Přejít k obsahu

Přijímací zkoušky

Obecné informace o přijímacích zkouškách

Odevzdávání přihlášek:

  • Bc. do 30.4.
  • Mgr. do 30.4.

 

1. Bakalářské studium – Učitelství pro MŠ

Základní podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení maturitní zkoušky. Povinnou součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška v podobě písemné online zkoušky z českého jazyka a zkoušky odborné způsobilosti ve formě portfolia a písemné části – online psané eseje.

  • Více informací zde.

 

2. Bakalářské studium - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Uchazeč o program Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání vykoná písemnou online zkoušku odborných znalostí. Jedná se o zkoušku znalostí uchazeče ze vzdělávacích oborů Biologie (pouze z tematické oblasti biologie člověka), Výchova ke zdraví, a to v rozsahu učiva čtyřletého gymnázia či vyššího stupně víceletého gymnázia.
Test se skládá z 50 otázek. Ze čtyř nabízených možností je vždy právě jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za nesprávnou odpověď se neodečítá žádná hodnota. Minimální počet bodů pro úspěšné absolvování zkoušky je 15. Délka trvání zkoušky je 50 minut.

  • Více informací zde.

 

3. Bakalářské studium - Speciální pedagogika 

Základní podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení maturitní zkoušky. Povinnou součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška v podobě online písemné zkoušky z českého jazyka a písemné online zkoušky odborné způsobilosti – esej. Obě dvě části probíhají v jeden den.

  • Více informací zde.

 

4. Magisterské studium – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Základní podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení maturitní zkoušky. Povinnou součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška v podobě písemné online zkoušky z českého jazyka a zkoušky odborné způsobilosti ve formě portfolia a písemné části – online psané eseje.

  • Více informací zde.

Formuláře pro potvrzení zdravotního stavu najdete pro studijní obory Učitelství pro MŠ, Učitelství 1. stupně ZŠ a Speciální pedagogiky najdete zde.

 

5. Navazující magisterské studium - Učitelství výchovy ke zdraví pro ZŠ

Podmínkou přijetí ke studiu je absolvování bakalářského nebo magisterského studia zaměřeného na vzdělávání nejpozději do 15. 9. 2022. Pokud je uchazeč absolventem jiného studijního programu, je povinen doložit do termínu zápisu (září 2022) doklad o absolvování základních pedagogicko-psychologických předmětů a reflektované náslechové pedagogické praxe v rozsahu programu celoživotního vzdělávání (CŽV) zaměřeného na získání základních pedagogicko-psychologických kompetencí a reflektované praxe (info: https://www.pc.fpe.zcu.cz/index.php?obor/153/45).

Přijímací online písemná zkouška na studijní program Učitelství výchovy ke zdraví pro ZŠ se skládá ze 40 otázek. Ze čtyř nabízených možností je vždy právě jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za nesprávnou odpověď se neodečítá žádná hodnota.  Délka trvání zkoušky je 45 minut. Jedná se o zkoušení znalostí z výchovy ke zdraví v rozsahu bakalářských závěrečných zkoušek programu Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání.

  • Více informací zde.

 

6. Navazující magisterské studium učitelství pro ZŠ a SŠ (společný základ pedagogických disciplín)

Okruhy všeobecného přehledu společného základu pedagogických disciplín pro vstup do NMgr studia (pdf)

Patička