Přejít k obsahu

Výuka

Seznam předmětů pro ZS s nenulovými počty obsazení
Max A Max B Max C
1. BAP1 Bakalářská práce 1 26 - - - ZS
2. DS2 Diplomový seminář 2 28 - - - ZS
3. DVČ Didaktika výtvarných činností 15 - - - ZS
4. GA Galerijní animace 27 - - 30 ZS
5. GP Galerijní pedagogika 20 - 5 5 ZS
6. GR Grafika 21 - 0 0 ZS
7. HKVV Historie a současné koncepce VV 28 - - 1 ZS
8. HVP Hermeneutika výtvarného projevu 19 - - 0 ZS
9. KRR Kresba rozšiřující 17 - 11 1 ZS
10. KR2 Kresba 2 29 - - 9 ZS
11. MAR Rozšiřující malba 17 - - - ZS
12. MA2 Malba 2 pro učitele 25 - - 9 ZS
13. MED Mediální výchova pro vizuální gramotnost 31 - - 23 ZS
14. MEDP Mediální pedagogika pro viz. gramotnost 16 - 5 4 ZS
15. MV Metodika výuky 21 - - 0 ZS
16. MVNV Metodika výuky pro výtvarné vzdělání 13 - 0 0 ZS
17. NASPX Náslechová praxe 33 - - - ZS
18. NAZUS Náslechová praxe 5 - - - ZS
19. NEO Nová média ve Vv 27 - - 13 ZS
20. NEOZS Nová média ve Vv pro ZŠ 8 - - - ZS
21. PRX Seminář praxe 36 - 0 0 ZS
22. PV1ZV Projektování výuky pro 1. st. 85 - - - ZS
23. REEV Reflexe a evaluace 37 - 0 0 ZS
24. SGD Specializace v grafickém designu 20 - 21 0 ZS
25. SGR Specializace v grafice 9 - - - ZS
26. SPT Spec. v prostor. tvorbě pro učitele 9 - - - ZS
27. TAVM Tvorba AV záznamu pro koncept. analýzu 12 - - 5 ZS
28. TPR Prostor. a objektová tvorba (pro vzděl.) 25 - - - ZS
29. UKV2 Umění v kontextech vzdělávání 2 24 - - 14 ZS
30. UPVV Úvod do problematiky výtvarného výrazu 51 - 0 0 ZS
31. US Umění a sebepoznávání 19 - - - ZS
32. UV Umění a vzdělávání 22 - 8 4 ZS
33. VED Výzkum v expresivních disciplínách 21 - - - ZS
34. VVMŠ3 Výtvarné vyjadřování pro MŠ 3 2 - 0 25 ZS
35. VV2 Výtvarné vyjadřování 2 34 131 0 1 ZS
36. ZA Základy artefiletiky 25 - - 5 ZS
37. ZAKVK Zážitk. aktivity v kontex. viz. kultury 27 - - - ZS
38. ZAVK Základy výtvarné kultury 250 - 0 - ZS
39. ZMT Základy multimediální tvorby 24 - - 15 ZS
40. ZVG Základy vizuální gramotnosti 37 - - 23 ZS
41. 9VP Výtvarný projekt 29 - - - ZS
42. 9VV2 Výtvarné vyjadřování 2 29 131 0 3 ZS
43. 9ZVG Základy vizuální gramotnosti 29 - - - ZS

Seznam předmětů pro LS s nenulovými počty obsazení
Max A Max B Max C
1. AA Artefiletika 36 - - 6 LS
2. BAP2 Bakalářská práce 2 32 - - - LS
3. ČPV Časoprostorové vyjádřování (pro MŠ) 24 - - - LS
4. DS Diplomový seminář 19 - - - LS
5. GD1 Grafický design 1 pro vizuální kulturu 25 - 20 0 LS
6. GE Grafické editory 10 - - 0 LS
7. HKVV2 Historie a současné koncepce VV 36 - 0 0 LS
8. KE Keramika 12 - 10 0 LS
9. KPV Kultura prezentace a výstupu 88 - - 23 LS
10. KR1 Kresba 1 28 - - 0 LS
11. KR3 Kresba 3 20 - 0 0 LS
12. MAR Rozšiřující malba 4 - 20 0 LS
