Přejít k obsahu

Výuka

Zkratka Název Semestr
KPG/AVO Aktivity v oboru Letní
KPG/ANO Andragogika Letní
KPG/AP Asistentská praxe Letní
KPG/AP1S Asistentská praxe pro 1. stupeň Letní
KPG/XPA Asistentská praxe v mateřské škole Letní
KPG/9BIM Biologie mládeže a zdrav. prevence Zimní
KPG/CPDI Communication with people with disabilit Letní
KPG/Č1S1 Člověk a jeho svět s didaktikou 1 Letní
KPG/DPGMY Dějiny pedagogického myšlení Letní
KPG/DPG Dějiny pedagogiky Letní
KPG/DGPD Diagnostika předškolního dítěte Letní
KPG/D1MV Didaktika multikulturní výchovy Letní
KPG/DPMS1 Didaktika přírod. vzdělávání pro MŠ 1 Letní
KPG/DPMS2 Didaktika přírod. vzdělávání pro MŠ 2 Letní
KPG/9DPŘZ Didaktika přírodovědné zájmové činnosti Letní
KPG/DVZA Didaktika výchovy ke zdraví A Letní
KPG/D1 Didaktika 1. stupně Letní
KPG/DISE Diplomový seminář Letní
KPG/DS2 Diplomový seminář 2 Letní
KPG/DIEC Drama in Education Letní
KPG/DVMŠD Dramatická výchova pro MŠ s didaktikou Letní
KPG/DVMŠ1 Dramatická výchova pro MŠ 1 Letní
KPG/DVMŠ2 Dramatická výchova pro MŠ 2 Letní
KPG/DIV1 Dramatická výchova 1 Zimní
KPG/DIV2 Dramatická výchova 2 Letní
KPG/DIV3 Dramatická výchova 3 Zimní
KPG/DV3 Dramatická výchova 3 Zimní
KPG/DV4 Dramatická výchova 4 Letní
KPG/DIV4 Dramatická výchova 4 Letní
KPG/EPRV Exkurze k didaktice prvouky Zimní
KPG/EPŘ Exkurze k didaktice přírodovědy Letní
KPG/HMSMP Hra a její možnosti ve školním prostředí Letní
KPG/INED Inclusive education Letní
KPG/I1D Inkluzivní didaktika Letní
KPG/INDIS Inkluzivní didaktika pro učitele SŠ Letní
KPG/INDIZ Inkluzivní didaktika ZŠ Letní
KPG/INKLP Inkluzivní pedagogika Letní
KPG/IPV Inkluzivní přístupy ve vzdělávání žáků Letní
KPG/9ISP1 Integrovaný seminář 1 Zimní
KPG/9ISOS Integrovaný seminář 1 Letní
KPG/9ISP2 Integrovaný seminář 2 Letní
KPG/KS Klinický seminář Letní
KPG/KS1 Klinický seminář 1 Letní
KPG/SGKP1 Kolokvium k praxím a tvorba portfolia 1 Letní
KPG/SGKP2 Kolokvium k praxím a tvorba portfolia 2 Letní
KPG/KUMŠ Komunikace učitele MŠ Letní
KPG/9SKZP Konzultace závěrečné práce Letní
KPG/LDIS Learning Disabilities Zimní
KPG/9LOGO Logopedie Letní
KPG/MDV Metodika dramatické výchovy Zimní
KPG/MPR Metodika prevence rizikového chování Letní
KPG/MPV1 Metodika předškolního vzdělávání 1 Letní
KPG/MPV2 Metodika předškolního vzdělávání 2 Zimní
KPG/9MPŘZ Metodika přírodovědné zájmové činnosti Letní
KPG/MET1N Metodologie pedagogického výzkumu Letní
KPG/METO Metodologie pedagogického výzkumu Letní
KPG/MTSV Metody a techniky spol.-vědního výzkumu Letní
KPG/MPZ Metody poznávání žáka Letní
KPG/M1PZ Metody poznávání žáka Letní
KPG/MVZA Metody výchovy ke zdraví A Letní
