Přejít k obsahu

Státní a závěrečné zkoušky

Každý student přicházející ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky předloží seznam přečtené a prostudované literatury a přípravu jedné vlastní již odučené vyučovací hodiny některého ze studovaných předmětů. Každý student učitelství pro 1.stupeň ZŠ přinese ke SZZ zpracované portfolio ze své souvislé praxe. Rozbor předložených materiálů bude součástí zkoušky. Zkouška bude vedena jako dialog nad vylosovaným tématem, předpokládáno je využití teoretických i praktických zkušeností studenta.

Následující okruhy pro studium lze otevřít nebo stáhnout:

 

Magisterské studium učitelství - Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Pedagogika pro učitelství 1. st. ZŠ (pdf)
Pedagogika pro učitelství 1. st. ZŠ - portfolio (pdf)

 

Navazující magisterské studium učitelství - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro SŠ

Pedagogika pro navazující magisterské studium učitelství (dvouleté) (doc)
Pedagogika pro navazující magisterské studium učitelství - pro studenty studující od ak. roku 2020/21 podle nové akreditace (pdf)

 

Bakalářské studium učitelství pro MŠ

Pedagogika (pdf)
Psychologie (pdf)
Hudební výchova (doc)
Tělesná výchova (doc)
Český jazyk (pdf)
Matematika (doc)
Pracovní vyučování (pdf)
Výtvarná výchova (doc)
Literatura k pedagogické a psychologické problematice (doc)

 

Bakalářské studijní programy – společný základ

Pedagogicko-psychologická propedeutika pro bakalářská studia - pro studenty studující podle nové akreditace od ak. roku 2020/21 (pdf)
Literatura k pedagogické propedeutice (pdf)
Volitelná SZZ zkouška z pedagogiky a psychologie (pdf)

 

Certifikátové studium DPS pro učitele odborných předmětů – závěrečné zkoušky

Tématické okruhy k závěrečné zkoušce z pedagogiky (doc)

  

Patička