Přejít k obsahu

Informace o přijímacím řízení s ukázkami testů...

Uchazeči o obor Historie se zaměřením na vzdělávání konají přijímací zkoušku organizovanou katedrou, Formou přijímací zkoušky je PÍSEMNÝ TEST zjišťující orientaci uchazeče v historických vědách. Požadavky vycházejí z učebních osnov dějepisu gymnázia, přičemž se znalosti z národních a světových dějin vyžadují až po současnost. Ukázkový test s řešením je k dispozici zde... Prohlédnout či stáhnout doporučenou literaturu pro přípravu na přijímací zkoušky je možné tady a teď.

Přijímací zkoušky do magisterského programu Učitelství dějepisu pro základní školy jsou vykonávány formou písemného testu zjišťujícího orientaci uchazeče v historických vědách. Uchazeč prokáže znalosti a dovednosti vyplývající z absolvovaných předmětů oboru Historie se zaměřením na vzdělávání, příp. oborů blízkých. Znalosti z národních a světových dějin zahrnují i problematiku nejnovějších dějin. Ukázkový test i s řešením se nachází zde...

Přijímací řízení pro studiního magisterského programu Učitelství dějepisu pro střední školy se od předešlého liší jen málo: opět se jedná o uzavřený test, jehož zvládnutí předpolkádá znalost nabytou baklářským studiem Historie se zaměřením na vzdělávání, respektive oborů obdobných. Dle autorky je jen o něco málo náročnější. Prohlédnout, stáhnout a vyzkoušet si jej můžete z tohoto místa. I tento test obsahuje správné  odpovědi.

Nový program katedry historie představuje bakalářské studium Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání. Příjímací zkouška je rovněž písemná, jde o uzavřený test ze společenskovědních oborů, jehož požadavky vycházejí vycházejí z učebních osnov Základů společenských věd pro střední školy. Ukázkový test se skrývá pod tímto odkazem...


Kontakt:
Katedra historie FPE ZČU,
Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň
tel.: +420 377 636 601; fax : +420 377 636 612; mail: emrazova@khi.zcu.cz


 

Patička