Přejít k obsahu

Informace o studiu 


Cvičebny hry na klavír a přístup do cvičeben:

Cvičebny s e-pianem KL 202a, 202b a klavírem KL 122a jsou studentům katedry hudební výchovy a kultury volně k dispozici ve všední dny v době od 7:30 do 21:00 hod. V případě uzamčení hlavního vchodu na katedru (č. 202) má student možnost půjčit si klíč oproti JIS kartě ve vrátnici budovy Klatovská 51, Plzeň a může vstoupit  do cvičeben KL 202a a 202b. Cvičebna KL 122a  je přístupná v době mimo výuku, klíč je k zapůjčení oproti JIS kartě ve vrátnici budovy Klatovská 51.

Pravidla:

Klasické piano se používá pouze době, kdy zvuk neomezuje nikoho z přítomných pedagogů v pracovnách KHK. V případě jejich přítomnosti na KHK se používá elektronický klávesový nástroj jen s vlastními sluchátky (vstup na tzv. velký jack).

Při příchodu do místnosti je student povinen zaznamenat čas svého příchodu a podpisem potvrdit, že převzal nástroj v pořádku. Po skončení hry zapíše do sešitu čas svého odchodu a opět jej potvrdí svým podpisem. Tím také stvrzuje, že nástroj, na který hrál, je v pořádku. V případě zjištění závady na nástroji, jste povinni tuto skutečnost ihned nahlásit některému ze členů katedry nebo přímo vedoucí KHK. Po skončení zavřete okna a zhasněte. Studenty žádáme, aby u nástroje nejedli ani nepili, předejdeme tak trvalému poškození.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patička