Přejít k obsahu

Magisterské a navazující obory

Mezní termín pro odevzdání DP a přihlášky k obhajobě pro letní termín obhajob (na sekretariát KVK) 29. 4. 2024

TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ 2023/2024

TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ pro studenty Učitelství pro 1. stupně ZŠ - 2023/2024 

 Doplňující informace k vyhlášce KP

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1.9.2012 vstoupil v platnost nový Studijní a zkušební řád ZČU. Z něj mimo jiné vyplývá (čl. 14, bod (3)):, že: „Studentovi, který se z vážných, zejména zdravotních důvodů nemohl povinné vzdělávací činnosti podle odstavce 2 ve stanoveném rozsahu zúčastnit, určí vyučující náhradní způsob splnění studijních povinností.“

V případě, že se vás tento bod týká, postupujte prosím následovně:

1. Vyplňte elektronicky formulář Žádost o náhradní splnění studijních povinností (prosím tiskněte oboustranně)

2. Vyplněný formulář zašlete vyučujícím v požadovaných předmětech, aby napsali své vyjádření. (též elektronicky)

3. Zkompletovaný formulář s vyjádřením vyučujících vytiskněte a doneste k podpisu paní sekretářce. Paní sekretářka po domluvě zajistí podpisy vyučujících.

4. Podepsaný formulář si vyzvedněte a doručte na studijní oddělení.

Patička