Přejít k obsahu

Projekty

Mladí lidé s mentálním postižením v období tranzice

Trvání: 01.01.2022 - 31.12.2024
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Tvořivost a otevřená mysl. Základní kompetence učitelek a učitelů pro preprimární a primární vzdělávání

Trvání: 01.01.2022 - 30.06.2023
Poskytovatel: Otevřeno, z. s. ()
Detail projektu

Proměna studenta učitelství v učitele - počáteční problémy a vzdělávací potřeby začínajícího učitele

Trvání: 01.04.2020 - 31.12.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zjišťování dostupnosti, povahy a kvality komunitních pobytových služeb pro osoby s mentálním postižením v České republice

Trvání: 01.01.2020 - 31.12.2022
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Edukační model přípravy učitelů na diverzitu

Trvání: 01.10.2019 - 31.10.2021
Poskytovatel: Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa in Plock ()
Detail projektu

Scholarship for Tetyana Klyuchkovych

Trvání: 01.09.2019 - 30.06.2020
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

Inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z pohledu jejich vrstevníků a spolužáků

Trvání: 01.04.2019 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Mateřské školy jako centra kolegiální podpory v oblastech zaměřených na individualizaci vzdělávání a rozvoj kreativity

Trvání: 15.03.2017 - 14.03.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Cesty k inkluzi

Trvání: 01.09.2016 - 31.08.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách

Trvání: 01.06.2014 - 30.06.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Studium učitelství pro MŠ jako dialog praxe s teorií

Trvání: 01.03.2011 - 28.02.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Čtení jako smysluplné sdělení

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vytvoření nového předmětu pro bakalářský studijní obor sociální práce - Metodologie a konceptualizace bakalářské práce

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analyticko - syntetická a genetická metoda ve výuce čtení českých dětí

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

INTEGRACE-08: Integrace handicapovaných studentů na ZČU v Plzni

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace předmětu Speciální pedagogika

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Integrace handicapovaných studentů na ZČU v Plzni

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Redukce bariér při získávání učitelské praxe

Trvání: 19.12.2006 - 30.06.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vužití videa jako nástroje pro reflexi modelů komunikace ve školní třídě

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Využití multimédií v práci s handicapovanými lidmi

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Prevence kriminality a protidrogová prevence - pořádání kurzu

Trvání: 01.03.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Statutární město Plzeň ()
Detail projektu

Jazykové kompetence dětí se specifickou poruchou učení

Trvání: 01.01.2002 - 31.12.2003
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Kurs metodiků školní protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů

Trvání: 01.01.2002 - 31.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Multikulturní výchova

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Pedagogika volného času-bakalářské studium

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Příprava volitelného předmětu\"Výchova k volbě povolání\"

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu


Patička