KPG/MVKB Metody výchovy ke zdraví B Letní
KPG/MTV Moderní technologie ve vzdělávání Letní
KPG/9MLKV Multikulturní výchova Letní
KPG/MLKV Multikulturní výchova Letní
KPG/MKVVZ Multikulturní výchova a vzdělávání Letní
KPG/MKVV Multikulturní výchova a vzdělávání Letní
KPG/NAPXB Náslechová praxe - bakalářská Letní
KPG/NAPNV Náslechová praxe - navazující (VZ) Letní
KPG/9NAV Nové aspekty výchovy Letní
KPG/OSPG Obecná a srovnávací pedagogika Letní
KPG/O1D Obecná didaktika Letní
KPG/OBDI Obecná didaktika Letní
KPG/OBDSS Obecná didaktika pro SŠ Letní
KPG/OBDZS Obecná didaktika pro ZŠ Letní
KPG/OBDIZ Obecná didaktika pro ZŠ Letní
KPG/O1P Obecná pedagogika Letní
KPG/OPGP Obecná pedagogika pro pomáhající profese Letní
KPG/OTVV Obecná teorie výchovy a vzdělávání Letní
KPG/OCMU Ochrana za mimořádných událostí Letní
KPG/OASR Osobnostní a sociální rozvoj Letní
KPG/OSR Osobnostní a sociální rozvoj Letní
KPG/O1SR Osobnostní a sociální rozvoj Letní
KPG/OSR1 Osobnostní a sociální rozvoj 1 Letní
KPG/O1SR2 Osobnostní a sociální rozvoj 2 Letní
KPG/OSR2 Osobnostní a sociální rozvoj 2 Letní
KPG/PI1VV Pedag. inovace ve výchově a vzdělávání Letní
KPG/PIVV Pedag. inovace ve výchově a vzdělávání Letní
KPG/PV1S1 Pedagog. praxe výstupová pro 1. st. ZŠ 1 Letní
KPG/PV1S2 Pedagog. praxe výstupová pro 1. st. ZŠ 2 Letní
KPG/PGD1 Pedagogická diagnostika Letní
KPG/PPVÝ1 Pedagogická praxe - výstupy Letní
KPG/PPVÝ2 Pedagogická praxe - výstupy Letní
KPG/PPN Pedagogická praxe náslechová, 1. třída Letní
KPG/PP1N Pedagogická praxe náslechová 1. třída Letní
KPG/PPS Pedagogická praxe souvislá Letní
KPG/PPSNŠ Pedagogická praxe souvislá - NŠ Letní
KPG/PPS1S Pedagogická praxe souvislá 1. stupeň Letní
KPG/MA Pedagogická praxe v mimoškol. aktivitách Letní
KPG/POS Pedagogické otázky současnosti Letní
KPG/PGZ Pedagogika Letní
KPG/PAV Pedagogika - aktuální metody a výzkumy Letní
KPG/9PED1 Pedagogika I. Zimní
KPG/9PE2 Pedagogika II. Letní
KPG/9PED2 Pedagogika II. Letní
KPG/PGNSA Pedagogika pro učitele NŠA Zimní
KPG/PGNSB Pedagogika pro učitele NŠB Letní
KPG/PGUSS Pedagogika pro učitele SŠ Letní
KPG/PGUZS Pedagogika pro učitele ZŠ Letní
KPG/SGPSZ Podpora soc. začleň. osob s postižením Letní
KPG/SGSZ Práce s lidmi se sociálním znevýhodněním Letní
KPG/9PR Právní rámec výkonu poradenské činnosti Letní
KPG/XPV2 Praxe - výstupy 2 Letní
KPG/P1KV Projektová a kooperat. výuka pro učitele Letní
KPG/PKVZ Projektová a kooperat. výuka pro učitele Letní
KPG/PRVK Propedeutika výchovy ke zdraví Letní
KPG/PN1S1 Průběžná násl. praxe pro 1. st. ZŠ 1 Letní
KPG/XPN Průběžná náslechová praxe Letní
KPG/PNPN1 Průběžná náslechová praxe NŠ - 1 Letní
