Přejít k obsahu

Studijní opory...

 

 

Ani výuka nejstarší historie (o té moderní ani nemluvě) se neobejde bez moderních výukových pomůcek a studjních opor. Koneckonců jsou všestranně výhodné: jak pro učitele, kteří mohou zcela konkrétně zadat a následně vyžadovat prostudování či zpracování zcela určitých materiálů, tak především pro studenty, kteří najdou (téměř) vše pro své studimu na jednom místě.Pro studenty všech kategorií a skupin připravili učitelé Katedry historie velkou řadu kursů v systému Couresware, pro studenty kombinovaného či jinak nekontaktního studia jsou přpraveny e-learningové kursy v systému Moodle. Závěrem drobná rada pro uživatele: vždy je vhodné být přihlášen. Pro e-learning je to dokonce nutné, pro CW toliko důrazně doporučené. Svět elektronické výuky Vás očekává. Račte vstoupit: zde Courseware  / tam E-learning.

Závěrem snad drobná glosa: při chvále elektronických pomocníků by neměl být opomenut fakt, že bez knih a práce v (archívním) terénu se ani dnes v historii neobejdeme.

 

Patička