Přejít k obsahu

VZDĚLÁVACÍ KURZY PRO STUDENTY I VEŘEJNOST

 AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

1/ Instrumentace dětských písniček na Orffovy nástroje

kurz nejen pro provázející učitele, ale i širokou učitelskou veřejnost
Termín: středa 13. 3. 2024 14.00-16.30
Lektorka: Mgr. et Mgr. Ing. Veronika Růžičková, Ph.D.
Anotace: cílem semináře je seznámit se s jednoduše ovladatelnými nástroji a jejich správným používáním při doprovodu dětských písniček
přihlašování: Mgr. Petra Sudová, DiS. sudova@fpe.zcu.cz  +420 377 636 020
 
Program semináře:

Orffův instrumentář – představení a vyzkoušení

Další nástroje pro děti – představení a vyzkoušení

Zásady a praxe využití rytmických nástrojů

Zásady a praxe využití melodických nástrojů

další informace na: https://www.pc.fpe.zcu.cz/index.php?obor/333/0

LETÁČEK var. 2 CŽV zmenš. 660x467 b

2/ Přijímací zkoušky  NANEČISTO

Termín: 20. 3. 2024

Místo konání: prezenčně v prostorách katedry hudební výchovy a kultury, Klatovská 51. 

Harmonogram:  

  • nejpozději do 19.3. 2024 23:59 hod. zašlete e-mailem přihlášku a potvrzení o zaplacení poplatku
  • 20. 3. 2024 ve 14,00 hod. - shromáždění účastníků v KL 310 (2. patro) a rozdělení k vyučujícím klavíru a pěvecké výchovy
  • konzultace trvá 30-45 minut

Přihlášky: Na e-mailovou adresu sekretářky KHK - Libuše Květoňové, lkvetono@khk.zcu.cz prosím zašlete e-mail s informacemi:

název kurzu, jméno a příjmení, jméno zákonného zástupce, datum narození, e-mail, kopii zaplacení kurzu

cena kurzu:    700,-Kč, 

Údaje pro platbu: č. účtu 4811530257, kód banky 0100, variabilní symbol 42 4530, specifický symbol - rodné číslo (bez znaku lomítko). Bez udání specifického symbolu není možné platbu identifikovat!!! 


AKADEMICKÝ ROK 2021/2022

  • Hlas jako pracovní nástroj pedagoga - NEOTVÍRÁ SE

Jméno garanta / kontaktní osoby pořadatele programu: Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D., vyučující Mgr. et. Mgr. Lucie Hilscherová

Doba platnosti akreditace ZČU:         do  02. 04. 2023

Doba platnosti akreditace MŠMT:       do 02. 07. 2023


  • Metodika hlasové a pěvecké výchovy NEOTVÍRÁ SE

Jméno garanta / kontaktní osoby pořadatele programu: Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D., vyučující Mgr. et. Mgr. Lucie Hilscherová

Doba platnosti akreditace ZČU:         do  02. 04. 2023

Doba platnosti akreditace MŠMT:       do 02. 07. 2023


  • Hra na kytaru NEOTVÍRÁ SE

Jméno garanta / kontaktní osoby pořadatele programu: vyučující Mgr. Aleš Sladký

Doba platnosti akreditace ZČU:         do  02. 04. 2023

Doba platnosti akreditace MŠMT:       do 02. 07. 2023


informace o kurzech:

Cena za kurz: je odstupňována dle počtu lekcí a účastníků na jedné hodině (dělí se pak odpovídajícím poměrem mezi všechny frekventanty; lze i individuálně). S případnými dotazy se můžete obrátit na sekretářku KHK - Libuši Květoňovou. Info na e-mailu lkvetono@khk.zcu.cz.

rozsah kurzu

individuální hodiny

2 účastníci na lekci

3 účastníci na lekci

5 účastníků na lekci/ cena za semestr

5 a více účastníků na lekci/ cena za semestr

5 lekcí/45 min.

