Přejít k obsahu

Konzultační hodiny

ve zkouškovém období LS 2021/2022 (od 19.5. do 26.6.2022)

(Na konzultace je vhodné se vždy objednávat předem nejlépe prostřednictvím e-mailu!)

 PaedDr. Ivana Bečvářová Po dohodě e-mailem
(becvarova@asteria-agentura.cz)
 Mgr. et MgA. Roman Černík CH-227 Pdohodě e-mailem
(rcernik@kpg.zcu.cz)
 MgA. Marie Černíková, Ph.D. CH-227 Čt 12:00-13:30
 MgA. Eva Gažáková, Ph.D. CH-227 Pdohodě e-mailem
(ichova@kpg.zcu.cz)
 prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová Müllerová, Ph.D., MPH CH-224 Čt 09:00-10:30
Po dohodě e-mailem online
(https://meet.google.com/keg-ibqv-nut)
 PhDr. Tereza Hradilová, Ph.D. CH-205 Po dohodě e-mailem
(hradilov@kpg.zcu.cz)
 Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D. CH-205 Út 14:30-16:30
Po dohodě e-mailem
(janyskov@kpg.zcu.cz)
 Mgr. Šárka Káňová, Ph.D. CH-205 Po dohodě e-mailem
(kanova@kpg.zcu.cz)
 Mgr. Václava Klimtová CH-225 Po dohodě e-mailem
(vikiklimt@gmail.com) nebo tel. 775 959 166
 doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. CH-206 Pá 13:00-13:45
Po dohodě e-mailem (kocurova@kpg.zcu.cz)
 Mgr. Eva Koželuhová, Ph.D. CH-206 Po dohodě e-mailem
(kozeluhe@kpg.zcu.cz)
 PhDr. Daniela Nováková, Ph.D. CH-222 Po dohodě e-mailem
(dnovakov@kpg.zcu.cz)
 Mgr. Milan Podpera, Ph.D. CH-224 St 08:30-10:00
Jinak po dohodě e-mailem
(mpodpera@kpg.zcu.cz)
 doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. CH-218 Po dohodě e-mailem
(lapo@kpg.zcu.cz)
 PhDr. Josef Slowík, Ph.D. CH-226  Po dohodě e-mailem
(slowik@kpg.zcu.cz)
 Mgr. Pavla Soukupová, Ph.D. CH-206  24.5. a 7.6. od 13:00; 31.5. od 9:00
a po dohodě online na: https://cesnet.zoom.us/j/9112383998
 PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D. CH-225 Po dohodě e-mailem
(msvoboda@kpg.zcu.cz)
 PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D. CH-220 Po dohodě e-mailem
(safran@kpg.zcu.cz)
 doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. CH-205 Po dohodě e-mailem
(j.siska@kpg.zcu.cz)
 PhDr. Pavlína Šumníková, Ph.D. CH-205 Po dohodě e-mailem
(psumnikov@kpg.zcu.cz)
 Mgr. et Bc. Jiřina Ullmanová CH-205 St 11:00-12:00
Jinak po dohodě (tel. 777 270 105)
 PhDr. Markéta Zachová, Ph.D. CH-222 Online po dohodě e-mailem
(zachova@kpg.zcu.cz)

Patička