Přejít k obsahu

KVK - HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2023/2024

Akademický rok 1. 9. 2023 - 31. 8. 2024

Prázdniny a volno (platné pro FPE)

Slavnostní zasedání Vědecké rady ZČU 8. 11. 2023 (rektorské volno od 12 hod.)

Zimní prázdniny 24. 12. 2023 – 1. 1. 2024

Velikonoční prázdniny 28. 3. 2024

Letní prázdniny  26. 6. 2023 – 18. 8. 2024

 

ZIMNÍ SEMESTR AK. R. 2023/2024 - Výuka 18. 9. – 21. 12. 2024  (13 týdnů, 1. týden sudý - v KS výuka již v 37. týden od 15. 9. 2023)

Zápisy a volba vedlejšího sloupu

 • Předběžný zápis do 1. ročníku 18. 7. a 19. 7. 2023
 • Zápis do 1. ročníku (administrativní, provede studijní oddělení bez účasti studenta) 1. 9. 2023
 • Náhradní zápis do 1. ročníku 1. 9. 2023
 • Zápisy na akademický rok 2023/2024 (s výjimkou 1. ročníku) 4. 9. – 15. 9. 2023
 • Úvodní shromáždění studentů 1. ročníku 7. 9. 2023 - on-line
 • Zápis 1. ročníku NMGR studia (absolventi Bc z podzimních termínů) 14. 9. 2023
   

Diplomové práce

 • Vyhlášení témat DP na webu KVK (provede katedra) do 3. 10. 2023
 • Mezní termín pro odevzdání podkladů pro zadání DP (1 roč. NMgr. a 4. roč. Mgr.) – odevzdává se na KVK do 31. 1. 2024
 • Mezní termín pro uložení zadání DP do IS/STAG a předložení zadání DP k podpisu děkance (provede sekretariát KVK) 24. 3. 2024
 • Mezní termín pro odevzdání DP a přihlášky k obhajobě pro letní termín obhajob (na sekretariát KVK) 29. 4. 2024
 • Letní termíny obhajob kvalifikačních prací 10. 6. – 14. 6. 2024
 • Mezní termín pro odevzdání DP a přihlášky k obhajobě pro podzimní termín obhajob (na sekretariát KVK) 30. 6. 2024
 • Podzimní termíny obhajob kvalifikačních prací 4. 9. – 15. 9. 2024

Úprava v rozvrhu

v pondělí 18. 12. 2023 je výuka jako ve středu lichý týden - náhrada za 8. 11. 2023
v úterý 19. 12. 2023 je výuka jako ve čtvrtek lichý týden - náhrada za 28. 9. 202
ve středu 20. 12. 2023 je výuka jako v pátek lichý týden - náhrada za 17. 11. 2023

Zkouškové období 21. 12. 2023 – 11. 2. 2024

 • Úvodní seminář pro bakaláře a diplomanty - termín bude upřesněn 
 • Podmínky pro získání zápočtu a zkoušek jsou uvedeny na portále
 • Mezní termín pro vyhlášení zkoušek v ZS (provedou vyučující jednotlivých předmětů) 2. 12. 2023
 • Mezní termín pro splnění stanovených podmínek 1. semestru studia (ZS)  17. 2. 2024
   

Imatrikulace

Imatrikulace všech l. ročníků:   termín bude upřesněn

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky na Bc. obory a na Mgr. Učitelství pro 1. stupeň ZŠ  - červen 2024
Přijímací zkouška na NMgr. obory - 2 pol. června 2024
Náhradní termín přijímacích zkoušek pro Bc. a NMgr. - červenec 2024
 

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří FPE: termín bude upřesněn


LETNÍ SEMESTR AK. R. 2023/2024 - VÝUKA 12. 2. – 17.5. a 22.8 - 31. 8. 2024 (13 týdnů, 1.týden lichý, v KS výuka již v 6. týdnu od 11. 2. 2024), 

Zápisy

Upřesňující zápisy na LS  7. 2. – 11. 2. 2024
 

Úprava v rozvrhu

v pondělí 13. 5. 2024 je výuka jako v pondělí sudý týden - náhrada za 1. 4. 2024
v úterý 14. 5. 2024 je výuka jako v pondělí sudý týden - náhrada za 1. 5. 2024
ve středu 15. 5. 2024 je výuka jako v pondělí lichý týden - náhrada za 8. 5. 2024
ve čtvrtek 16. 5. 2024 je výuka jako ve čtvrtek lichý týden - náhrada za 28. 3. 2024
v pátek 17. 5. 2024 je výuka jako v pátek lichý týden - náhrada za 29.3.2024
 

Bakalářské práce

 • Mezní termín pro uložení zadání BP do IS/STAG a předložení zadání BP k podpisu děkanovi (provede sekretariát KVK) 23. 9. 2023 - předešlý ročník
 • Vyhlášení témat BP na webu KVK (provede KVK) do 8. 3. 2024
 • Mezní termín pro odevzdání podkladů pro zadání BP (2 roč.) – odevzdává se na KVK do 7. 6. 2024
 • Mezní termín pro odevzdání BP a přihlášky k obhajobě pro letní termín obhajob (na sekretariát KVK) 26. 4. 2024
 • Letní termíny obhajob kvalifikačních prací 12. 6. – 16. 6. 2024
 • Mezní termín pro odevzdání BP a přihlášky k obhajobě pro podzimní termín obhajob (na sekretariát KVK) 30. 6. 2024
 • Podzimní termíny obhajob kvalifikačních prací 4. 9. – 15. 9. 2024

Zkouškové období 20. 5. – 25. 6. a  21. – 31. 8. 2024

 • Mezní termín pro vypsání zkoušek v LS (provedou vyučující jednotlivých předmětů) 5. 5. 2024
 • Mezní termín zápočtů a zkoušek za ak. r. 2023/24 je  31. 8. 2024
 • Mezní termín pro konání SZZ 15. 9. 2024
   

Promoce

Promoce absolventů – termín bude upřesněn


Státní závěrečné zkoušky 2023/2024

 • Odevzdání přihlášek k SZZ pro letní termín (podává se na SO) do 26. 4. 2024
 • Návrhy letních termínů SZZ a složení komisí (zašle KVK na SO) do 4. 5. 2024
 • Letní termín SZZ 29. 5. - 14. 6. 2024
 • Odevzdání přihlášek k SZZ pro podzimní termín (podává se na SO) do 30. 6. 2024
 • Návrhy podzimních termínů SZZ a složení komisí (zašle KVK na SO) do 11. 7. 2024
 • Podzimní  termíny SZZ 25. 8. – 8. 9. 2024

II. Akademický rok 2023/2024

Předběžný zápis do 1. ročníku                                                                      19. 7. - 20. 7. 2024

Zápis do 1. ročníku (administrativní, provede SO)                                          1. 9. 2024

Sestavení kompletního rozvrhu CŽV (včetně vyučujících, předmětů apod.)       do 4. 9. 2024

Náhradní zápis do 1. ročníku                                                                         1. 9. 2024

Zápisy na akademický rok 2023/2024                                                            2. 9. – 14. 9. 2024

Zápis 1. ročníku NMgr. studia (absolventi Bc. z podzimních termínů)                14. 9. 2024

 

Patička