Přejít k obsahu

Oddělení didaktiky

Oddělení didaktiky (KPG-D) Katedry pedagogiky ZČU v Plzni sdružuje akademické pracovníky specializované na didaktiku, resp. oborovou didaktiku.

Cílem činnosti KPG-D je udržovat a zvyšovat kvalitu didaktické teorie a výzkumu a didaktické přípravy učitelů na Fakultě pedagogické ZČU.

Program činnosti KPG-D má dvě hlavní složky: badatelskou a výukovou. Badatelská složka podporuje výukovou složku poznatky z teorie a výzkumů, výuková složka poskytuje badatelské složce informace z praxe a je pro ni předmětem zkoumání.

Koncepce činnosti KPG-D vychází z dlouhodobých systematicky rozvíjených zkušeností v transdisciplinárním pojetí didaktiky v návaznosti na kurikulární studia, opírá se o teorii didaktické transformace obsahu, klade důraz na reflektivní praxi a je opřena o systematické výzkumy výuky a hodnocení kvality výuky.

Personální obsazení

  • doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. (vedoucí KPG-D)
  • prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová Müllerová, Ph.D., MPH
  • PhDr. Daniela Nováková, Ph.D.
  • Mgr. Pavla Soukupová, Ph.D.

Patička