Přejít k obsahu

Publikace za rok 2021

  Počet Rok
Počet titulů 2
Lišková, Š. Distanční výuka jinak: Indická hudba - výměnný synchronní workshop plzeňské KHK FPe ZČU s brněnskou KHV PdF MU. 5.5. Google Meet, Teams, 23.03.2021 - 05.05.2021.
  Detail publikace
ASCHENBRENNER, V. P. Franz Joseph Aumann, CanReg. (1728-1797) Missa in C. Možnosti kritické edice regionálních hudebních pramenů 18. století na příkladu jedné hudebniny. Plzeň : Západočeská univerzita, 2021, 141 s. ISBN: 978-80-261-1002-6
  Detail publikace

Patička