo, Masné krámy Plzeň 

22. 4. 2014 – Celofakultní kolo SVOČ

23. 4. 2014 - Pocta české hudbě, Lidová poezie v písních, Masné krámyPlzeň 

25. – 27. 4. 2014 Barokní jezuitské Klatovy

9. 5. 2014 – Zahajovací koncert XVIII. Evropského festivalu duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald, Plattling, Magdalena Kirche 

14. 5. 2014 - Pocta české hudbě, Písničky stále živé, známé i méně známé písně jubilantů Jiřího Šlitra a Karla Kryla, Masné krámy Plzeň

17. 5. 2014 - A. Vivaldi: Gloria, Horažďovice, kostel sv. Petra a Pavla

19. 5. 2014 - Pocta české hudbě , Naši klasikové známí i neznámíDům hudby, Důn hudby Plzeň             

1. 6. 2014  - koncert XVIII. Evropského festivalu duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald , Bor u Tachova, kostel sv. Mikuláše 

14. – 15. 6. 2014 – Studentská interpretační soutěž – celostátní kolo, Ostrava

21. 9. 2013 - W. A. Mozart Korunovační mše, kostel sv. Kříže, Liberec

22. 9. 2013 - závěrečný koncert Haydnových hudebních slavnostií

4. 10. 2013 - Koncert koncertů, kostel narození sv. Jana Křtitele, Úterý 

2. 11. 2013 - J. M.  Haydn Requiem, kostel sv. Mikuláše, Bor u Tachova

10. 11. 2013 - W. A. Mozart Requiem, kostel Narození Panny Marie, Klatovy

26. 11. 2013 - Koncert k 20. výročí Dívčího akademického sboru a 65. výročí Pedagogické fakulty, kostel sv. Jana Nepomuckého, Plzeň

17. 12. 2013 - Vánoční notování, FPE Klatovská 51

5. 1. 2014 – J. J. Ryba Česká mše vánoční podle klatovských rukopisů 1864, kostel Narození Panny Marie, Klatovy

 


Koncerty 2012/2013 

27. 3. 2013 - Setkání s hudbou, Západočeská galerie Masné krámy

17. 4. 2013 - Absolventský koncert Moniky Vašíčkové (zpěv) a Adriany Christovové (sbormistrovství), Západočeská galerie Masné krámy  

20. 3. 2013 - Fakultní  kolo studentské interpretační soutěžeFPE ZČU, Jungmannova 1

24. 4. 2013 - Setkání s hudbou, Západočeská galerie Masné krámy

8. 5. 2013 - Koncert duchovní hudby, kostel Mistra Jana Husa, Jižní předměstí

16. – 17. 5. 2013 – Celostátní kolo studentské interpretační soutěže, Olomouc

22. 5. 2013 - Absolventský koncert Lucie Antošové a Adély Lučanské (zpěv), Dům hudby Plzeň   

25. 5. 2013 - Festival duchovní hudby Šumava-Bayerische Wald, Bad Kötzting (SRN)

12.  - 14. 10. 2012 - Mezinárodní sborový festival VOCE MAGNA,  Žilina 
21. 10. 2012 - Koncert koncertů,  Starý Plzenec

24. 10. 2012 - Setkání s hudbou, Západočeská galerie Masné krámy

27. 10. 2012 - J. M. Haydn: Requiem in c, Prusiny 

31. 10. 2012 - Písně z Plzeňska, Západočeská galerie Masné krámy
3. 11. 2012 - J. M. Haydn: Requiem in c, Chudenice 
5. 11. 2012 - Písně z Plzeňska, Konstantinovy Lázně 

13. 11. 2012 - Písně z Plzeňska, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

21. 11. 2012 - Setkání s folkem, Západočeská galerie Masné krámy
2. 12. 2012 - J. J. Ryba: Česká mše vánoční, Janovice nad Úhlavou 
12. 12. 2012 - Vánoční setkání s hudbou, Západočeská galerie Masné krámy 

Koncerty 2011/2012 

14. 3. 2012 - Setkání s hudbou, Západočeská galerie Masné krámy

3. 4. 2012 - Absolventský koncert Olgy Novotné a Lucie Zvoníkové, Západočeská galerie Masné krámy

4. 4. 2012 - Fakultní kolo Interpretační soutěže pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí, Západočeská galerie Masné krámy 10. 4. 2012 - Absolventský koncert Karolíny Bártlové a Marie Kumperové, Západočeská galerie Masné krámy

11. 4. 2012 - Setkání s hudbou, Západočeská galerie Masné krámy

12. 4. 2012 - Absolventský koncert Martiny Dvořákové a Bc. Petry Vlčkové, Západočeská galerie Masné krámy

24. 4. 2012 - Absolventský koncert Lukáše Marka a Bc. Martina Červenky, Západočeské muzeum Plzeň -

