Přejít k obsahu

Publikace


Publikace za rok 2022

  Počet Rok
Počet titulů 2
CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z. VLACH, P. ŠLAJCHOVÁ, L. ODBORNÁ EXPERTIZA Posouzení stavu a potřeb metodické podpory všestranné práce s nadanými žáky se zájmem o výzkumnou a vývojovou činnost VaVaI v Plzeňském kraji. Neuveden, 2022. 65 s.
  Detail publikace
SLOWÍK, J. ŠAFRÁNKOVÁ, D. ZACHOVÁ, M. Support for teachers in the inclusive education of pupils with special educational needs: experience from primary schools in the Czech Republic. European Journal of Special Needs Education, 2022, roč. 37, č. 3, s. 447-460. ISSN: 0885-6257
  Detail publikace

Patička