Přejít k obsahu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

níže uvedený seznam témat a němětů pro vaše bakalářské práce - samozřejmě nezahrnuje všechny okruhy vašeho badatelského zájmu. Jinými slovy: pokud přijdete s něčím novým, ba zajímavým, je pravděpodobné, že se někdo z nás vedení vaší práce ujme. Pokud se rozhodnete pro naši "nabídku". Oslovte, prosím, věcně i místně příslušného člena naší katedry. Dodatek: ta hora na obrázku má zajímavý název. A je to sopka v Oregonu. Pokud by se vám zdál vrch příliš strmý a jeho zdolání nesnadné, popatřete na text "Itinerář putování na Mount Bachelor" a na prezentaci Diplomový seminář, které vám formou jasnou a prostou poskytnou návod, kudy byste se - při psaní závěrečné práce - měli ubírat... 

 

Témata bakalářských OV 2021/2022

PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D.


Mgr. et Mgr. Marie Fritzová, Ph.D.

Franz Boas a jeho kulturní přínos, využití jeho myšlenek ve výuce

Výchova a dospívání v klasických antropologických pracích (např. Bronislaw Malinowski a Margaret Meadová)

Mary Douglas a její kulturní přínos – kategorizace, dělení v lidské společnosti

Zygmunt Bauman a jeho kulturní přínos, využití jeho myšlenek ve výuce

Interkulturalita – současné otázky a odpovědi ve výuce

Život menšin v České republice – vývoj a současnost

Dopady koronavirové krize na české školství

Etnocentrismus a stereotypy v uvažování o tom „druhém“

Migrace a současná krize – vývoj, současnost a dopady

Významné osobnosti českých dějin a vliv na českou historii (lze zvolit osobnost po dohodě)


doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.

Jan Patočka jako filosof: politické myšlení v českém kontextu

Ivan Martin Jirous zvaný Magor a jeho kulturně-politické myšlení

Politické myšlení Václava Havla: Česko, Evropa, svět

Teorie a praxe občanského vzdělávání (komparace: Česko x Německo etc.)

Vývoj veřejné správy a samosprávy po roce 1989

Dějiny evropské integrace ve 20. a 21. století

Filosof Jan Sokol a jeho reflexe svobody a demokracie


doc. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.

Myšlenky Deschooling society Ivana Illicha a současná společnost

Fenomenologická filosofie výchovy Eugena Finka a její současný potenciál

Radim Palouš a jeho názory na filozofii výchovy

Myšlenky „teorie nevzdělanosti“ Konrada Paula Liessmanna v českém kontextu

Wilhelm von Humboldt a jeho odkaz současné filozofii vzdělání a výchovy

Multirasový feminismus v současném světě


PhDr. et Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.

Prosociální chování a jeho rozvoj

Postavení rodiny v současné společnosti

Sociální média jako součást sociální komunikace

Agrese ve společnosti

Vývoj výchovy k občanství na území ČR od roku 1918

Nezaměstnanost a její dopad na psychosociální aspekty člověka

Morální dilemata ve společnosti

Patička