25. 4. 2012 - Absolventský koncert Bc. Mileny Kysilkové a Bc. Lady Duspivové, Západočeské muzeum Plzeň

2. 5. 2012 - Absolventský koncert Martiny Rajtmajerové a Miroslava Vacka, Aula ZČU, Jungmannova 1, Plzeň

10. 5. 2012 - Celostátní kolo Interpretační soutěže pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí, Dům hudby; Masné krámy

16. 5. 2012 - Absolventský koncert Adély Kuntzmanové a Radky Drahozalové, Západočeská galerie Masné krámy

19. 10. 2011 - Absolventský koncert Bc. Jaroslava Pletichy , Kostel sv. Anny Plzeň

26. 10. 2011 - Setkání s hudbou, Západočeská galerie Masné krámy

9. 11. 2011 - Setkání s hudbou, Západočeská galerie Masné krámy

14. 11. 2011 - Koncert duchovní hudby k 20. výročí vzniku ZČU, kostel svatého Jana Nepomuckého  

19. 11. - 20. 11. 2011 - Koncert duchovní hudby. FESTA ACADEMICA, kostel sv. M. Magdalény, Lázně Bohdaneč

19. 11. 2011 - Slavnostní galakoncert, Aula Univerzity, Pardubice 

20. 11. 2011 - Koncert duchovní hudby, kostel sv. Bartoloměje, Pardubice 

20. 11. 2011 - Průvodní koncert festivalu akademických sborů FESTA ACADEMICA, Kulturní Dům, Holice 

20. 11. 2011 - Průvodní koncert festivalu akademických sborů FESTA ACADEMICA, Muzeum barokních soch, Chrudim 

28.11. 2011 - Setkání s hudbou, Dům hudby, Plzeň

3. 12. 2011 - Adventní koncert na Vyšehradě, bazilika sv., Petra a Pavla na Vyšehradě

14. 12. 2011 - Vánoční setkání s hudbou, Západočeská galerie Masné krámy


Koncerty 2010/2011 

 9. 3. 2011 - Setkání s hudbou, Západočeská galerie Masné krámy

16. 3. 2011 - Setkání s hudbou, Západočeská galerie Masné krámy

30. 3. 2011 - Absolventský koncert Bc. Marie Mikulkové a  Bc. Antona Dzektereva, Západočeská galerie Masné krámy

31. 3. 2011 - Absolventský koncert Radka Dlouhého, Dům hudby Plzeň

7. 4. 2011 - Abonentní koncert Plzeňské filharmonie, Měšťanská beseda v Plzni

13. 4. 2011 - Setkání s hudbou, Západočeská galerie Masné krámy

19. 4. 2011 - 1Absolventský koncert Bc. Anastázie Šourové a Bc. Pavla Bělíka, Aula, Jungmannova 3

20. 4. 2011 - Setkání s akordeonem, Západočeská galerie Masné krámy

26. 4. 2011 - Absolventský koncert Bc. Hany Bezděkové a Bc. Pavla Samiece, Dům hudby Plzeň

27. 4. 2011 - Setkání s hudbou, Západočeská galerie Masné krámy

30. 4. 2011 - W. A. Mozart: Requiem, Městské divadlo Karlovy Vary

12. 5. 2011 - Celostátní kolo Studentské interpretační soutěže PF ČR, Masarykova univerzita Brno

17. 5. 2011 - Bakalářský koncert Adriany Christovové a Moniky Vašíčkové, Západočeská galerie Masné krámy

18. 5. 2011 - Setkání s hudbou, Západočeská galerie Masné krámy

18. 5. 2011 - Bakalářský koncert Bc. Kristýny Bečvářové a Adély Lučanské, Západočeské muzeum

20. 5. 2011 - Evropský festival duchovní hudby Šumava Bayerische Wald, Plattling, SRN

27. 10. - Setkání s hudbou, Západočeská galerie Masné krámy

29. 10. - Koncert pro Exod, aula FPE ZČU, Jungmannova 1

31. 10. - Benefiční koncert Ave Maria, bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

10. 11. - Setkání s akordeonem, Západočeská galerie Masné krámy 

10. 11. - Dueta v písňové tvorbě současných skladatelů, Olomouc

1. 12. - Setkání s hudbou, Západočeská galerie Masné krámy

7. 12. - Koncert Dívčího akademického sboru

15. 12. - Vánoční setkání s hudbou, Západočeská galerie Masné krámy

15. 12. - Koncert Dívčího akademického sboru, Praha, Maďarský kulturní institut

21. 12. - Vánoční koncert Dívčího akademického sboru a Komorního orchestru Univerzity Regensburg, Regensburg

26. 12. - Koleda, koleda, Štěpáne, Měšťanská Beseda Plzeň

27. 12. - J. J. Ryba: Česká mše vánoční, Městské divadlo Karlovy Vary

Patička