Přejít k obsahu

Výsledky 2015

Menu: Pořadatel, Propozice, Přihlášky, Organizace, Dotazy, Ke stažení, Odkazy, Výsledky, Galerie

Výsledky

Olympiáda techniky Plzeň 2015, sborník příspěvků online.

 

 

Fotografie 2015


Zahájení akce

Pohledy do soutěžních sekcí

Vyhodnocení soutěže a společenský večer

Neoficiality a zázemí

Rozhovory s médii

Přijetí zahraničních hostů na radnici

Zvaná přednáška

dr hab. Wojciech Walat - Model of content technology education
(Poland, University of Rzeszow)

 

Média o nás...

 

Rozhovor s PaedDr. Petrem Machem, CSc. vedoucím oddělení technické výchovy...

Článek na plzen.eu

Článek v Plzeňském deníku (web)

 

 

Hodnocení prací, Sekce č. 2 (Section No.2), Sekce technicky - odborných prací (Technical and expert works)

Tajemník / Secretary: Mgr. Denis Mainz

Členové / Members : doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D., PaedDr. Ján Stebila, PhD., Ing. Jaroslav Novák, Ph.D., Ing. Jindřich Korytář, Doc. Bazalei Elena Alexandrovna Ph.D.

 

1. místo (včetně podsekcí)

 

Bc. Marie Tomanová (ČR, ZČU) Didaktická binární hra (Didactic binary game)

 

Bc. Marek Števík (SR, UKF) Konštrukcia zariadenia na meranie elektrických potenciálov na povrchu výliskov keramických materiálov (Construction of device for measuring electrical potential on the surface of a molding of ceramic materials)

 

inż. Krystian Tuczyński (PL, UR) Projekt i realizacja zautomatyzowanej stacji meteorologicznej (Design and implementation automatic meteorological station)

 

2. místo (včetně podsekcí)

 

Jiří Jursa (ČR, MU) Návrh praktické učební pomůcky řízené počítačem (Draft of practical computer controlled learning tool)

 

Tomáš Vítek (ČR, UPOL) (BP) Návrh a konstrukce vzdáleného experimentu – inteligentní skleník (Design and contruction of remote experiment – intelligent greenhouse

 

Bc. Vladimír Kabrt (ČR, ZČU) Model Stirlingova motoru (The model Stirling engine)

 

3. místo (včetně podsekcí)

 

Bc. Veronika Váňová (ČR, ZČU) Magnetická panenka (Magnetic Doll)

 

Bc. Lucie Šebianová (ČR, ZČU) Samonosný oblouk (Self-supporting arch)

 

 

další mimo pořadí

 

Bc. Hana Fuchsová (ČR, ZČU) Automatický otočný most (Automatic swing bridge)

 

Bc. Miroslav Kopecký (SR, UKF) Hlavolamy (Brain-teasers)

 

Janusz Kukulski, Mateusz Wołochow (PL, UR) Prototyp tetrixowego schodołaza (Advanced platform prototype of transport)

 

Michal Dudek (ČR, UK) BlueTooth Robot (BlueTooth Robot)

 

Bc. Kateřina Hnilicová (ČR, ZČU) Funkční model gilotiny (Functional model of a guillotine)

 

Bc. Lukáš Vaněk (SR, UKF) Konštrukčné a ovládacie prvky organu (The construction and the action of the organ)

 

Mateusz Wołochow, Janusz Kukulski (PL, UR) Konstrukcje DIY stanowisk edukacyjnych dla ucznia technikum mechatronicznego (Constructions DIY – educational stand for technical mechatronics student)

 

Bc. Pavel Moc (ČR, ZČU) (DP) Vliv teploty podložky na kvalitu 3D tisku (Influence washers temperature of 3D printers on print quality)

 

Tomáš Vítek (ČR, UPOL) (BP) Návrh a konstrukce vzdáleného experimentu – inteligentní skleník (Design and contruction of remote experiment – intelligent greenhouse)

 

Bc. Zdeněk Pech (ČR, ZČU) Laserový tripod (Laser tripod)

 

Jakub Doskočil (ČR, UPOL) (BP) Návrh a konstrukce vzdáleného experimentu – meteorologická stanice (Design and contruction of remote experiment – weather station)

 

Bc. Petr Novák (ČR, ZČU) Nádrž pro demonstraci vlnění (Tank for waves demonstration)

 

inż. Krystian Tuczyński (PL, UR) Konstrukcja innowacyjnego systemu alarmowego stanowiącego komponent inteligentnego domu (Innovative design alarm system component of smart home)

 

Bc. Aneta Bauerová (ČR, ZČU) Zásobník chemických prvků (Chemical elements´ stack)

 

Mateusz Wiątek (PL, UR) Konstrukcja projektora multimedialnego z wykorzystaniem rzutnika OHP i monitora LCD (Construction of simple multimedia projector from overhead projector and LCD monitor)

 

Bc. Pavlína Kovářová (ČR, ZČU) Křížový hever (Cross Jack)

 

inż. Tomasz Warchoł (PL, UR) Wielofunkcyjny samochód –REVOLTA – opracowany według modelu działalności technicznej (Multifunctional car –REVOLTA - developed to model technical activities)

 

Bc. Martin Anderle (ČR, ZČU) Model elektromotoru pro výuku na ZŠ (Electric motors at primary schools)

 

Oksana Kochemazova (RU, VLSU) How are the pavloposadsky shawl made?

 

Alexander Soldatov (RU, VLSU) 3D printers of Education

 

Yevgeniya N. Kapranova (RU, VLSU) Device for mixing liquids

 

Anastasia Lavrenteva (RU, VLSU) Water is Life. Problems with water supply.

