Přejít k obsahu

Státní závěrečné zkoušky

SZZ - Ke SZZ je vhodné si připravit na flas disku obrazový materiál ke všem otázkám.

SZZ jsou z výtvarné výchovy a vysvětlovat otázku na obraze je více než vhodné, pracujeme přeci především s vizuálními informacemi. 

1) Ke každé otázce z dějin umění si vytvořte složku, do které vložíte k otázce 10-16 obrázků. Při zkoušce promítnete komisi obrázky ve složce jako ikony a zkoušející hned vidí, která díla jste si vybral. Díla vybírejte tak, aby bylo možné představit Vaše pojetí otázky. Na první pohled je toto pojetí při prezentaci děl vedle sebe zkušené komisi zřejmé. Vizuální materiál Vám značně pomůže verbalizovat otázku.


2) Obrazový materiál k otázkám didaktickým či praktickým je také vhodné si připravit. Vítané jsou příklady odučených úkolů z praxe, myšlenkové mapy dané otázky, příklady uměleckých děl, technik a vlastně cokoliv vizuálního, na čem lépe představíte názorně obsah otázky.

Bc. Výtvarná výchova a kultura se zaměřením na vzdělávání (aktuální - pro ak. rok 23/24 )

NMgr. Učitelství VV pro SŠ (aktuální - pro ak. rok 23/24 )

NMgr. Učitelství VV pro ZŠ (aktuální - pro ak. rok 23/24)

Bc. Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (otázky staré akreditace, pouze pro studenty oboru Bc. Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání )

NMgr. učitelství VV pro ZŠ, SŠ a ZUŠ (otázky staré akreditace, pouze pro studenty daného oboru )

Patička