13. MAV Multimediální aplikace ve výuce 21 30 8 2 LS
14. MA1 Malba 1 pro učitele 25 - - 0 LS
15. MA3 Malba 3 pro učitele 16 - 0 0 LS
16. MSZUS Metodický seminář pro výtv. vzdělávání 14 - 1 3 LS
17. PPSŠ Pedagogická praxe SŠ 12 - 32 0 LS
18. PPZŠ Pedagogická praxe ZŠ 8 - - - LS
19. PPZUŠ Pedagogická praxe SŠ 14 - 32 0 LS
20. PŘV Projektování a řízení výuky 37 - 0 0 LS
21. PT Prostorová tvorba 26 - 0 0 LS
22. RCMED Receptivní činnosti v mediální výchově 18 - - 4 LS
23. SGR Specializace v grafice 7 - - - LS
24. SKR Specializace v kresbě 12 - 20 2 LS
25. SMA Specializace v malbě 20 - - - LS
26. SZ Státní zkouška 27 - - - LS
27. SZB Státní závěrečná zkouška 26 - - - LS
28. TAVB Tvorba a zpracování AV záznamu 18 - 15 0 LS
29. UKV1 Umění v kontextech vzdělávání 1 21 - - 19 LS
30. UTDVV Uvedení do teorie a didaktiky VV 36 - - - LS
31. VKMS Viz. kultura v meziobor. souvislostech 29 - - 23 LS
32. VP Výtvarný projekt 71 - 0 0 LS
33. VTIST Výtvarné techniky na 1. st. ZŠ 33 - - - LS
34. VUTP Vizuální tvorba v ploše pro MŠ 50 - - - LS
35. VV1 Výtvarné vyjadřování 1 252 - 0 0 LS
36. ZAKII Zážitkové aktivity v kontextu viz. kult. 17 - 0 0 LS
37. ZAKNM Zážitkové aktivity pro VV 19 - 4 0 LS
38. 9ISOS Integrovaný seminář 1 3 - - - LS
39. 9MVZČ Metodika výtvarné zájmové činnosti 1 - - - LS
40. 9UTDV Uvedení do teorie a didaktiky VV 29 - - - LS
Zkratka Název Semestr
KVK/AKA Animace kulturních aktivit Zimní
KVK/ADVK Archit. a design v kont. VK pro vzděl. Letní
KVK/AF Artefiletika Letní
KVK/AAZUŠ Artefiletika a arteterapie pro ZUŠ Letní
KVK/ASTP Artefiletika v sociální a terap. praxi Letní
KVK/ATP Autorská tvorba a její prez. pro učitele Letní
KVK/BP1 Bakalářská práce 1 Zimní
KVK/BAP1 Bakalářská práce 1 Letní
KVK/BP2 Bakalářská práce 2 Letní
KVK/BAP2 Bakalářská práce 2 Letní
KVK/CUEX1 Cesta za uměním (exkurze - vzdělávání 1) Letní
KVK/CUEX2 Cesta za uměním (exkurze - vzdělávání 2) Zimní
KVK/ČPT Časoprostorová tvorba pro MŠ Zimní
KVK/Č1PRT Časoprostorová tvorba pro 1. stupeň ZŠ Letní
KVK/DIVČ1 Didaktika výtvarných činností 1 Letní
KVK/DVČ1 Didaktika výtvarných činností 1 Letní
KVK/DVČ2 Didaktika výtvarných činností 2 Letní
KVK/DGVV Digitální gramotnost a výtvarná výchova Letní
KVK/DPSŠ1 Diplomová práce SŠ 1 Zimní
KVK/DPSŠ2 Diplomová práce SŠ 2 Letní
KVK/DPZŠ1 Diplomová práce ZŠ 1 Zimní
KVK/DPZŠ2 Diplomová práce ZŠ 2 Letní
KVK/DS Diplomový seminář Letní
KVK/DS2 Diplomový seminář 2 Letní
KVK/EV Empirický výzkum ve výtvarné výchově Letní
KVK/ET Environmentální tvorba ve výuce Letní
KVK/EMT Exp. využití mater. a technik v edukaci Zimní
KVK/FFV Filmová a fotografická výchova Letní
KVK/GMA Galerijní a muzejní animace Letní
KVK/GMEP Galerijní a muzejní edukace v praxi Letní