KPG/PNPN2 Průběžná náslechová praxe NŠ - 2 Letní
KPG/9PPX Průběžná praxe Letní
KPG/DPŘI Prvouka, přírod., pěstitel. s didakt. I Zimní
KPG/DPŘII Prvouka,přírodověda,pěstit. s didakt. II Letní
KPG/PPG1 Předškolní pedagogika 1 Zimní
KPG/PPG2 Předškolní pedagogika 2 Letní
KPG/9PSPB Psychopedie B Letní
KPG/SGRE Reflektované exkurze do zařízení Letní
KPG/R1HV Reflexe a hodnocení kvality výuky Letní
KPG/RHV Reflexe a hodnocení kvality výuky Letní
KPG/RIZ Rizikové chování Letní
KPG/9RV Rodinná výchova Letní
KPG/SBP1 Seminář k bakalářské práci 1 Zimní
KPG/SBP2 Seminář k bakalářské práci 2 Letní
KPG/SEXZ Sexuál. vých. v kontextu vých. ke zdraví Letní
KPG/9SEXV Sexuální výchova Zimní
KPG/9SEX Sexuální výchova Letní
KPG/SEXV Sexuální výchova Letní
KPG/SEX Sexuální výchova Letní
KPG/SDP Skupinový dramatický projekt Zimní
KPG/IAV Sociální interakční výcvik Letní
KPG/9SPA Sociální patologie Zimní
KPG/9SPEA Sociální patologie a etopedie A Letní
KPG/9SPEB Sociální patologie a etopedie B Letní
KPG/SOCPG Sociální pedagogika Letní
KPG/SO1P Sociální pedagogika Letní
KPG/SCZS Sociální pedagogika ZŠ Letní
KPG/LZP Sociální práce s lidmi se zdrav. postiž. Letní
KPG/SPVT Sociální práce v terénu pro pedagogy Letní
KPG/9SOMA Somatopedie Letní
KPG/XPS Souvislá praxe Letní
KPG/9XSP Souvislá praxe 1 Letní
KPG/XPS1 Souvislá praxe 1 Letní
KPG/XPS2 Souvislá praxe 2 Letní
KPG/9SPPA Speciálně pedagogická praxe Letní
KPG/9SPP Speciálně pedagogická praxe Letní
KPG/SGPS1 Speciálně pedagogická praxe souvislá 1 Letní
KPG/SGPP1 Speciálně pedagogická průběžná praxe 1 Letní
KPG/SGPP2 Speciálně pedagogická průběžná praxe 2 Letní
KPG/SIPM1 Speciální a inkluzivní pedagogika 1 Zimní
KPG/SIPM2 Speciální a inkluzivní pedagogika 2 Letní
KPG/SPEC Speciální pedagogika Letní
KPG/9SPEC Speciální pedagogika Letní
KPG/SPECP Speciální pedagogika Letní
KPG/SP1C Speciální pedagogika Letní
KPG/9SP1 Speciální pedagogika I Letní
KPG/9SP2 Speciální pedagogika II Letní
KPG/SPNS1 Speciální pedagogika NŠ1 Zimní
KPG/SPNS2 Speciální pedagogika NŠ2 Letní
KPG/SPMZ1 Speciální pedagogika pro MŠ a ZŠ Zimní
KPG/SPMZ2 Speciální pedagogika pro MŠ a ZŠ 2 Letní
KPG/SPEUZ Speciální pedagogika pro učitele ZŠ Letní
KPG/9SPSS Speciální pedagogika SŠ Zimní
KPG/SPUCH Specif. vývojové poruchy učení a chování Letní
KPG/PUCHS Specif. vývojové poruchy učení a chování Letní
KPG/S1PCH Specif. vývojové poruchy učení a chování Letní
KPG/9SPCA Specifické poruchy učení a chování A Letní
KPG/9SPCB Specifické poruchy učení a chování B Letní
KPG/SGDP1 SPPG osob s dílčími poruchami 1 Letní
KPG/SGMP1 SPPG osob s mentálním postižením 1 Letní
KPG/SGMP2 SPPG osob s mentálním postižením 2 Letní
