Přejít k obsahu

podmínky k přijímacím zkouškám 2021/2022 - vyhláška, přijímací řízení

https://www.fpe.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-and-master-studies/applying-to-uwb.html

Bezkontaktní přijímací zkoušky na Bc. obor Hudba se zaměřením na vzdělávání

platné pro rok 2021/2022

Hodnocené portfolio v přijímacím řízení na program Bc. Hudba se zaměřením na vzdělávání (komplet, maior, minor). Tato část přijímacího řízení probíhá nekontaktní formou – bez osobní účasti uchazeče. Předpokladem je znalost hudební teorie v rozsahu: ZENKL, Luděk. ABC hudební nauky. 8. vyd. Praha: Editio Bärenreiter, 2003. ISBN 80-86385-21-3. Požadované úkony dle scénáře realizuje vždy pouze uchazeč.  

Digitální portfolio bude obsahovat tyto části:

Vytvoření 2 samostatných videozáznamů = 2 souborů podle daného scénáře a definovaných parametrů. 

 1. soubor obsahuje část A + B
 2. soubor obsahuje jméno a příjmení + část C 

 • Část A Představení uchazeče

Videonahrávka slovního projevu:

 1. Jméno a příjmení
 2. Studovaná/vystudovaná střední škola, adresa školy
 3. Absolvovaná základní umělecká škola/soukromá škola/výuka u soukromého učitele, 

hudební nástroj/zpěv, počet absolvovaných let

 1. Členství v pěveckém sboru, hudební skupině – v minulosti, v současnosti
 2. Popište vlastní hudební život – aktivní (účinkování na koncertech, soutěžích - doložte záběrem na program, diplom), pasivní – návštěva koncertů za poslední rok, hudba v domácím prostředí, jaký styl hudby - klasika, pop, rock, country, ….
 • Část  B Zkouška vokálních dovedností a hudebnosti

Videozáznam zpěvu 1 lidové písně v předepsané tónině: 

Uchazeč si vybere pouze 1 z uvedených písní, a to tu, o které si myslí, že jí zazpívá lépe. Píseň zazpívá v zadané tónině (a1= 440 Hz) bez doprovodu a nástrojové opory (tóninu před zpěvem je možné si zadat). 

Výběr z písní:

 1. U panského dvora – D dur (např. https://supernoty.cz/skladby/lidova/u-panskeho-dvora/332?listtype=Grid)
 2. Kočka leze dírou –   D dur (např. https://cz.pinterest.com/pin/757730706024906610/)
 • Část C Zkouška nástrojových dovedností 

Videozáznam s hrou na klavír nebo na jiný hudební nástroj (dle volby uchazeče)

požadavky klavír:

 1. Stupnice, akordy stejnojmenné v dur i v moll (aiolská, harmonická, melodická) - dle vlastního výběru (minimálně však s 1 posuvkou v předznamenání, volbu oznámí uchazeč na videozáznamu před hrou stupnic), hra protipohybem nebo rovným pohybem nebo kombinovaně 
 2. Etuda nebo technické cvičení (např. výběr z jakékoliv uvedené sbírky: C. Czerny, op. 261, 849, 821, 299..., popř. Cramer)
 3. Přednesová skladba do r. 1800 (bez repetic)
 4. Přednesová skladba od r. 1800 (z kategorie klasické hudby)
 5. Hra 1 lidové či umělé písně podle akordických značek (např. zpěvník Já písnička) či skladby z oblasti populární nebo jazzové hudby 

požadavky ostatní nástroje:

 1. Stupnice, akordy stejnojmenné v dur i v moll (aiolská, harmonická, melodická) - dle vlastního výběru (s minimálně 1 posuvkou v předznamenání, volbu oznámí uchazeč na videozáznamu před hrou stupnic) 
 2. Etuda nebo technické cvičení pro zvolený hudební nástroj  
 3. Přednesová skladba do r. 1800 (bez repetic) pro zvolený hudební nástroj nebo v transkripci
 4. Přednesová skladba od r. 1800 (z kategorie klasické hudby) pro zvolený hudební nástroj nebo v transkripci 

