Přejít k obsahu

Oddělení speciální a inkluzivní pedagogiky

Oddělení speciální a inkluzivní pedagogiky (KPG-SIP) zajišťuje garantování a výuku bakalářského studijního programu Speciální pedagogika – profesně orientovaného studijního programu v oblasti neučitelské pedagogiky. Další oblastí je výuka povinného základu speciální a inkluzivní pedagogiky napříč studijními programy učitelství (učitelství pro MŠ, učitelství pro 1. stupeň ZŠ a učitelství pro 2. ZŠ a pro SŠ).
Oddělení garantuje a zajišťuje také výuku v programu celoživotního vzdělávání v oblasti speciální pedagogiky pro učitele a vychovatele (4 semestrální studijní program).
Výzkumná a tvůrčí činnost oddělení je realizována v disciplínách Speciální a inkluzivní pedagogika a Applied Disability Studies Research.
Projektová činnost se zaměřuje v rámci třetí role zaměření univerzity i na nevýzkumné projekty podporující kvalitu životů skupiny lidí s postižením a jejich rodin (v rámci spolupráce s místními NNO, ale i s dalšími pracovišti FPE – např. Katedrou tělesné výchovy a sportu atd.).

Personální obsazení

  • Mgr. Šárka Káňová, Ph.D. (vedoucí KPG-SIP)
  • PhDr. Tereza Hradilová, Ph.D.
  • Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D.
  • doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.
  • Mgr. Kateřina Nosková
  • PhDr. Josef Slowík, Ph.D.
  • doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
  • PhDr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
  • Mgr. Jiřina Ullmanová

Patička