Přejít k obsahu

O katedře

Katedra pedagogiky je pracovištěm s celouniverzitní působností, které se orientuje na vzdělávání a výzkum v širokém spektru pedagogických disciplín a sociálně vědních disciplín. Významným zaměřením katedry je oblast inkluzivního vzdělávání a podpora transdisciplinárního přístupu v propojení obecné a oborových didaktik. Důležitou oblastí tvůrčí a výzkumné činnosti katedry je i problematika začínajícího učitele, didaktiky 1. stupně ZŠ a didaktiky předškolního vzdělávání. V rámci třetí role se katedra pravidelně zapojuje do projektu Dětské univerzity, realizuje kurzy celoživotního vzdělávání a kulturní aktivity Ateliéru dramatické výchovy.

Naše katedra je garantem studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství pro mateřské školy, Speciální pedagogiky a Výchovy ke zdraví. Dále se podílí na výuce společného základu ostatních studijních programů Fakulty pedagogické i dalších fakult.

Kontakt

Katedra pedagogiky
Fakulta pedagogická ZČU v Plzni
Chodské náměstí 1
306 14 Plzeň
E-mail: sekretariat-KPG@fpe.zcu.cz
Tel.: +420 37763 6341 nebo 37763 6340

Patička