Přejít k obsahu

Bakalářské obory

Mezní termín pro odevzdání BP a přihlášky k obhajobě pro letní termín obhajob (na sekretariát KVK) 29. 4. 2024

NOVÁ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ (aktualizace 8.3.2024) ...ZDE

Doplňující informace k vyhlášce o KP...Zde

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1.9.2017 vstoupil v platnost nový Studijní a zkušební řád ZČU. Z něj mimo jiné vyplývá (čl. 14, bod (3)):, že: Studentovi, který se z vážných, zejména zdravotních důvodů nemohl povinné vzdělávací činnosti podle odstavce 2 ve stanoveném rozsahu zúčastnit, určí vyučující náhradní způsob splnění studijních povinností.

V případě, že se Vás tento bod týká, postupujte prosím následovně:

1. Vyplňte elektronicky formulář Žádost o náhradní splnění studijních povinností (prosím tiskněte oboustranně)

2. Vyplněný formulář zašlete vyučujícím v požadovaných předmětech, aby napsali své vyjádření. (též elektronicky)

3. Zkompletovaný formulář s vyjádřením vyučujících vytiskněte a doneste k podpisu paní sekretářce. Paní sekretářka po domluvě zajistí podpisy vyučujících.

4. Podepsaný formulář si vyzvedněte a doručte na studijní oddělení.

Patička