Přejít k obsahu

Kontakty

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta pedagogická
Katedra hudební výchovy a kultury
Klatovská 51
301 00 Plzeň

  • Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D. – obecné studijní záležitosti na KHK
tel.: +420 377 63 6202
e-mail: feiferlo@khk.zcu.cz
  • Doc. PaedDr. Daniela Mandysová – kombinované studium učitelství 1. st. ZŠ
tel.: +420 377 63 6221
e-mail: mandyska@khk.zcu.cz
  •  Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc. – prezenční studium 1. st. ZŠ
tel.: +420 377 63 6221
e-mail: mslaviko@khk.zcu.cz
  •  PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D. – prezenční a kombinované studium učitelství MŠ
tel.: +420 377 63 6206
e-mail: Stepanka.Liskova@pilsFree.net

 

Kontaktní osoba:

Libuse Květoňová
tel.: +420 377 636 203

Patička