Přejít k obsahu

Oddělení výchovy ke zdraví

Oddělení výchovy ke zdraví (KPG-VKZ) bylo ustanoveno jako součást katedry pedagogiky 1. 1. 2021 a navazuje na činnost tohoto oddělení, které bylo od roku 2008 součástí katedry psychologie. V současné době zajišťuje vzdělávací a výzkumnou činnost v oblastech výchovy ke zdraví, osobnostně-sociálního rozvoje a psychologie primární prevence rizikového chování v bakalářském a navazujícím magisterském studiu výchovy ke zdraví.

Vzhledem k multidisciplinárnímu charakteru studijního programu Výchovy ke zdraví (VkZ) podporujeme týmovou spolupráci akademických pracovníků na vybraných tématech a snažíme se nacházet vhodné průsečíky pro řešení projektů a grantů související s oblastí výchovy ke zdraví a v oblasti vzdělávání. Na činnosti KPG-VKZ se proto podílejí také pracovníci z dalších oddělení KPG, a také z jiných pracovišť FPE (katedra psychologie, katedra chemme, Centrum biologie, geověd a envigogiky, Centrum tělesné výchovy a sportu) a FZS (katedra ošetřovatelství a porodní asistence, katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví, katedra rehabilitačních oborů).

Intenzivně rozvíjíme spolupráci s ostatními pracovišti u nás i v zahraničí zabývající se oblastí Výchovy ke zdraví, např. s PeF JU v Českých Budějovicích, dále PeF PU v Prešově, VŠ v Polsku a plánujeme navázání spolupráce i s dalšími institucemi.

Další možností oboru je zvýšit jeho popularizaci nabídkou přednášek pro různé zájmové skupiny mimo fakultu, ale i v rámci například univerzity třetího věku atd.

Personální obsazení

  • doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. (vedoucí KPG-VKZ)
  • PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D. (kontaktní učitel studijního programu VkZ) 
  • Mgr. Václava Klimtová

Informace KPG-VKZ

Patička