 

Artelj Luka, Matevž Mikuž (SLO) Inteligentní multikoptéra (Intelligent multicopter)

 

 


Hodnocení prací, Sekce č. 1 (Section No. 1), Sekce odborných prací didaktických a multimediálních (Multimedia and didactic works)

Tajemník / Secretary: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D.

Členové / Members: Mgr. Miroslav Šebo, PhD., dr. Waldemar Lib, Mgr. Luděk Kvapil, Ph.D., Mgr. Petr Simbartl, Doc. Antonina Makarova Ph.D.

 

 

1. místo (včetně podsekcí)

 

Bc. Pavel Drahovzal (ČR, MU) Využití elektrotechnické stavebnice z 16pinových patic na druhém stupni základní školy (The use of electrotechnical construction kit from 16pin bases in elementary school)

 

Michaela Janečková (ČR, MU) Alternativní výuka výtvarné výchovy pro 6. ročník ZŠ a primy na víceletých gymnáziích (Alternative teaching art for the 6th year of primary school and right on grammar school)

 

2. místo (včetně podsekcí)

 

inż. Mateusz Michnowicz (PL, UR) (DP) Projekt interaktywnego lustra z modułem wykrywania twarzy (Project of interactive mirror with face-detecion module)

 

Bc. Michal Krištofík, Bc. Erik Višňovský (SR, UKF) Užívateľská príručka pre Autocad 2014 a jej využitie v predmete technika na základných školách (User guide for Autocad 2014 and its use in the subject technology at primary school)

 

3. místo (včetně podsekcí)

 

inż. Tomasz Warchoł (PL, UR) Kurs e – learningowy: obróbka materiału wideo w programie pinnacle studio, oparty na teorii kognitywnej procesu uczenia się (Course e - learning: video material processing program Pinnacle studio based on the theory of learning process cognitive)

 

Bc. Jan Král (ČR, ZČU) (DP) Modul krokové motory – výukový e-kurz (Stepper motor module – learning e-course

 

Speciální cena pořadatelů:

 

Natalia C. Efimtseva (RU, VLSU) Labor and professional training of people with disabilities in the

city of Vladimir through the example of Association of Parents of Disabled Children “Light”

 

 

další mimo pořadí

 

Bc. Jan Fadrhonc (ČR, ZČU) (DP) Výuka tabulkových kalkulátorů na ZŠ pomocí programu Calc (Teaching spreadsheet application using Calc program at the elementary school)

 

Petra Černá, Jiří Selement (ČR, UK) Interaktivní video prohlídka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Interactive video tour of the Faculty of Education of Charles University in Prague)

 

Lyubov Nazarova (RU, VLSU) Career Education For Visually Impaired Children At Elementary School

 

Denisa Zdeňková (ČR, ZČU) (DP) Hlasovací zařízení jako moderní pomocník na 1. Stupni ZŠ (Voting system like a modern helper at elementary school)

 

Karel Drlík (ČR, UPOL) (BP) Rekonstrukce a restaurování historických maleb a soch (Reconstruction and restoration of historic paintings and sculptures)

 

Mgr. Tomáš Valent (SR, UMB) Návrh 3D objektov pre volnočasové aktivity (Design 3D objects for leisure activities)

 

Catherine Platonova (RU, VLSU) Technologies savings of health on lessons of labor training.

 

Kateřina Viktorová (ČR, ZČU) (DP) Modelovací hmoty v pracovní výchově (Modelling clay in working activities)

 

Lukáš Kostolanský (SR, UKF) Pokročilé princípy úpravy digitálnej fotografie (Advanced principles of editing digital photos)

 

Bc. Jan Gregar (ČR, UPOL) Terminologické poznámky k překladu publikace „Badatelsky orientovaná výuka: pojetí, podstata, význam a přínosy“ (Terminology notes for the translation of a publication „Inquiry-based instruction: concept, essence, importance and contribution“)

 

Mgr. Petr Simbartl (ČR, ZČU) Interaktivní učebnice zeměpisu pro 6. třídu ZŠ (Interactive geography textbooks for the 6th class of secondary schools)

 

Mgr. Jan Krotký (ČR, ZČU) Kvalitativní hodnocení multimediální učebnice (Qualitative evaluation of multimedia textbooks)

 

Mgr. Denis Mainz (ČR, ZČU) Heuristické vyučovací metody v didaktice vysokoškolské výuky (Heuristic teaching methods in the didactics of university education)

 

Mgr. Jan Baťko (ČR, ZČU) RobotC verze 4 a možnosti jeho využití ve výuce (RobotC version 4 and the possibilities of use in a education)

 

Mgr. Lenka Benediktová (ČR, ZČU) Využití aplikace quizlet ve výuce na základní škole (Usage of Quizlet application in teaching on primary schools)

 

Mgr. Lenka Pelcerová (ČR, UPOL) Učitel odborných předmětů a výukové materiály (Technical education teacher and study materials)

 

Katerina Kozina (RU, VLSU) (DP) The role of decorative and applied art in the personal development in the process of learning technology

 

Anastasiya Komarova (RU, VLSU) (DP) The game as a means of learning stimulation

 

Anastasia Poddymkina (RU, VLSU) The upgrading of application conditions for using it in the project activity in schoolchildren’s technical preparation

 

Natalia Bulanova (RU, VLSU) (DP) The features of teaching the course "Technology" in the small rural school

 

Mgr. Margaréta Sojková (SR, UMB) Vedomosti, zručnosti a tvorivosť žiakov v ISCED 2 pri práci s drôtom (Knowledge, skills and creativity of students in ISCED2 at wire work)


 

 

 


 

 

 

 

 

Patička