Přejít k obsahu

Přijímací zkoušky

Aktuální informace o přijímacím řízení jsou k dispozici vždy na stránkách Fakulty pedagogické ZČU

 

1. Bakalářské studium – Učitelství pro MŠ

Všechny informace k přijímacímu řízení jsou k dispozici na stránkách Fakulty pedagogické ZČU.

 

2. Magisterské studium – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

(PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V AKTUÁLNÍM AKADEMICKÉM ROCE ZATÍM NEBYLO VYHLÁŠENO Z DŮVODU PROBÍHAJÍCÍCH AKREDITACÍ!)

Všechny informace k přijímacímu řízení jsou k dispozici na stránkách Fakulty pedagogické ZČU.

Formulář potvrzení klinického logopeda a praktického lékaře (pdf)
Potvrzení povinně předkládají uchazeči o studium oboru učitelství pro MŠ a učitelství pro 1. st. ZŠ při ústní části přijímací zkoušky!

 

3. Navazující magisterské studium učitelství pro ZŠ a SŠ

Všechny informace k přijímacímu řízení jsou k dispozici na stránkách Fakulty pedagogické ZČU.

Okruhy všeobecného přehledu společného základu pedagogických disciplín pro vstup do NMgr studia (pdf)

Patička