KVK/GMPG Galerijní a muzejní pedagogika Zimní
KVK/GMP Galerijní a muzejní praxe Letní
KVK/GDIZŠ Graf. design a ilustr. pro vzdělávání Letní
KVK/GTV Grafické techniky pro vzdělávání Letní
KVK/GDISŠ Grafický design a il. pro vzdělávání SŠ Letní
KVK/GDV Grafický design ve výuce Letní
KVK/HERVP Hermeneutika výtvarného projevu Letní
KVK/HSKVV Historie a současná koncepce ve VV Zimní
KVK/HUPR4 Historie umění v pedag. reflexi 4 Zimní
KVK/HUPR1 Historie umění v pedagogické reflexi 1 Zimní
KVK/HUPR2 Historie umění v pedagogické reflexi 2 Zimní
KVK/HUPR3 Historie umění v pedagogické reflexi 3 Letní
KVK/HU4 Historie umění v pedagogické reflexi 4 Letní
KVK/IVV Inkluze ve výtvarné výchově Zimní
KVK/IUD1 Interpretace uměleckého díla ve výuce 1 Letní
KVK/IUD2 Interpretace uměleckého díla ve výuce 2 Zimní
KVK/KSTZŠ Keram. a sklářská tvorba ve VV na ZŠ Letní
KVK/KSTSŠ Keramická a sklářská tvorba ve VV na SŠ Letní
KVK/KTV Keramická tvorba ve výuce Letní
KVK/KR Keramické realizace pro vzdělávání Zimní
KVK/KE Keramika Letní
KVK/KMS Keramika pro mateřské školy Letní
KVK/KPZ Konceptualizace prostorové zkušenosti Letní
KVK/KKISŠ Kreativita, koncept a improv. ve výuce Zimní
KVK/KKIZŠ Kreativita, koncept a improviz. ve výuce Zimní
KVK/AKGV Kresba a grafika pro vzdělávání Zimní
KVK/KR2 Kresba 2 pro učitele Letní
KVK/KPP Kultura prezentace a projevu Zimní
KVK/KPV Kultura prezentace a výstupu Letní
KVK/MVV Malba ve výtvarné výchově Letní
KVK/MTCHV Malířské techniky ve výuce Letní
KVK/MPRV Média pro vzdělávání Letní
KVK/MVZ Média pro vzdělávání Letní
KVK/MPMSŠ Mediální pedagogika a multimédia pro SŠ Letní
KVK/MPMZŠ Mediální pedagogika a multimédia pro ZŠ Letní
KVK/MED Mediální výchova pro vizuální gramotnost Letní
KVK/MVSŠ Met. výuky a relalizace kur. VV pro SŠ Zimní
KVK/MVČ Metodika výtvarných činností Zimní
KVK/MVZŠ Metodika výuky a realizace kurikula VV Zimní
KVK/VUVK Mezi VU, viz. kulturou a edukací Letní
KVK/MHZ Modelování jako haptická zkušenost Zimní
KVK/MSM Možnosti současné malby pro vzdělávání Zimní
KVK/MVFA Multimédia ve výuce - od fotogr. po an. Letní
KVK/MTVZ Multimediální tvorba pro vzdělávání Letní
KVK/MTV Multimediální tvorba ve výuce Zimní
KVK/NAPX Náslechová praxe - bakalářská Letní
KVK/NASŠ Náslechová praxe SŠ - navazující Zimní
KVK/NAZŠ Náslechová praxe ZŠ - navazující Zimní
KVK/KVV Od konceptu po výtvarný výraz Letní
KVK/UVV Od umění k výtvarnému výrazu Letní
KVK/EXO Odborná exkurze pro vizuální kulturu Letní
KVK/PPSŠ Pedagogická praxe SŠ Letní
KVK/PPZŠ Pedagogická praxe ZŠ Letní
KVK/PU Pedagogika umění Zimní
KVK/PLTSŠ Plošná tvorba pro vzdělávání na SŠ Zimní
KVK/PLTZŠ Plošná tvorba pro vzdělávání na ZŠ Letní
