Přejít k obsahu

Konzultační hodiny

v zimním semestru 2021/2022 (od 20.9. do 23.12.2021)

(Na konzultace je vhodné se vždy objednávat předem nejlépe prostřednictvím e-mailu!)

 Mgr. et MgA. Roman Černík CH-227 Út 11:00-12:30
 MgA. Marie Černíková, Ph.D. CH-227 Čt 11:00-12:30
 MgA. Eva Gažáková, Ph.D. CH-227 Út 13:00-14:30
 PhDr. Bc. Blanka Gruberová, Ph.D. CH-205 Pouze po dohodě e-mailem
(gruberb@kpg.zcu.cz)
 prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová Müllerová, Ph.D., MPH CH-224 Čt 10:20-11:50 online
(https://meet.google.com/keg-ibqv-nut)
 PhDr. Tereza Hradilová, Ph.D. CH-205 Pouze po dohodě e-mailem
(hradilov@kpg.zcu.cz)
 Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D. CH-205 Út 13:00-15:00
 Mgr. Šárka Káňová, Ph.D. CH-205 Čt 11:10-12:40
 Mgr. Václava Klimtová CH-225 Út 12:00-13:00 - jinak po dohodě e-mailem
(klimtova@kps.zcu.cz)
 doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. CH-206 Po 10:30-11:30 (liché)
Pá 12:00-13:00 (sudý)
Po dohodě e-mailem (kocurova@kpg.zcu.cz)
 PhDr. Eva Koželuhová, Ph.D. CH-206 Pouze po dohodě e-mailem
(kozeluhe@kpg.zcu.cz)
 Mgr. Kateřina Nosková CH-205 Pouze po dohodě e-mailem
(noskovas@kpg.zcu.cz)
 PhDr. Daniela Nováková, Ph.D. CH-222 Po 15:00-15:45 - jinak po dohodě e-mailem
(dnovakov@kpg.zcu.cz)
 Mgr. Milan Podpera, Ph.D. CH-224 Út 09:30-11:00
 doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. CH-218 Pouze po dohodě e-mailem
(lapo@kpg.zcu.cz)
 PhDr. Josef Slowík, Ph.D. CH-226  Pouze online po dohodě e-mailem
(slowik@kpg.zcu.cz)
 Mgr. Pavla Soukupová, Ph.D. CH-226  Út od 13:15 online
(https://cesnet.zoom.us/j/93172833842)
PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D. CH-225 St 16:00-17:30
 PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D. CH-220 Pouze po dohodě e-mailem
(safran@kpg.zcu.cz)
 doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. CH-205 Pouze po dohodě e-mailem
(jsiska@kpg.zcu.cz)
 PhDr. et Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. CH-205 Pouze po dohodě e-mailem
(psumnikov@kpg.zcu.cz)
 Mgr. Jiřina Ullmanová CH-205 St 11:00-12:00 - jinak po terlefonické domluvě
(tel. 777 270 105)
 PhDr. Markéta Zachová, Ph.D. CH-222 Pouze online po dohodě e-mailem
(zachova@kpg.zcu.cz)

Patička