Přejít k obsahu

Pedagogické praxe

Za pedagogické praxe na KHK zodpovídají:

Bc. Hudba, NMgr. Učitelství Hv pro ZŠ, SŠ : Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D.
Učitelství pro 1. st. ZŠ : doc. PaedDr. Marie Slavíková, CS.c.
Učitelství pro MŠ: Mgr. et Mgr., Ing. Veronika Růžičková, Ph.D.

Všechny informace k praxím nejdete zde: https://skoly.zcu.cz/

Před nástupem na praxi se seznamte se školou prostřednictvím jejích webových stránek, 
abyste měli představu, čím se škola zabývá, na co je hrdá,
co je charakteristickou mimoškolní činností.  
V případě vašeho zaměstnaneckého poměru na ZUŠ budete souvislou praxi (10 hodin) 
realizovat následujícím způsobem:


5 hodin uznáme výuku na ZUŠ (výuka hudební nauky)
5 hodin odučíte na ZŠ/SŠ dle svého studijního oboru

Z obou výuk dodáte vedoucí katedry Záznam o pedagogické praxi
dle požadavků oddělení praxe (pro ZUŠ vyplníte, co půjde).

Informace o studiu 


Cvičebny hry na klavír a přístup do cvičeben:

Cvičebny s e-pianem KL 202a, 202b a klavírem KL 122a jsou studentům katedry hudební výchovy a kultury volně k dispozici ve všední dny v době od 7:30 do 21:00 hod. V případě uzamčení hlavního vchodu na katedru (č. 202) má student možnost půjčit si klíč oproti JIS kartě ve vrátnici budovy Klatovská 51, Plzeň a může vstoupit  do cvičeben KL 202a a 202b. Cvičebna KL 122a  je přístupná v době mimo výuku, klíč je k zapůjčení oproti JIS kartě ve vrátnici budovy Klatovská 51.

Pravidla:

Klasické piano se používá pouze době, kdy zvuk neomezuje nikoho z přítomných pedagogů v pracovnách KHK. V případě jejich přítomnosti na KHK se používá elektronický klávesový nástroj jen s vlastními sluchátky (vstup na tzv. velký jack).

V případě zjištění závady na nástroji, jste povinni tuto skutečnost ihned nahlásit některému ze členů katedry nebo přímo vedoucí KHK. Po skončení zavřete okna a zhasněte. Studenty žádáme, aby u nástroje nejedli ani nepili, předejdeme tak trvalému poškození.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patička