Přejít k obsahu

Publikace


Publikace za rok 2020

  Počet Rok
Počet titulů 2
HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L.., SLAVÍK, J.. Modelování kurikula. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2020, 193 s. ISBN: 978-80-261-0903-7
  Detail publikace
CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z. ., HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L. . Vliv terénní exkurze na modifikaci žákovských prekonceptů odborných pojmů. Scientia in educatione, 2020, roč. 11, č. 1, s. 22-42. ISSN: 1804-7106
  Detail publikace

Patička