 • Náležitosti videonahrávky a pokyny k jeho odevzdání:

Uchazeč zašle 2 soubory s videozáznamy podle daného scénáře a definovaných parametrů. První soubor videa obsahuje Představení uchazeče a Zkoušku vokálních dovedností a hudebnosti. Druhý soubor videa obsahuje jméno a příjmení a Zkouška nástrojových dovedností. Uchazeč před hrou oznámí název a autora hrané skladby. Videonahrávky musí kontinuálně zabírat obličej a ruce uchazeče na nástroji ze vzdálenosti max. 2,5 metru, rozlišení obrazu musí umožňovat rozeznat detaily, video musí být prostorově nezdeformované a výhradně formát MP4. Video soubory musí být do 1. 6. 2021 odevzdány prostřednictvím Google formuláře. Nutné je přihlášení přes Google účet, odevzdané portfolio již nelze editovat zpětně. O odevzdání je uchazeč automaticky systémem informován. Soubory budou uchazečem označeny přiděleným číslem uchazeče a názvem oboru, na který se uchazeč hlásí. Univerzitní číslo uchazeč nalezne na www.eprihlaska.zcu.cz po přihlášení do systému. Každý soubor videa MP4 nesmí přesáhnout délku trvání videa 5 min (část C max. 8 min.) a datovou velikost 100 MB. Pro snížení datové velikosti, formátu nebo rozlišení videa, lze využít volně dostupných konvertorů. Případně konverzi na požadované parametry provést programem Audio Video Factory v Google Play.

Pokud uchazeč neobdrží automatický potvrzující e-mail o odeslání souborů do 24 hodin znamená to, že soubory doručeny nebyly a musí daný problém neprodleně řešit kontaktováním sekretářky KHK. S případnými dotazy se může obrátit přímo na vedoucí KHK na adresu: feiferlo@khk.zcu.cz. Akceptovány budou pouze soubory zaslané prostřednictvím formuláře.

Hodnocení je komisionální. Soubory budou hodnoceny celkem 40 body. Za část A maximálně 10 bodů, za část B maximálně 30 bodů (15 za nástroj a 15 za zpěv). Za nedodržení stanovených podmínek definovaných v předchozích odstavcích dochází k bodové penalizaci. Uchazeč je v hodnocení zaslaných souborů úspěšný, pokud získá alespoň 18 bodů celkem, min. musí získat 6 bodů z každé části (CV+klavír+zpěv).

V případě zjištění podvodného jednání budou sjednány takové kroky, které povedou k nepřijetí uchazeče nebo k pozdějšímu vyloučení ze studia.

Bezkontaktní přijímací zkoušky na NMgr. Hv pro SŠ a ZŠ 

platné pro rok 2021/2022

Hodnocené portfolio v přijímacím řízení na program Učitelství hudební výchovy pro SŠ (maior, minor). Tato část přijímacího řízení probíhá nekontaktní formou – bez osobní účasti uchazeče. 

Digitální portfolio bude obsahovat tyto části:

Vytvoření 2 samostatných videozáznamů = 2 souborů podle daného scénáře a definovaných parametrů. 

 • CV zaměřené na hudbu:
 • Nahrávka 2 písní  

 • CV zaměřené na hudbu  

Videonahrávka slovního projevu:

 1. Jméno a příjmení
 2. Studovaný/á  vystudovaný/á  Bc. obor/fakulta/univerzita
 3. Popište svůj hudební život – aktivní (účinkování na koncertech, soutěžích - doložte záběrem na program, diplom), pasivní – návštěva koncertů za poslední rok, hudba v domácím prostředí, jaký styl hudby preferujete pro poslech i vlastní produkci - klasika, pop, rock, country, ….
 4. jaké máte zkušenosti s výukou dětí, jakého věku, jaký obor vyučujete, po jakou dobu
 5. vyberte dle svého uvážení 1 z didaktických zásad, o které si myslíte, že ji v hudební výchově využijete nejvíce

 • Zkouška vokálních a instrumentálních dovedností

Videonahrávka zpěvu 2 písní s vlastním klavírním doprovodem dle vlastního výběru a v tónině vyhovující poloze hlasu uchazeče:

 • 1 lidová píseň 
 • 1 nonartificiální píseň 

 • Náležitosti videonahrávky a pokyny k jeho odevzdání:

Uchazeč zašle 2 samostatné soubory s videozáznamy podle daného scénáře a definovaných parametrů. První soubor obsahuje Představení uchazeče a Zkoušku vokálních dovedností a hudebnosti. Druhý soubor obsahuje jméno a příjmení a Zkouška nástrojových dovedností. Uchazeč před hrou oznámí název a autora hrané skladby. Videonahrávky musí kontinuálně zabírat obličej a ruce uchazeče na nástroji ze vzdálenosti max. 2,5 metru, rozlišení obrazu musí umožňovat rozeznat detaily, video musí být prostorově nezdeformované a výhradně formát MP4. Video soubory musí být do 17. 6. 2021 odevzdány prostřednictvím Google formuláře. Nutné je přihlášení přes Google účet, odevzdané portfolio již nelze editovat zpětně. O odevzdání je uchazeč automaticky systémem informován. Soubory budou uchazečem označeny přiděleným číslem uchazeče a názvem oboru, na který se uchazeč hlásí. Univerzitní číslo uchazeč nalezne na www.eprihlaska.zcu.cz po přihlášení do systému. Žádný soubor videa MP4 nesmí přesáhnout délku trvání videa 5 min. a datovou velikost 100 MB. Pro snížení datové velikosti, formátu nebo rozlišení videa, lze využít volně dostupných konvertorů. Případně konverzi na požadované parametry provést např. programem Audio Video Factory v Google Play. Pokud uchazeč neobdrží automatický potvrzující e-mail o odeslání souborů do 24 hodin znamená to, že soubory doručeny nebyly a musí daný problém neprodleně řešit kontaktováním sekretářky KHK. S případnými dotazy se může obrátit přímo na vedoucí KHK na adresu: feiferlo@khk.zcu.cz. Akceptovány budou pouze soubory zaslané prostřednictvím formuláře.

Hodnocení je komisionální. Soubory budou hodnoceny celkem 40 body. Za 1. část maximálně 10 bodů, za 2. část maximálně 30 bodů (15 za klavír a 15 za zpěv). Za nedodržení stanovených podmínek definovaných v uvedených bodech dochází k bodové penalizaci. Uchazeč je v hodnocení zaslaných souborů úspěšný, pokud získá alespoň 18 bodů celkem, min. 6 bodů z každé části (CV+klavír+zpěv).

V případě zjištění podvodného jednání budou sjednány takové kroky, které povedou k nepřijetí uchazeče nebo k vyloučení ze studia.


Požadavky na přijímací zkoušky

PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VŠECHNY OBORY KONANÉ V ROCE 2021 NEJSOU PLATNÉ

Talentová zkouška se skládá ze zkoušky z hudebnosti (max. 20 bodů) a ze zkoušky ze hry na nástroj (max. 20 bodů). Body z obou částí talentové zkoušky se sčítají. Maximální počet bodů je 40.

Hudebnost: zkouška z hudebnosti spočívá v prokázání pěveckých, sluchových a rytmických dovedností a základů hudební teorie (ústně). Zkouška je hodnocena komisionálně. 

 1. správná vokální reprodukce zahraných tónů v rozsahu klaviatury (přenos do vlastního rozsahu),
 2. sluchová analýza dvojzvuku, trojzvuku, příp. čtyřzvuku a vokální reprodukce kteréhokoliv tónu ze znějících dvojzvuků a vícezvuků
 3. intonace a analýza intervalů (čistých, velkých a malých) směrem vzestupným i sestupným,
 4. intonace a sluchová analýza trojzvuků dur, moll, zvětšeného a zmenšeného v základním tvaru i obratech (dur, moll),
 5. schopnost rozvíjení hudebních myšlenek improvizačním způsobem do větších celků (perioda),
 6. schopnost reprodukce melodicko-rytmických útvarů (např.: dvoutaktí, čtyřtaktí).
 7. smysl pro rytmus – schopnost správné reprodukce různých předehraných rytmických útvarů, reprodukce (z listu) rytmického cvičení nebo zápisu melodie.
 8. uchazeč si připraví a se smyslem pro přednes zazpívá dvě lidové písně odlišného charakteru (rychlá, pomalá)
 9. všeobecná orientace v hudebním životě

Hra na nástroj: zkouška ze hry na nástroj spočívá v prokázání dovedností zahrát na jakýkoliv nástroj v rozsahu minimálně I. cyklu ZUŠ a maximální počet bodů je též 20. Zkouška je hodnocena komisionálně.