KPG/SGRP1 SPPG osob s narušenou kom. schopností 1 Letní
KPG/SGRP2 SPPG osob s narušenou kom. schopností 2 Letní
KPG/SGTP1 SPPG osob s tělesným postižením 1 Letní
KPG/SGTP2 SPPG osob s tělesným postižením 2 Letní
KPG/SGSP1 SPPG osob se sluchovým postižením 1 Letní
KPG/SGSP2 SPPG osob se sluchovým postižením 2 Letní
KPG/SGZP1 SPPG osob se zrakovým postižením 1 Letní
KPG/SGZP2 SPPG osob se zrakovým postižením 2 Letní
KPG/SRPN Srovnávací pedagogika Letní
KPG/SZBVZ Státní závěrečná zkouška Letní
KPG/S1Z Státní závěrečná zkouška Letní
KPG/PGM Státní závěrečná zkouška MŠ Letní
KPG/SZ Státní záv.zkouška z pedagogiky NŠ Letní
KPG/PGPSS Státní zk. z pedagogiky a psychologie SŠ Letní
KPG/SZPPS Státní zk. z pedagogiky a psychologie SŠ Letní
KPG/SZPPZ Státní zk. z pedagogiky a psychologie ZŠ Letní
KPG/PGPSZ Státní zk. z pedagogiky a psychologie ZŠ Letní
KPG/PGSS Státní zkouška z pedagogiky Letní
KPG/9SUR Surdopedie Letní
KPG/SVKZN Systémy VKZ a podpora zdraví Letní
KPG/BSZK SZZ z pedagogicko-psychol. propedeutiky Letní
KPG/Š1P Školní pedagogika Letní
KPG/TŘAV Technika řeči a výrazu Letní
KPG/TVAV Teorie výchovy a vzdělávání Letní
KPG/9TYFV Tyflopedie Letní
KPG/P1AŠ Učitel ve školské praxi Letní
KPG/PAŠ Učitel ve školské praxi Letní
KPG/SGIP Uvedení do speciální a inkl. pedagogiky Letní
KPG/UDP Úvod do didaktiky prvouky a přírodovědy Letní
KPG/UPNS Úvod do pedagogiky NŠ Letní
KPG/USPG Úvod do studia pedagogiky Letní
KPG/SGUSP Úvodní seminář ke spec. ped. praxím Letní
KPG/VZSK Vedení žáků k sebeřízení Letní
KPG/VTI2 Videotrénink ve škole 2 Letní
KPG/VP1S Vstupní praxe pro 1. stupeň ZŠ Letní
KPG/VYVSK Výchova a vzdělávání v sociál. kontextu Letní
KPG/VPAR Výchova k partnerství a rodičovství Letní
KPG/VZZS Výchova ke zdravému životnímu stylu Letní
KPG/9VP1 Výchovné poradenství I Letní
KPG/9VP2 Výchovné poradenství II Letní
KPG/9VPP1 Výchovné poradenství v praxi I Letní
KPG/VPXVV Výstupová praxe (výchova ke zdraví) Letní
KPG/VDD Výtvarně dramatická dílna Letní
KPG/ZDPP Základy didaktiky pro pomáhající profese Letní
KPG/ZALOA Základy logopedie Letní
KPG/9ZPN Základy psychiatrie a neurologie Letní
KPG/ZRHV Základy reflexe a hodnocení kval. výuky Letní
KPG/Z1RHV Základy reflexe a hodnocení kval. výuky Letní
KPG/9ZASM Základy somatopatologie A Letní
KPG/9ZSPB Základy somatopatologie B Letní
KPG/SGD Základy speciálně pedagog. diagnostiky Letní
KPG/9ZZD Závěrečná zkouška - didaktika Letní
KPG/9ZZPG Závěrečná zkouška - pedagogika Letní
KPG/ZZCD Závěrečná zkouška z dramatické výchovy Letní
KPG/Z1PD Zdr. problematika dět. věku pro učitele Letní
KPG/ZDR Zdravá škola Letní

Patička