1.665,- Kč

840,- Kč

600,- Kč

10 lekcí/45 min.

2.940,- Kč

1.470,- Kč

1.000,- Kč

15 lekcí/45 min.

4.215,- Kč

2.110,- Kč

1.450,- Kč

20 lekcí/45 min.

5.490,- Kč

2.750,- Kč

1.900,- Kč

1.100,- Kč

800,- Kč

Výstupem je Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělání na ZČU.

Přihlášky: Na e-mailovou adresu sekretářky KHK - Libuši Květoňové, lkvetono@khk.zcu.cz prosím zašlete informace:

název kurzu, jméno a příjmení, méno zákonného zástupce, datum narození, tel. číslo, e-mail.

 

KHK si vyhrazuje kurz neotevřít z důvodu naplnění.


AKADEMICKÝ ROK 2019/20

VZDĚLÁVACÍ KURZY PRO STUDENTY I VEŘEJNOST 

Přijímací zkoušky nanečistojednorázový kurz pro uchazeče o studium oboru Hudba se zaměřením na vzdělávání

obsah: účastník kurzu napíše test z hudební teorie, bude zkontrolován pedagogem katedry, případně vysvětlí nesprávně vyřešení úkoly, pod dohledem pedagoga také vykoná zkoušku z hudebnosti a zahraje na hudební nástroj - pedagog zhodnotí a případně doporučí další aktivity 

datum konání: 15. dubna 2020 ve 14 hod.

místo konání: Klatovská 51, katedra hudební výchovy a kultury, učebna KL310 (2. patro)

cena kurzu: 700,-Kč, 

Na e-mailovou adresu sekretářky KHK - Libuše Květoňová, lkvetono@khk.zcu.cz  zašlete informace:

název kurzu, jméno a příjmení, méno zákonného zástupce, datum narození, tel. číslo, e-mail.

Klavírní doprovody písní z oblasti české a moravské lidové písně a populární hudby pro potřeby hudební výuky  NEOTVÍRÁ SE

pro studenty: podpora předmětů KHK/IND1-4

pro veřejnost 18+: pro pokročilé ve hře na klávesový nástroj


Hra na nástroj 1 NEOTVÍRÁ SE

pro studenty: podpora předmětů KHK/HNN1-6

pro veřejnost 18+t: základy hry na klávesový nástroj 


Pěvecká výchova 1 NEOTVÍRÁ SE

pro studenty: podpora předmětů KHK/PEV1-6

pro veřejnost 18+: základy pěvecké techniky


Inovace obsahu vzdělávání v hudební výchově na ZŠ, SŠ (ZUŠ) NEOTVÍRÁ SE

Absolventi kurzu si prostřednictvím hudebních činností osvojí některé principy etnické hudby, kterými mohou obohatit a zatraktivnit výuku hudební výchovy.  Jejich prostřednictvím získají též širší pohled na vývoj hudby (hra západoafrických rytmů, zpěv africké polyfonie, improvizace na rytmickém podkladu indické klasické hudby, ukolébavkové idiomy).

V druhém bloku si vyzkouší na konkrétních funkčních příkladech z praxe v duchu aktuálních trendů, jak vést žáky v rámci čtyř druhů hudebních činností: pěveckých, poslechových, instrumentálních a hudebně pohybových. Prostřednictvím vybraných aktivit si osvojí progresivní metody při práci s programy vizualizace hudby (metodika výuky a možnosti využití těchto programů – při hře na nástroje, k pohybovým činnostem, pochopení hudebních forem, improvizaci…).  

Jedná se o modely činností, metody a formy práce s nimi, které jsou praxí opakovaně prověřeny a byly shledány jako zcela funkční. Každý účastník kurzu je tudíž může bezprostředně ve své praxi začít uplatňovat.

univerzitní akreditace do r. 2023


Patička