Hra na klavír:

 1. Stupnice dur i moll rovným pohybem nebo protipohybem, akordy ke stupnicím (tenuto, staccato, rozloženě; případně velký rozklad rovným pohybem nebo protipohybem)
 2. dvě etudy (výběr z jakékoliv uvedené sbírky: C. Czerny, op. 261, 849, 821, 299..., popř. Cramer)
 3. dvě skladby - přednesy různého slohového období (baroko, klasicismus, romantismus, 20. stol. apod.),
 4. Součástí zkoušky může být hra z listu (na úrovni 1. až 2. roč. ZUŠ) a improvizace elementárního doprovodu lidové písně (i v transpozici). Etudy a přednesy mohou být hrány z not.

Hra na jiný nástroj:

 1. Stupnice dur i moll rovným pohybem nebo protipohybem, akordy ke stupnicím (tenuto, staccato, rozloženě; případně velký rozklad rovným pohybem nebo protipohybem)
 2. dvě etudy 
 3. dvě skladby - přednesy různého slohového období (baroko, klasicismus, romantismus, 20. stol. apod.),
 4. Součástí zkoušky může být hra z listu (na úrovni 1. až 2. roč. ZUŠ) a improvizace elementárního doprovodu lidové písně (i v transpozici). 

Zvýhodněni budou ti, kteří prokážou i určitou dovednost ve hře na klavír. Etudy a přednesy mohou být hrány z not.

Uchazeči přinesou ke zkoušce svůj vlastní přenosný hudební nástroj a veškerý u zkoušky hraný notový materiál. Klavírní doprovody ke hře na jiný nástroj (např. housle, aj.) si uchazeč zajistí sám.


Informace o přijímacím řízení na rok 2020/2021

A/do bakalářských studijních programů:

Hudba se zaměřením na vzdělávání, nejvyšší počet přijímaných studentů 30.

              a) Komplet (jeden program), forma prezenční, standardní doba studia 3 roky,

              b) Maior, forma prezenční, standardní doba studia 3 roky,

              c) Minor: v kominaci s Bc. obry Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Český jazyk se zaměřením na vzdělávání, Historie se zaměřením na vzdělávání, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání, Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání, Matematika se zaměřením na vzdělávání

B/do navazujících magisterských programů:

Učitelství hudební výchovy pro základní školy

specializace:

Učitelství anglického jazyka pro ZŠ + Učitelství hudební výchovy pro ZŠ

Učitelství českého jazyka pro ZŠ + Učitelství hudební výchovy pro ZŠ

Učitelství dějepisu pro ZŠ, + Učitelství hudební výchovy pro ZŠ

Učitelství hudební výchovy pro ZŠ + Učitelství výchovy ke zdraví pro ZŠ,

Učitelství hudební výchovy pro ZŠ + Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ

Učitelství německého jazyka pro ZŠ + Učitelství hudební výchovy pro ZŠ

Učitelství ruského jazyka pro ZŠ + Učitelství hudební výchovy pro ZŠ

Jednotlivé specializace v rámci kombinace jsou rovnocenné, a tedy nezáleží na uvedeném pořadí.

Učitelství hudební výchovy pro střední školy – Maior

Minor: Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy, Učitelství českého jazyka pro střední školy, Učitelství německého jazyka pro střední školy, Učitelství ruského jazyka pro střední školy, Učitelství dějepisu pro střední školy

C/ Do doktorského studijního programu:

Hudební teorie a pedagogika (P0114D300004), forma prezenční a kombinovaná, standardní doba studia 4 roky, nejvyšší počet přijímaných studentů 5.

Patička