Přejít k obsahu

SVOČ

Studentská vědecká a odborná činnosti (SVOČ) je soutěž samostatných vědeckých a odborných prací studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Nejdříve probíhají katedrální kola a pak fakultní soutěžní přehlídka. SVOČ je každoročně vyhlašována děkanem FPE. Nejlepší studenti jsou oceňováni mimořádnými stipendii.
Soutěž se vyhlašuje každý rok na jaře. Informace a potřebné dokumenty ke SVOČ 2022 naleznete níže. Podrobné informace Vám poskytne prof. Mergl - +420 377 636 240
SVOČ-22 nezahrnuje uměleckou a sportovní činnost. Je možné do soutěže předložit i práce studentů KTV, KHK a KVK, pokud se práce týkají výzkumné činnosti.

Vyhlášení SVOČ - 2022

Výzva SVOČ - 2022

 
Katedrové kolo - 13. 4. 2022. Přihláška SVOČ 2022 ZDE...
Celofakultní soutěžní přehlídka prací SVOČ-22 se bude konat v týdnu od 25. 4. do 39. 4. 2022; konkrétní termín a forma (v případě nutnosti on-line) bude upřesněna nejpozději do 15. 4. 2022.

BAMAPE - Grantová soutěž pro studenty FPE pro rok 2020

Děkan FPE vyhlašuje pro rok 2020 grantovou soutěž na podporu mimořádné vědecké aktivity studentů bakalářského a magisterského (nikoliv doktorského) studia (dále BAMAPE 2020).

Žadatelem, resp. řešitelem je student, garantem je akademický pracovník.

BAMAPE - vyhlášení

Patička