KVK/P1LT Plošná tvorba pro 1. stupeň ZŠ Letní
KVK/PKMG Prohl. eduk. kurz kresby, malby a graf. Letní
KVK/PKT Prohlub. kurz keram. tvorby pro učitele Letní
KVK/PST Prohlub. kurz sklář. tvorby pro učitele Letní
KVK/PV1ZV Projektování výuky pro 1. st. Letní
KVK/PPVE Proměny přístupů výtvarné edukace Letní
KVK/POAT Prostor., objektová a akční tvorba ve VV Letní
KVK/PT Prostorová tvorba Letní
KVK/PRTSŠ Prostorová tvorba pro vzdělávání na SŠ Letní
KVK/PRTZŠ Prostorová tvorba pro vzdělávání na ZŠ Letní
KVK/RVSŠ Reflexe a výzkum ve VV pro SŠ Letní
KVK/RVZŠ Reflexe a výzkum ve VV pro ZŠ Zimní
KVK/MAR Rozšiřující malba pro učitele Letní
KVK/SPZŠ Seminář výtvarně-pedagogické praxe na ZŠ Letní
KVK/SPSŠ Seminář výtv.-pedagogické praxe na SŠ Letní
KVK/SPZUS Seminář výtv.-pedagogické praxe na ZUŠ Letní
KVK/SKLV Sklářská tvorba ve výuce Letní
KVK/SR Sklářské realizace pro vzdělávání Zimní
KVK/SDP Specifika a vývoj dětského výtv. projevu Zimní
KVK/SVD Srovnávací výtvarná didaktika Letní
KVK/SZB Státní závěrečná zkouška Letní
KVK/SZZ Státní závěrečná zkouška Letní
KVK/SZZMŠ Státní závěrečná zkouška MŠ Letní
KVK/SZ Státní zkouška Letní
KVK/SK Studijní kresba pro vzdělávání Letní
KVK/TUKV Teorie výtv. umění v kontextu výchovy Zimní
KVK/TEXV Textilní tvorba pro vzdělávání Letní
KVK/TGDV Typografie a graf. design ve vzdělávání Letní
KVK/USP Umění a sebepoznávání Letní
KVK/UIE Umění instalace a environmentu v edukaci Zimní
KVK/UVK Umění v kontextu viz. kultury a edukace Zimní
KVK/UKVS Umění v kontextu vizuálních studií Letní
KVK/UVP Umění ve veřejném prostoru a edukaci Letní
KVK/UTDVV Uvedení do teorie a didaktiky VV Letní
KVK/UVD Úvod do výtvarných disciplín Zimní
KVK/UTDV Užitá tvorba a design pro vzdělávání Zimní
KVK/UUTD Užité umění, text. tvorba a design ve VV Letní
KVK/VIDV Videotvorba ve výuce Zimní
KVK/VKMS Viz. kultura v meziobor. souvislostech Letní
KVK/VTP Vizuální tvorba v ploše pro MŠ Letní
KVK/VVK Vstupní výtvarný kurz pro vzdělávání Letní
KVK/VVMK VV v mezinárodním a srovnávacím kontextu Letní
KVK/VMSU Výr. možnosti volného umění pro učitele Zimní
KVK/VPVK Výstav. a prez. výtv. kult. pro učitele Letní
KVK/VTIST Výtvarné techniky na 1. st. ZŠ Letní
KVK/VTM Výtvarné techniky pro vzdělávání Zimní
KVK/VP Výtvarný projekt Letní
KVK/VPV1 Výtvarný projev a výchova 1 Zimní
KVK/VED Výzkum v expresivních disciplínách Letní
KVK/ZAF Základy artefiletiky Zimní
KVK/9ZAA Základy artefiletiky a arteterapie Zimní
KVK/ZVGR Základy vizuální gramotnosti Zimní
KVK/ZVG Základy vizuální gramotnosti Letní
KVK/ZAVK Základy výtvarné kultury Letní
KVK/ZAVIZ Zážitkové aktivity v kont. umění a eduk. Letní

Patička