Přejít k obsahu

Přijímací zkoušky

Aktuální informace o přijímacím řízení jsou k dispozici vždy na stránkách Fakulty pedagogické ZČU

1. Bakalářské studium – Učitelství pro MŠ

Všechny informace k přijímacímu řízení jsou k dispozici na stránkách Fakulty pedagogické ZČU.

2. Bakalářské studium - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

 Všechny informace k přijímacímu řízení jsou k dispozici na stránkách Fakulty pedagogické ZČU.

3. Bakalářské studium - Speciální pedagogika 

Všechny informace k přijímacímu řízení jsou k dispozici na stránkách Fakulty pedagogické ZČU.

4. Magisterské studium – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Všechny informace k přijímacímu řízení jsou k dispozici na stránkách Fakulty pedagogické ZČU.

Formulář potvrzení klinického logopeda a praktického lékaře (pdf)
Potvrzení povinně předkládají uchazeči o studium oboru učitelství pro MŠ a učitelství pro 1. st. ZŠ při ústní části přijímací zkoušky!

5. Navazující magisterské studium - Učitelství výchovy ke zdraví pro ZŠ

Všechny informace k přijímacímu řízení jsou k dispozici na stránkách Fakulty pedagogické ZČU.

6. Navazující magisterské studium učitelství pro ZŠ a SŠ (společný základ pedagogických disciplín)

Všechny informace k přijímacímu řízení jsou k dispozici na stránkách Fakulty pedagogické ZČU.

Okruhy všeobecného přehledu společného základu pedagogických disciplín pro vstup do NMgr studia (pdf)

Patička