Přejít k obsahu

Výuka

Zkratka Název Semestr
KHI/BAP1 Bakalářská práce 1 Letní
KHI/BAP1B Bakalářská práce 1 Letní
KHI/BP1OV Bakalářská práce 1 občanská výchova Letní
KHI/BAP2 Bakalářská práce 2 Letní
KHI/BAP2B Bakalářská práce 2 Letní
KHI/BP2OV Bakalářská práce 2 občanská výchova Letní
KHI/BOHPS Biography and Oral History for P. S. Zimní
KHI/CNO1H České dějiny novověku 1 Letní
KHI/ČNO1H České dějiny novověku (17. stol-1918) Letní
KHI/ČNO2H České dějiny novověku 2 Letní
KHI/ČST1H České dějiny středověku 1 Letní
KHI/ČST2H České dějiny středověku 2 Zimní
KHI/ČS45 Československé dějiny od roku 1945 Letní
KHI/CS45 Československé dějiny po roce 1945 Letní
KHI/ČSNN Československé dějiny 1914 - 1945 Letní
KHI/Č1S6 Člověk a jeho svět s didaktikou 6 Letní
KHI/Č1S7 Člověk a jeho svět s didaktikou 7 Letní
KHI/Č1SS Člověk a jeho svět (společnost-dějepis) Letní
KHI/ČAS Člověk a společnost Letní
KHI/DCI Dějiny civilizací Zimní
KHI/DĚLÉK Dějiny lékařství Letní
KHI/DMP Dějiny města Plzně Letní
KHI/DJPRA Dějiny pravěku Zimní
KHI/DJST1 Dějiny starověku 1 Letní
KHI/DJST2 Dějiny starověku 2 Letní
KHI/DSŽ Dějiny Sudetoněmecké župy Letní
KHI/DVK Dějiny vzdělávání a komeniologie Letní
KHI/DAT20 Demokracie a totalita ve 20. století Letní
KHI/EXDOV Did. aplikace OV - odborná exkurze Letní
KHI/DUND Didaktická úskalí nejnovějších dějin Letní
KHI/DIDS1 Didaktika dějepisu pro učitele SŠ 1 Letní
KHI/DIDS2 Didaktika dějepisu pro učitele SŠ 2 Letní
KHI/DI1Z Didaktika dějepisu 1 Zimní
KHI/DID2Z Didaktika dějepisu 2 Letní
KHI/DI3Z Didaktika dějepisu 3 Zimní
KHI/DVLAS Didaktika vlastivědy-dějepisné poznatky Zimní
KHI/DISE1 Diplomový seminář /D/ 1 Letní
KHI/DIS1 Diplomový seminář 1 Letní
KHI/DIS2 Diplomový seminář 2 Letní
KHI/DS2 Diplomový seminář 2 Letní
KHI/CSSR Geschichte des Heiligen R. Reiches D.N. Letní
KHI/EXH Historická exkurze s didak. aplikací Letní
KHI/HU Historie umění Letní
KHI/HIS Historiografie Letní
KHI/HIPO1 Historiografie pro učitele 1 Letní
KHI/HIP2 Historiografie pro učitele 2 Letní
KHI/HIS1 Historiografie 1 Letní
KHI/HIS2 Historiografie 2 Letní
KHI/IE Islám a Evropa Letní
KHI/KDE30 Kapitoly z dějin třicetileté války Zimní
KHI/KHIE Kulturní a historická identita Evropy Letní
KHI/DI4Z Metod. problémy výuky dějepisu na ZŠ Letní
KHI/NASPB Náslechová praxe - bakalářská Letní
KHI/NAPBO Náslechová praxe - bakalářská Letní
KHI/NAPMN Náslechová praxe - navazující Letní
KHI/NDU Nejnovější dějiny pro učitele Letní
KHI/NOUN Novověk pro učitele Letní
KHI/ODN1H Obecné dějiny novověku 1 Letní
KHI/ODN2H Obecné dějiny novověku 2 Letní
KHI/ODS1H Obecné dějiny střed. a raného novověku 1 Letní
KHI/ODS2H Obecné dějiny středověku a raného nov. 2 Letní
KHI/OD18 Obecné dějiny 20. století 1 Letní
KHI/SD45 Obecné dějiny 20. století 2 Letní
KHI/POHP Orální historie v praxi Letní
KHI/PVH1N Pomocné vědy historické 1 Letní
KHI/PVH2N Pomocné vědy historické 2 Letní
KHI/PSON Problémy světa v období novověku Letní
KHI/PRČS Proměny české identity Letní
KHI/PROP Propaganda Třetí říše Letní
KHI/PROV Propedeutika občanské výchovy Letní
KHI/PRAXE Předmětová praxe /D/ Letní
KHI/POE Příprava odborné exkurze Letní
KHI/POHE Příprava odborné historické exkurze Letní
KHI/DĚJZČ Regionální dějiny západních Čech Letní
KHI/RMVD Ruská myšlenka v dějinách Letní
KHI/STDU1 Starší dějiny pro učitele SŠ 1 Letní
KHI/STDU2 Starší dějiny pro učitele SŠ 2 Letní
KHI/STZU1 Starší dějiny pro učitele ZŠ 1 Letní
KHI/STZU2 Starší dějiny pro učitele ZŠ 2 Letní
KHI/SZB Státní závěrečná zkouška Letní
KHI/SZBOV Státní závěrečná zkouška z OV Letní
KHI/STRU Středověk pro učitele Letní
KHI/TFPD1 Teor. a filoz. problémy dějepisectví 1 Letní
KHI/TFPD2 Teor. a filoz. problémy dějepisectví 2 Letní
KHI/ÚVOD Úvod do studia dějepisu Letní
KHI/VLA2 Vlastivěda, dějepisné poznatky Letní
KHI/VZPOV Vlastivědný základ pro obč. vzdělávání Letní
KHI/VPSD Výstupová praxe SŠ Letní
KHI/ZKRC Základy křesťanské civilizace Letní
KHI/SZS Závěrečná státní zkouška SŠ Letní
KHI/SZ Závěrečná státní zkouška ZŠ Letní
KHI/ŽSSP Život středověké společnosti Letní

Patička