Přejít k obsahu

RUV - Registr uměleckých výstupů

CO JE TO RUV?

RUV = REGISTR UMĚLECKÝCH VÝSTUPŮ

Pokud vám zkratka RUV nápadně připomíná jinou zkratku - RIV, není to náhodou. RUV je velmi zjednodušeně řečeno RIV, tedy Rejstřík informací o výsledcích pro potřeby vědy a výzkumu, avšak pro umělecké obory vyučované na českých veřejných vysokých školách. 

Pracovní komise Rady vysokých škol pro umělecké školy a fakulty iniciovala společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vytvoření registru výsledků tvůrčí umělecké činnosti a metodiky hodnocení výstupů. Na jejím základě se mají díla, která vytvořili pedagogové a případně i studenti těchto škol, třídit do kategorií a kombinací kategorií s různým bodovým hodnocením.

PROČ BYLO NEZBYTNÉ TAKOVÝ REGISTR VYTVOŘIT?

DŮVODŮ EXISTUJE NĚKOLIK:

- snaha o zmapování tvůrčích činností uvnitř oblasti umění ve vztahu k vysokým školám

- potřeba formulovat trendy a vývojové linie

- konstatování výkonnosti VŠ s akreditovaným uměleckým studijním programem

- vzájemné mezidruhové srovnání na poli uměleckých výstupů a srovnání s výzkumem jako celkem

Patička