Přejít k obsahu

VZDĚLÁVACÍ KURZY PRO STUDENTY I VEŘEJNOST

 AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

  • Přijímací zkoušky  NANEČISTO

Kdy: 24. 3. 2021

Kde: Google Meet, link bude poslán na mailovou adresu z přihlášky a po zaplacení poplatku

Harmonogram:

  • do 21.3. 23:59 h. - zaslání souborů na mailovou adresu hudba@khk.zcu.cz  
  • 14.00 hod. on-line, GM – prezence, úvodní slovo
  • cca 14,10 hod. – komunikace s jednotlivci a kontrola jejich souborů - zkoušející klavír a zkoušející hudebnost 

Přihlášky: Na e-mailovou adresu sekretářky KHK - Libuši Květoňové, lkvetono@khk.zcu.cz prosím zašlete e-mail s informacemi:

název kurzu, jméno a příjmení, méno zákonného zástupce, datum narození, tel. číslo, e-mail, kopii zaplacení kurzu

cena kurzu:    700,-Kč, 

Údaje pro platbu: č. účtu 4811530257, kód banky 0100, variabilní symbol 42 4728, specifický symbol - rodné číslo (bez znaku lomítko). Bez udání specifického symbolu není možné platbu identifikovat!!! Potvrzení o platbě nutno poslat do zahájení kurzu, tj. do 22.3.2021! 

Uchazeči se přihlašují přímo u kontaktních osob na e-mailovou adresu sekretářky KHK - Libuše Květoňová, lkvetono@khk.zcu.cz  zašlete informace: název kurzu, jméno a příjmení, méno zákonného zástupce, datum narození, tel. číslo, e-mail.


  • Hlas jako pracovní nástroj pedagoga

Jméno garanta / kontaktní osoby pořadatele programu: Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D., vyučující Mgr. et. Mgr. Lucie Hilscherová

Doba platnosti akreditace ZČU:         do  02. 04. 2023

Doba platnosti akreditace MŠMT:       do 02. 07. 2023


  • Metodika hlasové a pěvecké výchovy

Jméno garanta / kontaktní osoby pořadatele programu: Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D., vyučující Mgr. et. Mgr. Lucie Hilscherová

Doba platnosti akreditace ZČU:         do  02. 04. 2023

Doba platnosti akreditace MŠMT:       do 02. 07. 2023


  • Hra na kytaru

Jméno garanta / kontaktní osoby pořadatele programu: vyučující Mgr. Aleš Sladký

Doba platnosti akreditace ZČU:         do  02. 04. 2023

Doba platnosti akreditace MŠMT:       do 02. 07. 2023


informace

Cena za kurz: je odstupňována dle počtu lekcí a účastníků na jedné hodině (dělí se pak odpovídajícím poměrem mezi všechny frekventanty; lze i individuálně). S případnými dotazy se můžete obrátit na sekretářku KHK - Libuši Květoňovou. Info na e-mailu lkvetono@khk.zcu.cz.

rozsah kurzu

individuální hodiny

2 účastníci na lekci

3 účastníci na lekci

5 účastníků na lekci/ cena za semestr

5 a více účastníků na lekci/ cena za semestr

5 lekcí/45 min.

1.665,- Kč

840,- Kč

600,- Kč

10 lekcí/45 min.

2.940,- Kč

1.470,- Kč

1.000,- Kč

15 lekcí/45 min.

4.215,- Kč

2.110,- Kč

1.450,- Kč

20 lekcí/45 min.

5.490,- Kč

2.750,- Kč

1.900,- Kč

1.100,- Kč

800,- Kč

Výstupem je Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělání na ZČU.

Přihlášky: Na e-mailovou adresu sekretářky KHK - Libuši Květoňové, lkvetono@khk.zcu.cz prosím zašlete informace:

název kurzu, jméno a příjmení, méno zákonného zástupce, datum narození, tel. číslo, e-mail.

 

KHK si vyhrazuje kurz neotevřít z důvodu naplnění.


VZDĚLÁVACÍ KURZY PRO STUDENTY I VEŘEJNOST - AKADEMICKÝ ROK 2019/20

Přijímací zkoušky nanečistojednorázový kurz pro uchazeče o studium oboru Hudba se zaměřením na vzdělávání

obsah: účastník kurzu napíše test z hudební teorie, bude zkontrolován pedagogem katedry, případně vysvětlí nesprávně vyřešení úkoly, pod dohledem pedagoga také vykoná zkoušku z hudebnosti a zahraje na hudební nástroj - pedagog zhodnotí a případně doporučí další aktivity 

datum konání: 15. dubna 2020 ve 14 hod.

místo konání: Klatovská 51, katedra hudební výchovy a kultury, učebna KL310 (2. patro)

cena kurzu: 700,-Kč, 

Na e-mailovou adresu sekretářky KHK - Libuše Květoňová, lkvetono@khk.zcu.cz  zašlete informace:

název kurzu, jméno a příjmení, méno zákonného zástupce, datum narození, tel. číslo, e-mail.

Klavírní doprovody písní z oblasti české a moravské lidové písně a populární hudby pro potřeby hudební výuky

pro studenty: podpora předmětů KHK/IND1-4

pro veřejnost 18+: pro pokročilé ve hře na klávesový nástroj


Hra na nástroj 1

pro studenty: podpora předmětů KHK/HNN1-6

pro veřejnost 18+t: základy hry na klávesový nástroj 


Pěvecká výchova 1

pro studenty: podpora předmětů KHK/PEV1-6

pro veřejnost 18+: základy pěvecké techniky


Inovace obsahu vzdělávání v hudební výchově na ZŠ, SŠ (ZUŠ)

Absolventi kurzu si prostřednictvím hudebních činností osvojí některé principy etnické hudby, kterými mohou obohatit a zatraktivnit výuku hudební výchovy.  Jejich prostřednictvím získají též širší pohled na vývoj hudby (hra západoafrických rytmů, zpěv africké polyfonie, improvizace na rytmickém podkladu indické klasické hudby, ukolébavkové idiomy).

V druhém bloku si vyzkouší na konkrétních funkčních příkladech z praxe v duchu aktuálních trendů, jak vést žáky v rámci čtyř druhů hudebních činností: pěveckých, poslechových, instrumentálních a hudebně pohybových. Prostřednictvím vybraných aktivit si osvojí progresivní metody při práci s programy vizualizace hudby (metodika výuky a možnosti využití těchto programů – při hře na nástroje, k pohybovým činnostem, pochopení hudebních forem, improvizaci…).  

Jedná se o modely činností, metody a formy práce s nimi, které jsou praxí opakovaně prověřeny a byly shledány jako zcela funkční. Každý účastník kurzu je tudíž může bezprostředně ve své praxi začít uplatňovat.

univerzitní akreditace do r. 2023


Přípravný kurz hudebních dovedností

Absolventi kurzu získají základní zkušenosti s hrou na klavír s využitím elementárních poznatků z hudební teorie.

univerzitní akreditace do r. 2023


Přípravný kurz k talentovým přijímacím zkouškám na KHK FPE ZČU

příprava na talentové zkoušky


Patička