Přejít k obsahu

Oddělení primární a preprimární pedagogiky

Oddělení primární a preprimární pedagogiky (KPG-PP) připravuje budoucí učitele 1. stupně základní školy a učitele mateřských škol. V tvůrčí oblasti se oddělení zaměřuje na problematiku začínajícího učitele, didaktiku primárního a preprimárního vzdělávání a využití dramatické výchovy. Oddělení realizovalo několik projektů zaměřených především na preprimární vzdělávání v různém kontextu.

Oddělení primární a preprimární pedagogiky je garantem a domovským pracovištěm studijních programů Učitelství pro mateřské školy a Učitelství pro 1. stupeň základní školy. V rámci těchto programů zajišťuje výuku pedagogických a didaktických předmětů, dramatické výchovy, předmětů osobnostního a sociálního rozvoje a reflektované pedagogické praxe.

Personální obsazení

 • Mgr. Milan Podpera, Ph.D. (vedoucí KPG-PP)
 • doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D.
 • Mgr. et MgA. Roman Černík
 • MgA. Marie Černíková, Ph.D.
 • MgA. Eva Gažáková, Ph.D.
 • Mgr. Ondřej Koželuh
 • Mgr. Eva Koželuhová, Ph.D.
 • PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D.
 • PhDr. Markéta Zachová, Ph.D.

Externisté

 • Mgr. Martina Baníková
 • PaedDr. Ivana Bečvářová, Ph.D.

Patička